Šolski center Ljubljana

Šolski center Ljubljana sestavlja pet enot, in sicer: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje, Višja strokovna šola in Evropska šola Ljubljana.

Dijaki in zaposleni bivajo v lepo urejenih učilnicah, knjižnici in delavnicah. Nova pridobitev je šolska kuhinja in razdelilnica dijaške prehrane. Vabimo Vas, da si z ogledom strani posameznih šol še dodatno razširite znanje o nas in se vpišete v kakšno od naših enot.

Znanje, ki ga boste pridobili pri nas, je na izredno kvalitetnem in visokem nivoju, tako da tudi pri kasnejšem šolanju ali zaposlitvi ne boste imeli nikakršnih težav.

Enote Šolskega centra Ljubljana:

Gimnazija Antona Aškerca

V mogočni stavbi v mestnem središču izobražujemo gimnazijce, dijake v programih lesarske, strojne in kemijske šole, študente v programih oblikovanje materialov in mehatronike in učence v mednarodnem program Evropskih šol.

Srednja lesarska šola

Srednja lesarska šola zagotavlja dobre izhodiščne pogoje za uresničitev poklicnih želja in ambicije. Lesarski poklic je slovenski tradicionalen poklic.

Srednja šola za strojništvo, kemijo in varovanje

Na SŠSKV izobražujemo po treh štiriletnih programih srednjega strokovnega izobraževanja: Strojni tehnik, Kemijski tehnik in Tehnik varovanja. Izobraževanje poteka v šoli, tekom štirih let opravijo dijaki tudi praktično usposabljanje pri delodajalcih.