Srednje šole, ki ustrezajo vašim pogojem:

Ekonomska šola Novo mesto

Ekonomska šola Novo mesto si je z dolgoletno tradicijo prislužila sloves mladim prijazne šole, saj ponuja pestro izbiro izobraževalnih programov, ki so prilagojeni zahtevam družbe in potrebam sodobnih srednješolcev.

VEČ »

Gimnazija Novo mesto

Gimnazija Novo mesto ima kot ena najstarejših šol na Slovenskem bogato tradicijo splošnoizobraževalne ustanove, ki pripravlja srednješolce na nadaljnji študij.

VEČ »

Srednja šola Črnomelj

S svojo strokovnostjo in usmerjenostjo na posameznika ustvarjamo delovno in učno okolje, v katerem dijaki pridobijo trajno in uporabno znanje s sodobnimi učnimi pristopi ter razvijejo pripadnost in vpetost v lokalno okolje.

VEČ »
Skip to content