Splošne informacije

Proevent d.o.o.

Pobudnik projekta

Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije

Osnovni cilj Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije je, da postanejo šole in dijaški domovi sogovorniki MŠŠ in drugih institucij na področju vzgoje in izobraževanja pri razvoju šolskega sistema.