sualj-vektorski_-_kopija-rde_1-1

SUAŠ - Srednja upravno administrativna šola Ljubljana

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Najbolj iskana izobrazba na trgu dela je ekonomski tehnik. Ni podjetja, ustanove ali katere druge delovne sredine, ki ne bi potrebovala ekonomskih in pravnih znanj za svoje delovanje.

Skrb ob prehodu iz osnovne šole v srednjo lahko uspešno rešite z vpisom na našo šolo. Različne stopnje, oblike in pristopi izobraževanja omogočajo in zagotavljajo vsakemu dijaku uspešen zaključek šolanja. S tem pridobi vse možnosti za zaposlitev, ustanovitev svojega podjetja ali nadaljevanje izobraževanja na višjem, visokem ali univerzitetnem študiju.

Temelj naše uspešnosti je medsebojno spoštovanje, s katerim gradimo povezanost, pripadnost in ustvarjamo priložnosti. Z vrhunsko ekipo vsakemu dijaku omogočamo pogoje, da spozna in razvija svoje potenciale. Uspešno povezujemo ekonomska in pravna znanja z interesi dijakov tudi v predmetih: timskost v športu, menedžment v športu, trženje v športu, mediacija, retorika in v različnih izbirnih dejavnostih. Zavedamo se, da je šport najbolj enostavna komunikacija med in z mladimi. S športom veliko lažje razumemo potrebo ter veselje v sodelovanju in timskih aktivnostih. Enako vlogo kot šport imajo pri nas tudi umetnost, kultura in številne druge dejavnosti.

Razumevanje in spoštovanje raznolikosti omogočamo tudi z možnostjo učenja številnih jezikov, katerih znanje avanturistično utrjujemo na strokovnih ekskurzijah in izmenjavah po Evropi – Amsterdam, Barcelona, Beograd, Berlin, Pariz, Praga, Rim, Sarajevo… Izbirne dejavnosti delajo iz šole drugi dom. S svojo pestrostjo in odzivnostjo mrežijo SUAŠevce, veliko prispevajo tudi k doseženim rezultatom, spodbujajo osebni napredek in rast ponosa celotnega kolektiva. Raznolikost in drugačnost sta pri nas dobrodošli.

Šolski kolektiv zapuščajo zelo prijetne in sposobne generacije maturantov, ki s svojim znanjem, izkušnjami in srčnostjo prispevajo k socialnemu kapitalu mesta Ljubljana in Republike Slovenije.

SUAŠ je več kot šola, je priložnost!

Predstavitev programov

Ekonomski tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Ekonomski tehnik

Najbolj iskana izobrazba na trgu dela je ekonomski tehnik. Ni podjetja, ustanove ali katere druge delovne sredine, ki ne bi potrebovala ekonomskih in pravnih znanj za svoje delovanje, za vodenje, za pravne in kadrovske rešitve, za delo v računovodstvu, prodaji, nabavi ali tajništvu, za spremljanje dogajanja na trgu in trženju. Zato je dejstvo, da lahko z izobrazbo ekonomski tehnik ustanovite svoje podjetje ali uspešno opravljate več kot 150 poklicev, izjemen kapital.

S končanim programom si usposobljen/a za:
• vrednotenje posledic različnih ekonomskih odločitev za razvoj gospodarstva, celotne družbe in narave;
• načrtovanje projektov z ustrezno informacijsko komunikacijsko tehnologijo;
• načrtovanje, organiziranje in vodenje delovnih postopkov v podjetju;
• izračunavanje osnovnih kazalcev uspešnosti poslovanja podjetja in osnovnih statističnih kazalcev ter razumevanja njihove uporabe pri analizi gospodarskih pojavov;
• ravnanje skladno s pravili pravnega sistema sodobne države;
• razvijanje delovne odgovornosti v postopkih ustanovitve gospodarskih družb;
• izvajanje trženjskih aktivnosti;
• uporabo sodobne informacijske tehnologije, delo z viri, s podatki in gradivi, za izpolnjevanje dokumentacije in vodenje ustreznih evidenc.

Delo in zaposlitev:
Zaposliš se lahko v javni upravi, banki, zavarovalnici, borzno posredniški hiši, komercialni službi, tajništvu, kadrovski službi, službi tržnega komuniciranja, računovodstvu in skladišču.

Nadaljevanje študija:
S poklicno maturo končan izobraževalni program omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki tako možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje oz. nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Administrator

Poklic po zaključku šolanja: Administrator

Administrator opravlja raznovrstna pisarniška dela v podjetjih, ustanovah, sodiščih ali kot samostojni podjetnik, kot so sprejem in odpiranje pošte, izpolnjevanje obrazcev, vnos podatkov in sprejem telefonskih klicev, strank ter obiskovalcev, vedno več pa tudi kot teletržnik in spletni anketar..

Izobraževanje se konča z zaključnim izpitom iz slovenščine in s projektno nalogo. Izobraževanje lahko nadaljujete na naši šoli na programu in po dveh letnih pridobite izobrazbo ekonomski tehnik.

Program poleg predpisanih splošno izobraževalnih in strokovnih predmetov vključuje še izbirnost s poudarkom na športu. Uvedene so vsebine s področja timskega dela v športu ter zdravja, retorike in trženja v sodobnih podjetjih.

S končanim programom si usposobljen/a za:
• sestavljanje vlog, vabil, zapisnikov, pooblastil;
• izpolnjevanje obrazcev, uporabljenih v upravnem postopku;
• razlikovanje in razumevanje posameznih gospodarskih dejavnosti;
• uporabljanje sodobnega programskega orodja za urejanje besedil, izdelovanje preglednic in predstavitev;
• delo z internetom in uporabo elektronske pošte;
• uporabo grafičnih datotek in vnašanje podatkov v že pripravljeno bazo podatkov;
• tržno komuniciranje s kupci.

Delo in zaposlitev:
Zaposliš se lahko v javni upravi, banki, zavarovalnici, borzno posredniški hiši, komercialni službi, tajništvu, kadrovski službi, službi tržnega komuniciranja, računovodstvu in skladišču …

Nadaljevanje študija:
Po opravljenem zaključnem izpitu se šolanje lahko nadaljuje na 2-letnem programu ekonomski tehnik.
V tem primeru se program zaključi s poklicno maturo, ki omogoča vpis v študijske programe višjega in visokega strokovnega izobraževanja; z dodatno opravljenim izpitom iz predmeta splošne mature, pa tudi v ustrezne univerzitetne študijske programe, ki takšno možnost dopuščajo.

Vpisni pogoji:
V izobraževalni program se lahko vpiše, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje.

Pogosta vprašanja

Kakšni ste SUAŠevci?

 • Sproščeni, sodobni, srčni, samozavestni, sodelovalni, samoiniciativni, sprejeti, super
 • Unikatni, ustvarjalni, uspešni, učinkoviti, uspešni, umetniški, uglašeni, univerzalni
 • Aktivni, avanturistični, ambiciozni, avantgardni, atraktivni, aktualni
 • Športni, šaljivi, šarmantni

Katere programe imate?

Imamo:

 • ekonomski tehnik – 4 leta, zaključi se s poklicno maturo iz slovenščine, matematike ali angleščine, gospodarstva in projektne naloge z zagovorom,
 • administrator – 3 leta, zaključi se z zaključnim izpitom iz slovenščine in projektne naloge z zagovorom,
 • ko zaključiš program administrator ali trgovec, se lahko vpišeš na program ekonomski tehnik PTI, ki traja 2 leti in se zaključi s poklicno maturo.

Kje se nahajate?

Nahajamo se v ljubljanski četrti Poljane, največji in prijetno pestri srednješolski četrti v državi, saj v neposredni bližini deluje šest srednjih šol, dva dijaška domova, ena osnovna in ena višja šola.

Od mestnega jedra stare Ljubljane in železniške postaje smo oddaljeni 7 minut hoje.

Do šole dijaki prihajajo peš ali z avtobusom oz. vlakom. Pouk poteka samo v dopoldanskem času, tako da lahko ujamete vse prometne povezave. S poukom začnemo ob 8.00 in končamo najkasneje ob 14.35.

Po čem se razlikujete od drugih šol?

 • Delujemo kot ekipa, ne samo na parketu ampak tudi v razredu!
 • Imamo največjo in najbolj opremljeno športno dvorano v Ljubljani. Šport je na SUAŠ doma: večkratni državni in ljubljanski prvaki v košarki, naslov državnih prvakov v nogometu in prvakov ŠKL v nogometu in košarki.
 • Organizirali smo nepozaben košarkaški turnir v Stožicah.
 • Raznolike športne dejavnosti: borilne veščine, odbojka, hokej, lokostrelstvo, ples, joga ….
 • Povezanost se kaže na Informativi, prejeli smo naslov »NAJ RAZSTAVLJALCA«.

Kako je s statusom športnika/kulturnika?

Mentor te usmerja in nudi podporo pri šolskih obveznostih. Lahko ga zamenjaš z želenim učiteljem. Skupaj naredita prilagojeni učni načrt.

Naši uspešni športniki so:
Bojan Tokić, namizni tenis
Zlatan Ljubijankić, nogomet
Dario Kolobarić, nogomet, Domžale, 1. liga
Irnes Škorić, nogomet, futsal Litija, 1. liga
Vlatko Čančar, košarka, NBA Denver Nuggets
Žan Mark Šiško, košarka, Bayern München
Vasilije Vučetić, košarka, Krka Novo Mesto
Aleksandar Lazić, košarka, Mornar bar
Blaž Mesiček, košarka, KK Split

Kje se lahko zaposlim?

Z izobrazbo ekonomski tehnik lahko ustanovite svoje podjetje ali uspešno opravljate več kot 150 poklicev. Naši dijaki se zaposlujejo v: javni upravi, na ministrstvu, zavarovalnicah, bankah, v kabinetu predsednika države, raznih podjetjih; kot davčni svetovalec, uradnik, področni svetovalec, zavarovalniški svetovalec, prodajalec, promotor prodaje, poslovodja, organizator dogodkov, bančnik, finančni svetovalec, menedžer za nabavo, prodajo in trženje, analitik, računovodja, poslovni sekretar itd.