Srednja zdravstvena šola Murska Sobota

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           IZOBRAŽEVALNI FILMI

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Dijaki in zaposleni Srednje zdravstvene šole Murska Sobota več kot 60 let utripamo ob soboški bolnišnici in domu starejših. Ti ustanovi spadata med naše poglavitne učne baze v času izobraževanja. Poslanstvo našega zavoda je, da izobrazi in vzgoji mladostnika v treh programih tako, da je pripravljen za poklic in nadaljnje izobraževanje, da je ustvarjalen, ima razvite sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za svojo razvojno pot. Ima lasten pogled na svet kot samostojen, samozavesten, kritičen in odgovoren posameznik.

Poklic tehnika zdravstvene nege, bolničarja-negovalca in kozmetičnega tehnika je poslanstvo in služenje bližnjemu, ki ga odgovorno in vestno opravljajo ljudje z odličnim strokovnim znanjem. Služenje sočloveku in skrbi zanj izvajalca napolnjuje z zadovoljstvom, ga izpolnjuje in duhovno bogati. Na tej poti ti na naši šoli lahko kvalitetno pomagamo, saj imamo ustrezne pogoje dela, sodobno opremljene učilnice in izkušene učitelje, ki še posebej v času dela na daljavo, iščejo pozitivno energijo vsakega posameznega dijaka.

Prijazno Te vabimo v naš virtualni svet, kjer se zrcali naša realnost in mogoče boš začutil, da bi tudi Ti rad postal del te resničnosti in s tem pomemben člen v verigi našega utripa.

Predmetniki se nahajajo na spletni strani šole www.szsms.si.

Veselimo se virtualnih srečanj s Teboj, na katerih Te bomo popeljali skozi mozaik našega strokovno-humanega poslanstva. Pripravljamo srečanja v živo, zato Te prijazno vabimo v naš utrip – naš edinstven svet prakse, učenja za življenje, diskusij in delavnic.

Razna presenečenja, objave in povezave pa najdeš na naši spletni strani www.szsms.si.

Spremljaj nas. Postani del nas.

V želji in najiskrenejšem povabilu, da se čim večkrat podaš v naš svet s pomočjo ponujenih spletnih povezav, Te najtopleje in najprijazneje pozdravljamo ter Ti želimo vse dobro.

Predstavitev programov

ZDRAVSTVENA NEGA

Poklic po zaključku šolanja: TEHNICA ZDRAVSTVENE NEGE/TEHNIK ZDRAVSTVENE NEGE

Delovno področje tehnice zdravstvene nege/tehnika zdravstvene nege:
V okviru kompetenc izvaja zdravstveno nego pacienta po življenjskih aktivnostih in diagnostično-terapevtske postopke v vseh življenjskih obdobjih in okoljih.

Poklic tehnice zdravstvene nege/tehnika zdravstvene nege je poslanstvo in služenje bližnjemu, ki ga odgovorno in vestno opravljajo ljudje z odličnim strokovnim znanjem.

S svojim znanjem in delom izkazujejo spoštovanje, sočutje ter ljubezen do sočloveka in življenja. Služenje sočloveku in skrbi zanj izvajalca napolnjuje z zadovoljstvom, ga izpolnjuje in duhovno bogati. Zdravstvena nega temelji na človeških vrednotah.

Družinske vrednote, sreča, empatija, poštenost, intelekt, dostojanstvo, enakost, preprečevanje trpljenja so le del pozitivnih lastnosti medicinskih sester oz. tehnic zdravstvene nege (to velja tudi za moško populacijo tehnikov).

KOZMETIČNI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: KOZMETIČNI TEHNIK/KOZMETIČNA TEHNICA

Kozmetično tehnico/kozmetičnega tehnika odlikujejo osebnostne lastnosti, kot so: komunikativnost, delavnost, skrbnost in prijaznost ter predanost stroki in etiki. Poleg tega pa mora imeti željo po nenehnem izpopolnjevanju tako strokovno kot osebno.

Kozmetični tehnik/kozmetična tehnica zna strokovno negovati obraz in telo ter opravlja kozmetične storitve: kozmetično nego obraza, kozmetično nego telesa, manikiro, pedikuro, masažo in ličenje.

Program kozmetični tehnik na šoli izvajamo od leta 2001. Izvajamo tudi modularno obliko pouka. S tem slušatelji pridobivajo več praktičnega znanja in delovne prakse, večjo povezanost stroke in teorije ter več samostojnega ustvarjalnega dela. Modularni način izobraževanja omogoča tudi pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij.

BOLNIČAR-NEGOVALEC

Poklic po zaključku šolanja: BOLNIČAR-NEGOVALEC/BOLNIČARKA-NEGOVALKA

Delovno področje bolničarja-negovalca/bolničarke-negovalke:
nudenje pomoči stanovalcem in oskrbovancem v socialnovarstvenih zavodih (domovi starejših občanov in drugi zavodi), pomoč in oskrba na domu ter pomoč pri gibanju onemoglih in invalidnih oskrbovancev. Bolničar-negovalec je sodelavec negovalnega tima.

Bolničar-negovalec/bolničarka-negovalka se v času 3-letnega izobraževanja usposobi za:

 • opazovanje oskrbovanca,
 • urejanje ležišča,
 • vzdrževanje in skrb za oskrbovančevo okolje,
 • pomoč pri vzdrževanju osebne higiene,
 • pomoč pri oblačenju in slačenju,
 • pomoč pri gibanju in urejanju lege v postelji,
 • pomoč pri hranjenju,
 • pomoč pri izločanju, odvajanju,
 • pomoč pri oskrbi umirajočega in umrlega,
 • prvo pomoč,
 • oskrbo s perilom in obleko,
 • pomoč pri uporabi in vzdrževanju ortopedskih pripomočkov,
 • gospodinjska opravila.

Naši izobraževalni filmi

Pogosta vprašanja

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.

Ali se lahko vpišem, če sem samo pravdober?

V primeru omejitve vpisa splošni učni uspeh predstavlja glavni kriterij izbire kandidatov.