Srednja poklicna in strokovna šola BC Naklo

PREDSTAVITEV            PROGRAMI

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Zakaj izbrati srednjo poklicno in strokovno šolo BC Naklo?

Biotehniški center Naklo je središče za znanje v osrčju narave!


Na Srednji šoli Biotehniškega centra Naklo izobražujemo v 15-ih različnih poklicnih in strokovnih programih ter programu gimnazije. Vsebine omogočajo raznolikost znanj in veščin potrebnih za poklice življenja, poklice prihodnosti.
Vse naše aktivnosti in dejavnosti so naravnane k trajnostnemu razvoju, k skrbi za sočloveka, naravo in okolje. Izobraževanje je proces oblikovanja celostne osebnosti, tako je poleg strokovnega znanja za nas zelo pomembna tudi vzgoja za samostojne in odgovorne posameznike.

UČIMO SE ZA ŽIVLJENJE

Na šoli pridobite znanja povezana z naravo, prehrano, rastlinami, živalmi in tehniko. Že tekom šolanja načrtujete svojo nadaljnjo karierno pot. Podjetnostne ideje dijaki uresničujete že v času izobraževanja. Učitelji in ostali zaposleni znamo prisluhniti potrebam posameznika.

RAZLIČNE MOŽNOSTI RAZISKOVANJA

Delov v specializiranih laboratorijih in na poligonih na posestvu omogoča dijakom raziskovalno ter projektno delo. Dijaki pripravljajte raziskovalne in projektne naloge s katerimi dosegate vidne uspehe na tekmovanjih kot so Mladi raziskovalci, Krkine nagrade in tudi drugje. Tako pridobivate kompetence pomembne za študij in delo.

VELIKO PRAKSE

Praksa poteka v šolskih delavnicah, na šolskem posestvu in pri delodajalcih. Znamo povezati teorijo in prakso. Dobro sodelujemo z delovišči. Prakso lahko opravite tudi na sorodni šoli v tujini.

DOBRA DRUŽBA

Šolo dijaki obiskujete v čudovitem okolju, ki nudi veliko možnosti za prijetno druženje tudi v času odmorov. Odprti smo za čezmejno sodelovanje in sklepamo številna mednarodna prijateljstva.

Predstavitev programov

Naravovarstveni tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Naravovarstveni tehnik

Kaj delamo naravovarstveni tehniki?

 • Prepoznavamo in popisujemo organizme na terenu, preučujemo vpliv posamezne dejavnosti v prostoru na naravo in procese v njej.
 • Opravljamo vzdrževalna dela na vodni učni poti, v učilnici v naravi in v medonosnem vrtu.
 • Izvajamo kemijske in biološke analize vode, zraka in tal v laboratorijih in na terenu.
 • Pripravljamo predloge uporabe obnovljivih virov energije.
 • Popisujemo naravne vrednote in zavarovana območja v šolskem in domačem okolju z uporabo baz naravovarstvenih podatkov.
 • Pripravljamo predloge varovanja in promocije naravnih vrednot.
 • Urimo se v usklajevanju interesov različnih skupin.
 • Spoznavamo uporabno naravovarstveno zakonodajo.
 • Urimo se v vodenju različnih skupin v naravi.
 • Pripravljamo naravovarstveno-turistične ponudbe vodenj v narav.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Živilsko - prehranski tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Živilsko prehranski tehnik

Kaj delamo živilsko-prehranski tehniki?

 • Obravnavamo lastnosti živil rastlinskega in živalskega izvora.
 • Spoznavamo priporočila zdravega in uravnoteženega prehranjevanja.
 • Seznanimo se z različnimi postopki preprečevanja kvarjenja živil.
 • V specializiranih laboratorijih kontroliramo kakovost izbranih živil.
 • V šolskih delavnicah: pekarski, slaščičarski, sadjarski, mlekarski, mesarski in razvojni delavnici spoznavamo tehnološke postopke izdelave živil.
 • Izdelana živila pokušamo in senzorično ocenimo.
 • Pakiramo, označujemo in prodajamo svoje izdelke.
 • Načrtujemo uravnotežene jedilnike.
 • Obiskujemo različne živilske obrate in spoznavamo potek dela v njih.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Srednje strokovno izobraževanje

Prenesi predmetnik

Poklicno tehniško izobraževanje

Prenesi predmetnik

Kmetijsko - podjetniški tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Kmetijsko podjetniški tehnik

Kaj delamo kmetijsko podjetniški tehniki?

 • Načrtujemo, vodimo in spremljamo dela v rastlinski in živalski proizvodnji.
 • Načrtujmo kmetijsko pridelavo in rejo živali ter pridelujemo poljščine, sadje, krmo ter redimo živali.
 • Delamo s kmetijsko mehanizacijo in opravljamo manjša popravila strojev.
 • Delamo v delavnici za obdelavo lesa.
 • Predeljujemo mleko v mlečne izdelke, predeljujemo sadje.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Srednje strokovno izobraževanje

Prenesi predmetnik

Poklicno tehniško izobraževanje

Prenesi predmetnik

Hortikulturni tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Hortikulturni tehnik

Kaj delamo hortikulturni tehniki?

 • Spoznavamo rastne dejavnike, predvsem odziv rastlin nanje.
 • Razmnožujemo in gojimo vse vrste okrasnih zelnatih rastlin.
 • Razmnožujemo in gojimo vse vrste okrasnih lesnatih rastlin.
 • Razmnožujemo in gojimo zelenjavo, zelišča in sadne rastline.
 • Načrtujemo pridelovanje in oskrbo sadik.
 • Prepoznavamo in zatiramo rastlinske bolezni in škodljivce.
 • Uporablja vrtnarske orodja, stroje in naprave.
 • Oblikujemo, načrtujemo in zasajamo vrtove.
 • Načrtujemo nakup potrebnega materiala, izkoriščenost prostorov, potek proizvodnje, prodaje in transporta hortikulturnih izdelkov/pridelkov.
 • Svetujemo strankam pri prodaji izdelkov in storitev.
 • Tržimo svoje pridelke, izdelke in storitve.
 • S cvetjem in lončnicami krasimo bivalne in poslovne prostore.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Srednje strokovno izobraževanje

Prenesi predmetnik

Poklicno tehniško izobraževanje

Prenesi predmetnik

Cvetličar

Poklic po zaključku šolanja: Cvetličar

Kaj delamo cvetličarji?

 • Spoznavamo vse vrste okrasnih rastlin, poudarek pa je na rezanem cvetju in lončnicah.
 • Oblikujemo vse vrste cvetja, zelenja in lončnic.
 • Oblikujemo in izdelujemo vse vrste cvetličnih vezav – šopke, aranžmaje, vence …
 • Oskrbujemo lončnice in zasajamo in oskrbujemo nasadke.
 • Pripravljamo in izdelujemo aranžerski material.
 • Aranžiramo darila.
 • Krasimo bivalne in poslovne prostore.
 • Ustvarjamo s cvetjem in rastlinami.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Vrtnar

Poklic po zaključku šolanja: Vrtnar

Kaj delamo vrtnarji?    

 • Spoznavamo rastne dejavnike.
 • Razmnožujemo in gojimo vse vrste okrasnih zelnatih rastlin.
 • Razmnožujemo in gojimo vse vrste okrasnih lesnatih rastlin.
 • Pridelujemo zelenjavo in jo pripravljamo za prodajo ali predelavo.
 • Pridelujemo zelišča, jih sušimo in pakiramo.
 • Oskrbujemo sadike okrasnih zelnatih in lesnatih rastlin.
 • Rastline zaščitimo pred najbolj pogostimi boleznimi in škodljivci.
 • Učimo se osnov uporabe vrtnarskih orodij in naprav.
 • Oskrbujemo lončnice in zasajamo in oskrbujemo nasadke.
 • Zasadimo, uredimo in vzdržujemo zelene površine.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Pek

Poklic po zaključku šolanja: Pek

Kaj delamo peki?

 • Spoznavamo lastnosti živil, predvsem moke.
 • Seznanimo se z različnimi postopki preprečevanja kvarjenja živil.
 • Zamesimo različne vrste testa.
 • Oblikujemo štruce in hlebce.
 • Oblikujemo pekovsko pecivo: bombice, štručke, žemlje, kajzerice, lepinje, slanike ipd.
 • Oblikujemo slaščičarsko kvašeno pecivo: rogljičke, žepke, buhtlje, osja gnezda, potice ipd.
 • Oblikovano testo pečemo v različnih pečeh.
 • Pakiramo, označujemo in prodajamo svoje izdelke.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Slaščičar

Poklic po zaključku šolanja: Slaščičar

Kaj delamo slaščičarji?

 • Spoznavamo lastnosti živil, predvsem moke, sladkorja, smetane in čokolade.
 • Seznanimo se z različnimi postopki preprečevanja kvarjenja živil.
 • Pripravimo različne vrste testa, mas, nadevov in prelivov.
 • Izdelamo različne piškote in druge vrste trajnega peciva.
 • Izdelamo sladice: pite, potice, rolade, torte ipd.
 • Izdelke okrasimo.
 • Pakiramo, označujemo in prodajamo svoje izdelke.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Mesar

Poklic po zaključku šolanja: Mesar

 

Kaj delamo mesarji?

 • Spoznavamo lastnosti živil.
 • Seznanimo se z različnimi postopki preprečevanja kvarjenja živil.
 • Razsekujemo, izkoščujemo, obdelujemo in kategoriziramo meso.
 • izdelujemo presne, toplotno obdelane in sušene mesnine.
 • Pakiramo in označujemo izdelke.
 • Skladiščimo meso in mesnine.
 • Prodajamo meso in mesnine.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Gospodar na podeželju

Poklic po zaključku šolanja: Gospodar na podeželju

Kaj delamo gospodarji na podeželju?

 • Upravljamo in vodimo kmetijo.
 • Skrbimo za vzrejo domačih živali.
 • Pridelujemo poljščine in krmo.
 • Vzgajamo sadno drevje in zelenjavo.
 • Predelujemo sadje in mleko.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Poklic po zaključku šolanja: Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

Kaj delamo mehaniki kmetijskih in delovnih strojev?

 • Ugotavljamo napake na mehanskih in električnih sklopih ter napravah.
 • Vzdržujemo pnevmatike in platišča.
 • Izberemo diagnostične metode in postopke.
 • Skrbimo za čiščenje mehanizacije.
 • Montaža in vzdrževanje kmetijskih in ostalih delovnih prostorov.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Poklic po zaključku šolanja: Pomočnik v biotehniki in oskrbi

Kaj delamo pomočniki v biotehniki in oskrbi?

 • Pripravljamo prostor za pogostitev.
 • Postrežemo gostu pripravljene jedi in pijačo.
 • Pripravljamo živila za nadaljnjo obdelavo, kuhanje ali peko.
 • Po navodilih pripravimo enostavnejše jedi.
 • Čistimo in urejamo prostore.
 • Vzdržujemo tekstilne izdelke (peremo in likamo).
 • Naučimo se nuditi osnovno oskrbo staremu ali bolnemu človeku na njegovem domu.
 • Oskrbujemo živali.
 • Oskrbujemo rastline.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Galerija

Kaj delamo cvetličarji?

 • Spoznavamo vse vrste okrasnih rastlin, poudarek pa je na rezanem cvetju in lončnicah.
 • Oblikujemo vse vrste cvetja, zelenja in lončnic.
 • Oblikujemo in izdelujemo vse vrste cvetličnih vezav – šopke, aranžmaje, vence …
 • Oskrbujemo lončnice in zasajamo in oskrbujemo nasadke.
 • Pripravljamo in izdelujemo aranžerski material.
 • Aranžiramo darila.
 • Krasimo bivalne in poslovne prostore.
 • Ustvarjamo s cvetjem in rastlinami.
 • Pridobivamo splošno izobrazbo.

Pogosta vprašanja

Kje lahko pridobim osnovne informacije o vpisu ?

Vse pomembne informacije dobiš na naši spletni strani pod zavihkom pod zavihkom VPIS 2022/23. Če na kakšno vprašanje ne boš našel/našla odgovora, pa lahko pokličeš našo svetovalno službo, ki ti bo z veseljem pomagala. Kontakt svetovalne službe: 012006735 ali spela.zura@presernova.si

Kakšni so vpisni pogoji?

Naša šola je imela zadnji dve leti omejitev vpisa (ET 2021/22 1. rok 124 točk, 2. rok 152 točk, EG 1. rok 142 točk, 2. rok 156 točk). Potrebno število točk je odvisno od števila učencev, ki se na program prijavi in njihovega uspeha.

Koliko prostih mest za vpis je letos na voljo?

Letos bomo vpisovali v 3 oddelke ekonomskega tehnika in 3 oddelke ekonomske gimnazije. Za vsak posamični program bo torej na voljo 84 prostih mest.

Ali je ekonomska gimnazija lažja od ostalih gimnazij?

Ne, po težavnosti je primerljiva z ostalimi gimnaziji. Na koncu se opravlja splošna matura, ki je za dijake vseh gimnazij, enaka. Od ostalih gimnazij se razlikuje po tem, da imamo namesto predmetov fizika in filozofija, predmeta ekonomija in podjetništvo. Smo edina ekonomska gimnazija v osrednjeslovenski regiji.

Kako je s statusom športnika?

Športniki imajo pri nas vse prilagoditve, kot bi jih imeli, če bi bili v športnem oddelku. Prednost je ta, da imajo sošolce, ki jim lahko posredujejo gradiva in aktualno snov ter jim pomagajo pri učenju.

Ali lahko delovno prakso v tujini opravljajo tudi dijaki ekonomske gimnazije?

Delovno prakso v tujini lahko opravljajo dijaki in dijakinje 3. in 4. letnikov programov ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija.

Zakaj se vpisati na Ekonomsko šolo Ljubljana?

 • Ker boš na naši šoli pridobil/a kakovostno znanje ter odlične temelje za nadaljnje šolanje in kariero.
 • Ker imamo dinamičen in sodobno zasnovan pouk, ki spodbuja tvojo kreativnost!
 • Ker na šoli vlada prijazno in prijetno vzdušje med sošolci in profesorji.
 • Ker sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in imamo ekskurzije po Sloveniji in tujini.
 • Ker pri nas dijaki lahko skozi številne projekte in krožke razvijajo svoje talente.
 • Ker imaš možnost igranja in tekmovanja v številnih športih in, ker te kot športnika s statusom podpiramo.
 • Ker imamo vzpostavljen sistem tutorstva- dijak pomaga dijaku in ti ni treba hoditi na inštrukcije.
 • Ker je naša lokacija -v centru mesta, izjemna in lahko dostopna in ker pouk poteka samo dopoldan.

Kako pri vas izgleda pouk informatike?

Pri pouku informatike se dijaki na aktraktiven način poleg osnov informatike naučijo tudi osnov programiranja s pomočjo robotkov in izdelave interaktivnih aplikacij in iger, pri čemer spoznajo tudi 3D modeliranje.

Kako povezujete pouk s prakso?

Redno nas obiskujejo podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva in drugih področij. Ker smo locirani v centru, nam to omogoča obisk različnih institucij, podjetij, pa tudi Banke Slovenije, NLB-ja, Hiše EU, Ajpes-a, Cankarjevega doma, sejmov na Gospodarskem razstavišču itd.

Kako dobro gre vašim dijakom pri nadaljnjem študiju?

Naši dijaki imajo občutno prednost pri ekonomskih in poslovnih študijih, tovrstna znanja pa so tudi sicer koristna za življenje ne glede na kariero. Sicer pa se dijaki naše šole vpisujejo v zelo različne študijske programe, in so pri tem ravno tako nadvse uspešni (tako s področja računalništva, tujih jezikov, arhitekture, matematike, novinarstva…).