logo

Srednja lesarska šola, Šolski center Ljubljana

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja lesarska šola zagotavlja dobre izhodiščne pogoje za uresničitev poklicnih želja in ambicije. Lesarski poklic je slovenski tradicionalen poklic. Dijaki se po končanem izobraževanju lahko zaposlijo na izredno širokem in raznolikem področju lesarstva: od pohištvene industrije, industrije stavbnega pohištva, izdelovanja lesenih montažnih hiš, lesarskega inženiringa, ladjedelništva, proizvodnje specialnih strojev za proizvodnjo lesa, obnavljanje starega pohištva, glasbilstva, strugarstva, rezbarstva. Prav tako lesarji opravljajo odgovornejša dela: načrtujejo in pripravljajo proizvodnjo tako v operativnem kot tehnološkem smislu, vodjo delo večjih skupin ljudi na različnih linijah za obdelavo in predelavo lesa, sodelujejo pri oblikovanju, konstruiranju in razvoju novih izdelkov, nadzorujejo kakovost dela, sodelujejo na vseh marketinških aktivnosti… Še posebej iskani so CNC operaterji. Šola poleg strokovnih znaj nudi tudi dovolj znanj s področja podjetništva, kar olajša ustanovitev in uspešno vodenje svojega lastnega podjetja. Lesarskim tehnikom pa se razgrinja še paleta novih možnosti za nadaljevanje študija v vseh višje – ter visokošolskih študijskih programih lesarstva, arhitekture, oblikovanja, gozdarstva, ekonomije…

Izobraževalni programi: lesarski tehnik, lesarski tehnik –pti, mizar, obdelovalec lesa

Predstavitev programov

Mizar

Poklic po zaključku šolanja: mizar

Mizar je tradicionalen slovenski poklic. Les je hvaležen in prijeten material za obdelovanje, saj skriva v sebi toplino let, ko je drevo raslo in črpalo sončno energijo. Iz njega lahko ustvarimo nepogrešljive predmete našega vsakdana.

Mizar, ki ima razvit občutek za natančnost, spretne roke, sposobnost prostorske predstave in smisel za uporabo barv, lahko izdela ne le uporabne, temveč tudi estetske izdelke, ki polepšajo domače in poslovne prostore.

Poleg samostojne izdelave in sestavljanja raznih lesnih izdelkov (pohištvo, okna, vrata, lesene stopnice…) iz masivnega lesa ali plošč, se lahko mizar ukvarja tudi z obnavljanjem starega pohištva, glasbilstvom, strugarstvom, rezbarstvom, modelarstvom.

Izobraževanje za ta poklic traja 3 leta.

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom iz slovenščine, in strokovne teorije s praktičnim delom (izdelek in zagovor).

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:
Uspešno končana osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja.
Vpis v ta program odsvetujemo učencem, ki imajo težave z dihali, epileptikom in učencem z barvno slepoto.

IZVEDBA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA:
Izobraževalni program se izvaja v šolski organizaciji s sklenjeno kolektivno učno pogodbo ali organizaciji s sklenjeno individualno učno pogodbo. Obe obliki izvajanja programa sta enakovredni.
Druga oblika izvedbe temelji na individualni učni pogodbi,
ki jo skleneta delodajalec in dijak oz. njegovi starši ali zakoniti zastopniki.
Šolska oblika izvedbe temelji na pogodbi, ki jo šola za praktično izobraževanje sklene z delodajalcem, ki nimajo sklenjene individualne pogodbe.

MOŽNOSTI PO KONČANEM ŠOLANJU
Po končanem šolanju je možno nadaljnje izobraževanje ali zaposlitev.
Možnosti za zaposlitev boš imel veliko. Mizarje zaposlujejo lesarska podjetja in obrtniki.
Po končanem šolanju lahko nadaljujete v poklicno tehniškem programu (3+2) za lesarskega tehnika.

Prenesi predmetnik

Lesarski tehnik

Poklic po zaključku šolanja: lesarski tehnik

Lesarski tehnik opravlja odgovornejša dela: načrtuje in pripravlja proizvodnjo tako v operativnem kot tehnološkem smislu, vodi delo večjih skupin ljudi na različnih linijah za obdelavo in predelavo lesa, nadzoruje delo računalniško vodenih strojev, sodeluje pri konstruiranju in razvoju novih proizvodov, nadzoruje kakovost dela in izdelkov, sodeluje pri vseh marketinških, prodajnih in poprodajnih aktivnostih, pri usposabljanju delavcev…

Poleg spretnih rok in prstov, dobrega vida, razlikovanja barv in prostorske predstavljivosti mora imeti lesarski tehnik tudi smisel za tehnično risanje in skiciranje, veselje do oblikovanja in reševanja tehničnih problemov ter smisel za sodelovanje in delo z ljudmi.

Izobraževanje za ta poklic traja 4 leta.

POGOJ ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:
Uspešno zaključena osnovna šola.
Iz dosedanjih izkušenj ugotavljamo, da so bolj uspešni predvsem tisti dijaki, ki jim matematika, slovenski jezik, tuji jezik in fizika v osnovni šoli niso delali težav in imajo tudi delovne navade.
Šolanje se zaključi s poklicno maturo. Ta obsega obvezni in izbirni del.

MOŽNOSTI PO KONČANEM ŠOLANJU
S poklicno maturo se lahko dijaki zaposlijo na izredno širokem in raznolikem področju lesarstva: žagalnice, pohištvena industrija, industrija stavbnega pohištva, lesnih tvoriv, lepljenih lesenih nosilcev, opažnih plošč, proizvodnja furnirja, izdelovanje lesenih montažnih hiš, lesarski inženiring, ladjedelništvo, proizvodnja specialnih strojev za proizvodnjo lesa…

Lesarske tehnike z veseljem zaposlujejo v prodajalnah pohištva, trgovinah z gradbenim materialom… Šola poleg strokovnih znaj nudi tudi dovolj znanj s področja podjetništva, kar olajša ustanovitev in uspešno vodenje svojega lastnega podjetja. Zelo iskani so CNC opreraterji.

Poklicna matura pa hkrati razgrinja paleto novih možnosti za nadaljevanje študija v vseh višje- ter visokošolskih študijskih programih.

Mogoč je tudi univerzitetni študij, a je potrebno prej opraviti še izpit iz enega maturitetnega predmeta, ki ga izvajamo v okviru ŠC Ljubljana. Srednja lesarska šola zagotavlja dobre izhodiščne pogoje za uresničitev poklicnih želja in ambicije.

Prenesi predmetnik

Lesarski tehnik - PTI

Poklic po zaključku šolanja: lesarski tehnik

V tem programu dijaki osvojijo vsa potrebna dodatna znanja za poklic lesarski tehnik.

Lesarskemu tehniku so zaupane zahtevnejše naloge: načrtovanje in organizacija proizvodnje, tako v operativnem kot tehnološkem smislu, vodenje dela večjih skupin ljudi na različnih linijah za obdelavo in predelavo lesa, nadzorovanje dela računalniško vodenih strojev, aktivnejše sodelovanje pri konstruiranju in razvoju novih proizvodov, kontroliranju kakovosti dela in izdelkov, sodelovanje pri vseh marketinških, prodajnih in poprodajnih aktivnostih, pri usposabljanju delavcev…. Izobraževanje v tem programu traja 2 leti.

POGOJ ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:
Končano triletno poklicno izobraževanje za mizarja. Po dveh letih se šolanje zaključil s poklicno maturo, enako tisti, ki je predpisana za 4-letno izobraževanje za lesarskega tehnika.

MOŽNOSTI PO KONČANEM ŠOLANJU
Po zaključeni poklicni maturi imaš glede zaposlitve in nadaljevanja študija enake možnosti kot lesarski tehnik.

Prenesi predmetnik

Obdelovalec lesa

Poklic po zaključku šolanja: obdelovalec lesa

Program za poklic obdelovalec lesa usposablja za delo pri osnovnih lesnopredelovalnih strojih, za opravljanje enostavnejših del, za sodelovanje pri izdelavi sestavnih delov ter pri sestavljanju izdelkov lesne industrije, v žagarstvu…

Zdrave noge, spretne roke in prsti, čut za natančnost, dober vid in sluh so pomembne psihofizične zahteve za opravljanje tega poklica.

POGOJI ZA VKLJUČITEV V PROGRAM:
uspešno zaključen šesti, sedmi ali osmi razred osnovne šole ali uspešno zaključena osnovna šola s prilagojenim programom.

Šolanje se zaključi z zaključnim izpitom, ki obsega izpit iz praktičnega pouka (izdelava izdelka in zagovor). Izobraževanje traja dve leti.

Prenesi predmetnik

Galerija dodatnih video predstavitev

Pogosta vprašanja

Kakšna je možnost nadaljnjega študija?

Veliko mizarjev po zaključnem izpitu nadaljuje v programu lesarskih tehnik PTI (3+2).
Lesarskim tehnikom pa poklicna matura razgrinja paleto novih možnosti za nadaljevanje študija v vseh višje – ter visokošolskih študijskih programih lesarstva, arhitekture, oblikovanja, gozdarstva, ekonomije….
Mogoč je tudi univerzitetni študij.
Seveda se ji precej tudi zaposli v lesarskih podjetjih, veliko v družinskih podjetij in tudi kar nekaj jih začnejo na svoje, saj jim pridobljeno znanje, to omogoča.

Je zaposlitev zagotovljena?

Zanimanje za izobraževanje za mizarja ponovno narašča, prav tako povpraševanje pri delodajalcih. Tudi na šolo se pogosto obračajo podjetja, omogočamo jim, da dijake obveščamo o možnosti zaposlitve.

Kako poteka praktični pouk?

Praktični pouk poteka v šoli in pri delodajalcih. Vsi dijaki vseh naših izobraževalnih programov (mizar, lesarski tehnik….) opravljajo PUD (praktično usposabljanje z delom) in tam delodajalec že ugotovi, če bo dijaka zaposlil ali ga celo mogoče štipendiral za nadaljnji študij.

Kakšna znanja lesarska podjetja zahtevajo?

V izobraževanju je potrebno slediti potrebam gospodarstva. Za Slovenijo je les strateška surovina in ena od konkurenčnih prednosti. Zelo pomembno je poznavanje novih tehnologij, novih materialov, poznavanje CNC tehnologij in CNC programiranj. Pomembno je računalniško konstruiranje, oblikovanje, poslovno komuniciranje, marketing…

Zakaj je pomemben les in lesarski poklici?

Les ponovno pridobiva na pomenu kot okolju prijazen, obnovljiv in razgradljiv material. Uporabljali ga bomo na tradicionalne načine in izumljali nove načine za njegovo rabo in predelavo. Stavili bomo na les kot surovino za reševanje okolijskih zagat, na veliko gozdnatost Slovenije in na zavzetost vseh, ki bi zagnali upočasnjeno kolesje, ki skrbi za razcvet slovenske lesno-predelovalne panoge.

Je možnost štipendij?

Podjetja razpisujejo kadrovske štipendije. Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendij vsako leto razpiše tudi štipendije za deficitarne poklice, med te spada tudi poklic mizar.