Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Šola s kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti dijakom, zagotavlja takšen nivo splošnega znanja in obvladovanja poslovnih veščin, da le-tem daje prednost pri vključevanju na trg dela in hkrati dobro osnovo za nadaljevanje izobraževanja. To omogočamo s pridobivanjem kakovostne izobrazbe in razvijanjem lastnih, za šolo prepoznavnih aktivnosti, ob katerih lahko vsak dijak v polni meri razvije svoj osebnostni in poklicni potencial.

Dijake vzgajamo z osebnim zgledom in jih navajamo, da so proaktivni in odgovorni za svoj uspeh in odločitve.
Oblikujemo pozitivno klimo in se trudimo za dobre odnose s starši, dijaki ter gospodarstvom in lokalnim okoljem. Z izmenjavo znanj in izkušenj se povezujemo s podjetniškim okoljem, lokalno skupnostjo ter s šolami ekonomske usmeritve tako doma kot v tujini.

Skrbimo za strokovno izpopolnjevanje in napredovanje učiteljev, njihov osebni in strokovni razvoj, da le-ti lahko pri izobraževalnem delu uporabljajo nove metode poučevanja in učne pripomočke, upoštevaje dijakove sposobnosti in potrebe. Naklonjeni smo vsem dobronamernim pobudam dijakov, staršev, podjetnikov in okolja.

Na šoli organiziramo športne tabore za dijake 1. in 2. letnikov, nadstandardne ekskurzije v tujino, krožke (podjetniški krožek, kreativna bralnica in ustvarjalnica itd.), sodelujemo pa tudi pri evropskih projektih (Erasmus+ – mobilnost dijakov in izmenjava med šolami).

Predstavitev programov

Ekonomski tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Ekonomski tehnik

Bi rad prišel do poklica z zadostnimi začetnimi znanji za zaposlitev, se priključil in učinkovito prispeval k uspešnosti podjetja svojih staršev, znancev, …? Program Ekonomski tehnik ti ponuja širok spekter možnosti, da uresničiš svoje želje in uveljaviš svoje talente. Pridobil boš praktična znanja s področja gospodarstva in podjetništva ter veščine, ki so nujne za uspeh v sodobnem spremenljivem poslovnem svetu.

Danes so najbolj iskana ravno uporabna in praktična znanja, zato v odprtem kurikulu poleg kakovostnega teoretičnega znanja ponujamo tudi predmete, ki razvijajo veščine in kompetence, iskane na trgu dela v 21. stoletju. Dijaki se ne razvijajo samo strokovno, temveč tudi osebnostno. Med šolanjem odkrivajo in razvijajo svoje talente, kar jim omogočajo sodobni šolski prostori, ki spodbujajo kreativnost, inovativnost, podjetnost, ustvarjalnost, komunikativnost, timsko delo in medgeneracijsko sodelovanje.

Teoretična znanja podkrepijo z dobro praktično izkušnjo, skozi praktični pouk v šoli, bolj obsežno in podrobno pa na praktičnem usposabljanju pri delodajalcu v Sloveniji ali EU.

Ekonomski tehnik je 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja. Zaključi se s poklicno maturo, ki je sestavljena iz 4 enot:
1. enota: slovenščina
2. enota: matematika ali prvi tuji jezik
3. enota: gospodarstvo
4. enota: izdelek ali storitev oz. seminarska naloga

Možnosti nadaljevanja študija
Z uspešno zaključeno poklicno maturo se lahko dijaki vpišejo na višješolske, visokošolske in tudi univerzitetne programe (večinoma z opravljenim 5. predmetom).

Iskanje zaposlitve
Dijaki s pridobljeno strokovno izobrazbo ekonomske smeri se zaposlujejo v številnih dejavnostih, najpogosteje pa v računovodstvu, knjigovodstvu in reviziji, zavarovalništvu, denarnem posredništvu, trgovini, logistiki in telekomunikacijah. Osebe s to izobrazbo se zaposlujejo kot tajniki in poslovni sekretarji, komercialni zastopniki za prodajo, menedžerji za trženje in prodajo, uradniki, strokovni sodelavci in strokovnjaki v računovodstvu, zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, prodajalci in trgovski poslovodje, ekonomisti, podjetniki itd.

Pogosta vprašanja

Koliko oddelkov vpisujete in ali imate omejitev vpisa?

Vpisali bomo 5 oddelkov in imamo 140 prostih mest v programu Ekonomski tehnik. Imamo omejitev vpisa.

Zakaj je ekonomija zanimiva in uporabna? Kaj lahko delaš po zaključku šolanja?

Z ekonomijo se srečamo vsak dan, dijaki npr. pri nakupovanju, plačevanju, iskanju in primerjanju določenega izdelka, razmišljanju, kam bi naložili denar, ki jim ga je dala babica, oz. pri varčevanju za nove superge ali mobitel. Znanje ekonomije je zelo uporabno in ga lahko dobro unovčimo pri načrtovanju naše prihodnosti, zasebno ali na karierni poti.
Šolanje lahko nadaljujete na višjih ali visokih šolah, z opravljenim dodatnim predmetom na splošni maturi pa se lahko vpišete tudi na nekatere univerzitetne programe. Program se zaključi z opravljeno poklicno maturo, kar omogoča zaposlitev v različnih poklicih (bančništvo, finance, zavarovalništvo, javni sektor, trženje, skladiščenje, marketing, borze itd.).

V kakšen okolju se šola nahaja?

Šola se nahaja v mirnem okolju na robu centra Ljubljane v neposredni bližini Golovca in Ljubljanskega gradu ter v bližini dveh dijaških domov, Doma Ivana Cankarja in Dijaškega doma Poljane. Dijaki lahko v šolo pridejo z javnim prevozom (mestni avtobusi št. 2, 5, 11, 13 in 20). Vhod v šolo je z velikega šolskega igrišča.

Kako je organiziran pouk in ali je ocenjevanje napovedano, ter med katerimi tujimi jeziki lahko izbiraš?

Pouk se izvaja v dopoldanskem času, prva šolska ura pa se začne ob 8.00. Pouk traja najdlje do 15.05.
Pri večini predmetov je ocenjevanje napovedano, pri določenih predmetih pa je napovedano obdobje ocenjevanja.
Dijaki imajo za obvezen 1. tuji jezik angleščino, pri 2. tujem jeziku pa izbirajo med nemščino in španščino. V primeru zadostnega števila prijav oz. interesa lahko kot 2. tuji jezik izvajamo tudi francoščino ali italijanščino.

Kako poteka praktično usposabljanje z delom?

Praktično usposabljanje z delom imajo dijaki programa Ekonomski tehnik v 2. in 3. letniku ob koncu pouka in traja 2 tedna (76 ur v posameznem letniku). Delodajalce si dijaki poiščejo sami oz. jim pri tem lahko pomaga organizatorka PUD-a. Na šoli imamo tudi možnost opravljanja praktičnega usposabljanja z delom v tujini, in sicer v Španiji (Gran Canaria, Malaga, Valencija), ki je organizirano preko programa Erasmus+. Dijaki poleg delovnih izkušenj obogatijo znanje tujih jezikov, spoznajo novo kulturo in razvijajo razne veščine. PUD v tujini traja 3 tedne in ga za dijake financira Evropska komisija.

Kako je poskrbljeno za šolsko prehrano?

Na šoli imamo organizirano toplo malico. Dijaki prevzemajo malico v šolski kuhinji med glavnim odmorom, dnevno pa imajo na voljo 4 različne obroke, med katerimi je najmanj en vegetarijanski. V primeru posebnih zdravniških diet ali alergij se je z organizatorko šolske prehrane možno dogovoriti za prilagoditev obroka.