fp_logo_1

Gimnazija Franceta Prešerna Kranj

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           VIDEO PREDSTAVITVE           GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Gimnazija Franceta Prešerna  s kar štirimi gimnazijskimi programi s splošno maturo

GFP Kranj je edina gimnazija v Sloveniji, ki ima štiri gimnazijske programe: splošno gimnazijo, ekonomsko gimnazijo, športni oddelek splošne gimnazije in športni oddelek ekonomske gimnazije. Vsi programi se zaključijo s splošno maturo, ki omogoča vpis na vse univerzitetne, visoke in višje študijske programe.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna so se izobraževali številni izvrstni slovenski športniki in tudi danes se na njej izobražuje veliko dijakov športnikov. Obiskovali so jo nosilci olimpijskih odličij, Primož Roglič, Peter Prevc, Žan Košir, Vesna Fabjan, Nika Križnar, in mnogi drugi izjemni športniki, od Anžeta Laniška, Anamarije Lampič, Nike in Domna Prevca, Štefana Hadalina, Petra Johna Stevensa, Alexa Cisarja do nekdanjih športnikov danes pa izvrstnih trenerjev, Roberta Hrgote, Gašperja Vodana, Gašperja Berlota, Matevža Šparovca, Grege Žemlje

Njihovo kakovostno in sistematično delo z dijaki športniki je prepoznal tudi nekdanji predsednik Republik Slovenije Borut Pahor in jim marca 2022 za delo z mladimi športnimi talenti in za spodbujanje razvoja tekmovalcev in tekmovalk na športnem in izobraževalnem področju podelil državno priznanje jabolko navdiha. Za delo s športniki so prejeli tudi certifikat »Športnikom prijazno izobraževanje«, ki ga podeljuje Olimpijski komite Slovenije.

Nagrad so bili veseli, saj predstavljata pohvalo mnogim generacijam učiteljev in vodstvu šole, da so z dijaki delali – in da še vedno delajo – dobro. Obenem je to tudi zaveza, da bodo morali v prihodnje delati še boljše.

Sistem dela, ki so ga desetletja razvijali skupaj s športniki, uspešno nadgrajujejo z dijaki, ki imajo ambicije tudi na drugih življenjskih področjih, npr. na glasbenem, likovnem, znanstvenem, podjetniškem … Šolo so obiskovali izvrstni umetniki, podjetniki, znanstveniki, prejemniki Michelinovih zvezdic … Njihov nekdanji dijak Jernej Mišič, eden najboljših slovenskih harfistov se je vzporedno izobraževal. V času gimnazijskega izobraževanja na GFP je  obiskoval tudi Konzervatorij Jacopo Tomadini v italijanskem Vidmu. Julija 2022 je uspešno opravil maturo in čez tri mesece tudi diplomiral. Svojo študijsko pot nadaljuje v Haagu. Njihovi dijaki glasbeniki, ki so se v preteklosti vzporedno šolali, so bili tudi zlati maturantje.

Zato so se odločili, da svojim najuspešnejšim dijakom posvetijo prav posebno pozornost. Pripravili so trajno razstavo, na kateri so predstavljeni dijaki, ki so s svojimi dosežki zaznamovali slovenski in svetovni prostor. Po eni strani so z njo izkazali spoštovanje uspešnim nekdanjim in sedanjim dijakom, po drugi pa prihajajoče generacije dijakov v njej vidijo navdih, da tudi sami lahko v življenju uresničijo ambicije in sanje. Veseli jih, da se je na njihovi gimnaziji šolalo toliko uspešnih dijakov, da je v pripravi že druga stena slavnih.

Ponosni so na svoje dijake, ki so dejavni in uspešni na mnogih življenjskih področjih in ne le v šoli. Najpomembneje jim je, da dijaki poleg dobrih ocen in uspeha na maturi pridobijo dovolj znanja, poguma in podjetnosti, da želijo in upajo razviti svoje različne potenciale.

Predstavitev programov

GIMNAZIJA (š) – ŠPORTNI ODDELEK (Gš)

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Program je zelo podoben programu gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. Več je ur športne vzgoje. V športni oddelek gimnazije (š) se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Taki dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti. 

ZNAČILNOSTI:

 • majhen razred – le 22 dijakov,
 • pomoč športnega in pedagoškega koordinatorja,
 • pomoč razrednika, ki ima izkušnje pri delu s športniki,
 • (individualno) prilagojen urnik glede na treninge,
 • dodatne individualne ure učne pomoči,
 • izobraževanje na daljavo (ena izmed nosilnih slovenskih šol),
 • možnost organiziranih treningov v šolski telovadnici,
 • individualna obravnava s fizioterapevtom,
 • sodelovanje s psihologom.

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK
Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Gimnazija – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

Predložiti morajo naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata,
 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,
 • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

POMEMBNO:
Dokazila pošljite najkasneje do 2. 3. 2023 po klasični pošti (Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj) ali po elektronski pošti na naslov vpis@gfp.si.

Kandidate, ki bodo oddali dokazila za vpis v športni oddelek, bo šola povabila na razgovor.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci bo šola do 27. 3. 2023 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Kandidati oddajo prijavnico za vpis najkasneje do 3. 4. 2023.

GIMNAZIJA (G)

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Program GIMNAZIJE je med vsemi gimnazijskimi programi najbolj univerzalen, splošen. Namenjen je tako dijakom, ki so bolj naravoslovno usmerjeni kot tudi tistim, ki jih bolj zanimajo jeziki ali družboslovje. Običajno so dijaki gimnazijskega programa še posebej motivirani za doseganje visokih učnih rezultatov in se v večjem številu odločajo, da opravljajo maturo na višji ravni. Gimnazija spodbuja ustvarjalnost, razvija znanja, sposobnosti, spretnosti in druge osebnostne lastnosti, potrebne za uspeh v poklicu in življenju.

EKONOMSKA GIMNAZIJA (EG)

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

EKONOMSKA GIMNAZIJA je bolj družboslovno naravnan program, za katerega je značilno, da v predmetniku nima fizike, ampak ekonomijo, podjetništvo in poslovno informatiko. Predmete, ki v sodobnem svetu dajejo nepogrešljiva znanja in spretnosti. Druge razlike od gimnazijskega programa so majhne. Programa se v marsičem tudi prepletata. Program usposablja za študij, delo in življenje. Širi splošno razgledanost in razvija veščine za delo z informacijsko tehnologijo. Spodbuja kritično mišljenje, podjetniške in vodstvene sposobnosti.

EKONOMSKA GIMNAZIJA (š) – ŠPORTNI ODDELEK (EGš)

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Program je identičen programu ekonomske gimnazije, le predmeti in ure so razporejeni nekoliko drugače. V športni oddelek ekonomske gimnazije (š) se vpišejo kandidati, ki trenirajo v okviru raznih športnih panog in dosegajo vrhunske rezultate. Taki dijaki zaradi treningov in tekmovanj potrebujejo več usklajevanja šolskih in športnih obveznosti.

ZNAČILNOSTI:

 • majhen razred – le 22 dijakov,
 • pomoč športnega in pedagoškega koordinatorja,
 • pomoč razrednika, ki ima izkušnje pri delu s športniki,
 • (individualno) prilagojen urnik glede na treninge,
 • dodatne individualne ure učne pomoči,
 • izobraževanje na daljavo (ena izmed nosilnih slovenskih šol),
 • možnost organiziranih treningov v šolski telovadnici,
 • individualna obravnava s fizioterapevtom,
 • sodelovanje s psihologom.

POSEBNI POGOJI ZA VPIS V PROGRAM EKONOMSKA GIMNAZIJA – ŠPORTNI ODDELEK

Kandidati, ki kandidirajo za vpis v prvi letnik v program Ekonomska gimnazija – športni oddelek, morajo biti registrirani športniki/športnice, kar je razvidno iz uradne Evidence registriranih in kategoriziranih športnikov.

Predložiti morajo naslednja dokazila:

 • zdravniško potrdilo osebnega zdravnika ali zdravnika specialista medicine dela in športa ali potrdilo o rednem preventivnem pregledu kandidata v zadnjem letu, iz katerega je razvidno splošno zdravstveno stanje kandidata,
 • potrdilo nacionalne panožne športne zveze za vpis v športni oddelek, ki vsebuje podatke o doseženih športnih rezultatih kandidata v zadnjih dveh letih,
 • izjavo trenerja o sodelovanju s športnim koordinatorjem.

Obrazci z navodili za izpolnjevanje so objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

POMEMBNO!
Dokazila pošljite najkasneje do 2. 3. 2023 po klasični pošti (Gimnazija Franceta Prešerna, Kidričeva 65, 4000 Kranj) ali po elektronski pošti na naslov vpis@gfp.si.

Kandidate, ki bodo oddali dokazila za vpis v športni oddelek, bo šola povabila na razgovor.

Na podlagi dokazil in opravljenega pogovora z učenci bo šola do 27. 3. 2023 izdala potrdilo o izpolnjevanju posebnih pogojev za vpis v športni oddelek.

Kandidati oddajo prijavnico za vpis najkasneje do 3. 4. 2023.

Dodatne video predstavitve