Gimnazija Antona Aškerca, Šolski center Ljubljana

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Gimnazija Antona Aškerca je ena izmed petih organizacijskih enot v ŠC Ljubljana. V mogočni stavbi v mestnem središču izobražujemo gimnazijce, dijake v programih lesarske, strojne in kemijske šole, študente v programih oblikovanje materialov in mehatronike in učence v mednarodnem program Evropskih šol.

Nahajamo se na Aškerčevi 1 v Ljubljani, v bližini mestnega središča. Dobre prometne povezave z mestnimi in medkrajevnimi avtobusnimi linijami omogočajo nemoteno obiskovanje pouka tudi dijakom iz mestnega obrobja in okoliških naselij.

Predstavitev programov

Splošno izobraževanje: GIMNAZIJA

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Gimnazija še ne daje poklica, nudi pa široko splošno izobrazbo. Do poklica prideš kasneje, po uspešno zaključenem študiju. Izobraževanje traja štiri leta. Zaključi se s splošno maturo, ki je vstopnica za nadaljevanje izobraževanja na vseh magistrskih, univerzitetnih, visokošolskih ali višješolskih programih in odpira pot do magisterija in doktorata znanosti.

Gimnazija Antona Aškerca dijakom nudi pestro izbiro tujih jezikov: angleščina, nemščina, italijanščina, ruščina in francoščina; organizira tekmovanja iz znanja in športna tekmovanja, različne krožke, tečaje, medpredmetne in spoznavne ekskurzije, različne tabore ter omogoča vključevanje v mednarodne projekte. Vsi zaposleni si prizadevajo, da dijaki v sproščenem vzdušju odraščajo v uspešne in zadovoljne posameznike.

»Znanje je najboljša naložba, je bogastvo, ki ti ga nihče ne more vzeti.«

Galerija

Pogosta vprašanja

Kako prideš do šole? Kakšne so povezave?

Šola se nahaja na Aškerčevi 1 v mestnem središču Ljubljane, kar omogoča dobre prometne povezave z mestnimi (št. 1, 2, 3, 6, 9, 11, 19, 20, 27) in medkrajevnimi avtobusnimi linijami in vlakom. Dostop do šole je omogočen tudi dijakom iz mestnega obrobja in okoliških naselij.

Kakšen urnik imate (izmenični – dopoldan, popoldan, veliko težkih predmetov skupaj …)? Kdaj se najbolj zgodaj začne prva ura in do kdaj imate ponavadi pouk?

Pouk poteka samo dopoldan, začne se ob 7.30, končna pa najkasneje ob 13. 40, izjemoma ob 14. 30 , ko imajo dijaki vaje, izbirne predmete, OIV, …
Predmeti so enakomerno razporejeni tekom tedna.

Kakšni so odnosi na šoli (med dijaki; odnos profesorjev do dijakov)?

Odnos med dijaki in odnos profesorjev do dijakov je sproščen, oseben. Šola je majhna, zato je mogoč individualen pristop. Dijaki imajo pri vsakem predmetu možnost konzultacij.

Si lahko učbenike sposodiš v šoli?

Na šoli je dobro in bogato s knjižničnim gradivom opremljena knjižnica. Imamo učbeniški sklad, ki omogoča tudi izposojo učbenikov v šoli.

Katere izbirne predmete, jezike ponuja šola?

Dijaki v prvem letniku lahko izbirajo med štirimi jeziki: nemščina, ruščina, italijanščina, francoščina. Glede na izbor dijakov organiziramo skupine jezikov. V drugem letniku dijaki lahko izbirajo med dvema interdisciplinarnima sklopoma: Ljubljana skozi čas ali Gibanje in narava v sinergiji. V tretjem letniku se nerazporejen ure razdelijo med Umetnostno zgodovino in/ali slovenščino, matematiko ali interdisciplinarni sklop. V četrtem letniku dijaki izbirajo maturitetne predmete med: zgodovino, geografijo, umetnostno zgodovino, nemščino, psihologijo, sociologijo, biologijo, kemijo, fiziko.

Ali omogočate prilagoditve za dijake s statusi, posebnimi potrebami in morebitne druge prilagoditve?

V sklopu našega izobraževanja ponujamo možnost napovedanega ustnega in pisnega ocenjevanja. Dijakom z različnimi statusi omogočamo prilagoditve šolskih obveznosti Posebno pozornost namenjamo dijakom s posebnimi potrebami, katerim omogočamo prilagoditve v skladu z odločbo.