Šolski center Slovenj Gradec

Šolski center Slovenj Gradec ima že več kot 50-letno tradicijo. Njegovi nastanki segajo v leto 1960, ko je bila ustanovljena Ekonomska šola. Danes smo lahko ponosni na to, da je postal največja izobraževalna ustanova na Koroškem. Povezuje tri srednje in eno višjo strokovno šolo, ki jih vodijo ravnatelji.

Odlikujejo nas:

  • pestrost ponudbe vzgojno-izobraževalnih programov in študijskih programov,
  • kakovost izvedbe in usmerjenost na posameznika,
  • dinamičnost izobraževalnega procesa,
  • vzpostavljena mreža partnerstev z delodajalci v regiji in izven,
  • dobri materialni pogoji za delo,
  • visoko strokovno usposobljen ter prijazen strokovni kader,
  • nenehno prilagajanje potrebam okolja in
  • pestra ponudba tečajev in izobraževanj za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije.

 

Poleg splošnega izobraževalnega programa gimnazije, ponujamo široko paleto strokovnih izobraževalnih programov s področja ekonomije, zdravstva, gostinstva in turizma, lesarstva, tekstila, predšolske vzgoje in okoljevarstva.

Kakovostna izvedba omogoča našim maturantom uspešno nadaljevanje študija. Glede na vedno večje željo, po nadaljevanju študija v Slovenj Gradcu, že od leta 2000 na našem centru omogočamo tudi nadaljevanje študija v višješolskih študijskih programih in kasneje kot diplomanti na enoti visokošolskega študijskega programa poslovna ekonomija.

Cilji so usmerjeni v krepitev partnerstva med vsemi deležniki izobraževalnih procesov, tako dijakov, staršev, študentov, predavateljev, učiteljev, delodajalcev in strokovnjakov iz prakse ter ministrstvom in lokalnim okoljem. Usmerjeni smo v zagotavljanje dinamičnega in sodobnega učnega okolja, v katerem lahko vsak pridobi kar največ znanja in izkušenj, kot izhodišče za uspešno poklicno kariero in v vzpostavljanje dvosmerne komunikacije.

Enote Šolskega centra Slovenj Gradec:

Gimnazija Slovenj Gradec

Gimnazija v Slovenj Gradcu leži v parku ob robu starega mestnega jedra. Stavbi iz začetka 20. stoletja so arhitekti dodali sodobno zasnovano telovadnico in dodatne učilnice. Mirno okolje omogoča ustvarjalen nemir, bližina mesta pa tesno sodelovanje s številnimi kulturnimi in drugimi institucijami.

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta

Srednja šola Slovenj Gradec in Muta je pomembna srednješolska izobraževalna institucija (z bogato več kot 60-letno tradicijo srednjega šolstva v Mislinjski in Dravski dolini), ki vzgaja in izobražuje dijake Koroške regije in tudi širše.

Srednja zdravstvena šola

Na Srednji zdravstveni šoli Slovenj Gradec, ki je sestavni del Šolskega centra Slovenj Gradec, izobražujemo po treh programih: bolničar – negovalec, zdravstvena nega PTI (poklicno tehniško izobraževanje) in zdravstvena nega SSI (srednje strokovno izobraževanje).