Šolski center Škofja Loka

Začetek poklicnega izobraževanja v Škofji Loki sega v leto 1889. V vseh teh letih so se v šolskih klopeh vrstile generacije, ki so se izobraževale za različne poklice, poučevali so jih učitelji različnih strok, vseskozi pa je vse vodila želja po znanju.

Na prehojeno pot in uspehe poklicnega in strokovnega izobraževanja v Škofji Loki gledamo s ponosom. To je bilo obdobje velikih sprememb na tehničnem, gospodarskem, političnem, izobraževalnem in še na mnogih drugih področjih. Celotno obdobje pa ima tudi nekaj skupnega: v šolskih klopeh so se srečevali mladi in učitelji, ob strani pa so jim vedno stali starši in mojstri. Odrasli smo mladim pomagali na pot samostojnega življenja in poklic je prav gotovo dobra popotnica. Prepričan sem, da bo tako tudi vnaprej.

Enote Šolskega centra Škofja Loka:

Srednja šola za lesarstvo

Srednja šola za lesarstvo ima v Škofji Loki dolgoletno tradicijo učenja obdelave lesa. V marsičem ostajajo načela izobraževanja enaka: učenje splošnoizobraževalnih in strokovnih vsebin, praktično delo v šolskih delavnicah in pri delodajalcih. 

Srednja šola za strojništvo

Srednja šola za strojništvo Šolskega centra Škofja Loka je kakovostna in napredna šola, ki že več kot 130 let v ospredje postavlja znanje in vzgojne vrednote dijakov.

Dijaški dom Škofja Loka

Dijaški dom Škofja Loka je del Srednje šole za strojništvo, ki deluje v okviru Šolskega centra Škofja Loka. Smo majhen dijaški dom, kar ustvarja domačnost in nam omogoča individualni pristop dela z dijaki.