Šolski center Postojna

Začetek delovanja Šolskega centra Postojna predstavlja izobraževanje v programu gimnazije, ki je bilo prvič organizirano v Postojni v novembru 1945. Od leta 2002 delujemo kot Šolski center Postojna. Šola ima dve organizacijski enoti: Srednjo šolo ter Višjo strokovno šolo.

V okviru srednje šole delujejo gimnazija, ekonomska in strojna šola ter dislocirani oddelki v Ilirski Bistrici, ki so v sestavi ŠC Postojna od šolskega leta 2004/05. V Ilirski Bistrici se je gimnazijskemu programu v šolskem letu 2009/10 pridružil še program tehnik računalništva.

Izobraževalnega centra sodobnih tehnologij je odprl vrata v septembru 2017. V centru iščemo rešitve, ki omogočajo delovanje centra, tako v smislu pedagoškega delu z dijaki in študenti, kot tudi v tesnemu sodelovanju z lokalnim gospodarstvom.

V poslanstvu šole smo zapisali, da šola dijakom ponuja splošno in strokovno znanje, širino duha in fleksibilnost, da bodo našli svoje mesto in vlogo v slovenskem in širšem evropskem prostoru. Šola gradi na kakovosti, na dobrih medsebojnih odnosih, zaupanju in spoštovanju. Naše pozornost je namenjena vsakemu posamezniku, njegovim interesom in pričakovanjem. Smo šola s tradicijo, prepoznavni v lokalnem in širšem okolju.

Iz znane sedanjosti gledamo v neznano prihodnost. Vzgojno izobraževalni proces izvajamo tako, da krepimo dijakovo razvojno moč.

Cilj naše šole je na prvem mestu znanje, ki naj udeležencem izobraževanja omogoči delovanje na različnih področjih; inovativnost, ki naj jim odpira nova obzorja; fleksibilnost, ki naj jim omogoča hitro prilagajanje na spremembe v okolju. Vse to bo prispevalo k osebni izpolnitvi, pa tudi k večji konkurenčnosti posameznika.

Enote Šolskega centra Postojna:

Gimnazija Postojna

Gimnazija v Postojni izvaja splošnoizobraževalni program, ki predstavlja temelj nadaljnjega šolanja na visokošolski in univerzitetni stopnji.

Ekonomska šola Postojna

Če vas zanimajo podjetništvo, delo z računalnikom, timsko delo, če radi sodelujete v projektih in vas zanimajo denar in finance, potem je naša šola prava izbira za vas.

Strojna šola Postojna

Šola dijakom ponuja splošno in strokovno znanje, širino duha in fleksibilnost, da bodo našli svoje mesto in vlogo v slovenskem in širšem evropskem prostoru.

Gimnazija Ilirska Bistrica

Gimnazija v Ilirski Bistrici izvaja splošnoizobraževalni program, gimnazijskemu programu pa se je v šolskem letu 2009/10 pridružil še program tehnik računalništva.

Predšolska vzgoja

Štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja nudi širok nabor znanj, spretnosti in kompetenc, potrebnih za aktivno poklicno vključevanje na trg dela na področju predšoslske vzgoje ali za nadaljevanje izobraževalne poti.