Šolski center Kranj

Šolski center Kranj spada med pet največjih slovenskih izobraževalni ustanov. V tekočem šolskem letu Šolski center Kranj obiskuje skoraj 2100 dijakov in študentov. Na naših šolah ponujamo izobraževanje za več kot dvajset različnih poklicev. Nismo brez razloga izbrali slogana »Izobražujemo za poklice prihodnosti«, saj so naši maturanti iskani in hitro zaposljivi. Velik del naših izobraževalnih programov pa spada v skupino deficitarnih poklicev, ki jih država Slovenija podpira z dodatnimi štipendijami za deficitarne poklice.

Naša posebnost je tudi to, da za večino izobraževalnih smeri ponujamo izobraževanje na vseh nivojih od 3-letnega poklicnega, preko 4-letnega tehničnega in naprej še višješolskega. Za naše dijake je pomembno tudi dejstvo, da omogočamo tudi dokaj enostavno menjavo programa oziroma smeri znotraj šol Šolskega centra Kranj. Poznani smo tudi po mednarodnem sodelovanju, saj našim dijakom in študentom nudimo izobraževanje in prakso na izmenjavah v tujini. Prav tako omogočamo tudi sodelovanje v različnih mednarodnih projektih.

Na vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Vsi zaposleni si prizadevajo, da bi delovali v duhu uporabniku prijazne izobraževalne ustanove. Zavod ima sklenjene dogovore s preko 300 podjetji in organizacijami, kjer dijaki in študenti lahko opravljajo praktično usposabljanje.

Izobraževalni proces izvajamo na dveh lokacijah v Kranju, na Kidričevi cesti 55 in Cesti Staneta Žagarja 33. V zadnjem letu smo obnovili in energetsko sanirali vse naše stavbe, tako da pouk sedaj poteka v prenovljenih prostorih.

Enote Šolskega centra Kranj:

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola

Srednja ekonomska, storitvena in gradbena šola je ena od organizacijskih enot ŠC Kranj. Izobražujemo za dokaj pestro paleto izobraževalnih programov oz. poklicev; skupaj za 11 različnih poklicev in 14 različnih izobraževalnih programov.

Srednja tehniška šola

Tehnični poklici, za katere se želite izobraževati, so prihodnost in so najbolj iskani na trgu delovne sile. Mladi tehniki in bodoči inženirji predstavljajo bodočnost našega industrijskega razvoja.

Strokovna tehniška gimnazija

Strokovna gimnazija Šolskega centra Kranj je manjša tehniška gimnazija, ki poleg kakovostnega gimnazijskega programa ponuja tudi možnost poglabljanja znanja na strokovnih področjih elektrotehnike, računalništva in strojništva.

Višja strokovna šola

Naša posebnost je tudi to, da za večino izobraževalnih smeri ponujamo izobraževanje na vseh nivojih od 3-letnega poklicnega, preko 4-letnega tehničnega in naprej še višješolskega.