Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov in več kot 70 krajših programov usposabljanj omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma.

Pri nas se izobražuje več kot 2380 dijakov, študentov in odraslih udeležencev. 

V okviru BIC Ljubljana delujejo Gimnazija in veterinarska šola, Živilska šola, Višja strokovna šola in Medpodjetniški izobraževalni center.

NAŠI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

 • Živilstvo in prehrana (višje strokovno izobraževanje)
 • Gostinstvo in turizem (višje strokovno izobraževanje)
 • Tehniška gimnazija (gimnazija)
 • Veterinarski tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
 • Živilsko-prehranski tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
 • Naravovarstveni tehnik (srednje strokovno izobraževanje)
 • Živilsko-prehranski tehnik – PTI (poklicno-tehniško izobraževanje)
 • Slaščičar (srednje poklicno izobraževanje)
 • Pek (srednje poklicno izobraževanje)
 • Mesar (srednje poklicno izobraževanje)
 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (nižje poklicno izobraževanje)

 

Usposabljamo strokovne delavce v podjetjih ter prehranskih in gostinskih obratih. Organiziramo slaščičarske, pekovske, kuharske, veterinarske in računalniške tečaje ter kulinarične delavnice za otroke. Kakovost izobraževanja in delovanja je naša temeljna usmeritev, zato našim dijakom, študentom in odraslim udeležencem izobraževanja nudimo najboljše pogoje za izobraževanje in doseganje kakovostnih učnih izidov.

Plodno delujemo tudi na področju mednarodne mobilnosti. Vzpostavili smo karierni center, ki dijakom in študentom pomaga pri korakih pri njihovem nadaljnjem izobraževanju ali zaposlitvi. Zaposlene spodbujamo in jim omogočamo strokovno izpopolnjevanje in jim zagotavljamo odlične delovne pogoje. Mnogo pozornosti namenjamo zadovoljstvu zaposlenih, saj uporabljamo certifikat in naziv Družini prijazno podjetje, Certifikat zdravju prijazna organizacija in tudi družbeni odgovornosti, saj od leta 2020 uporabljamo tudi certifikat Družbeno odgovoren delodajalec. Vključujemo se v okolje s številnimi aktivnostmi, različnimi projekti in lastnimi dejavnostmi. Organiziramo mednarodno strokovno konferenco Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju.

V svoji trgovini KRUHarije in CUKRnije okoliškim prebivalcem ponujamo slaščičarske in pekovske izdelke, ki jih pripravimo v lastni pekarni in slaščičarni, od leta 2014 pa upravljamo tudi čajnico Primula, ki se skriva v Botaničnem vrtu. Na BIC Ljubljana od leta 2015 deluje prva Šolska veterinarska ambulanta v Sloveniji.  Oktobra 2015 smo odprli Center kulinarike in turizma KULT316, ki predstavlja edinstven in reprezentativen primer sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. Novi prostori študentom in dijakom omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj so odprti tudi za širšo javnost. Sodobno opremljeni prostori so primerni za izvedbo različnih dogodkov. Predstavljamo se z demonstracijsko kuhinjo, učno kuhinjo, učno hotelsko sobo, konferenčno dvorano, vinsko kletjo, informacijsko točko, restavracijo in kavarno. Od leta 2016 v naših prostorih deluje tudi prva šolska mikropivovarna, od leta 2017 prva šolska turistična agencija. Leta 2019 smo ustanovili novo spletno mesto in blagovno znamko kulinaricna-dozivetja.eu, ki ponuja recepte, bloge o kulinarični dediščini in zanimivosti od Panonije do Jadrana. V letu 2020 smo dijakom v programu naravovarstveni tehnik ponudili tudi novo, leseno in skoraj nič energijsko šolsko stavbo, EkoHišo BIC Ljubljana. Leta 2022 smo pričeli upravljati prenovljeno kavarno Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Kafe FGG. 

Novembra 2020 smo kot prva šola v Sloveniji prejeli nagrado Evropske komisije Vet Excellence Award, ki je BIC Ljubljana v kategoriji odličnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju uvrstila v sam vrh inovativnega poklicnega in strokovnega  izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

Decembra 2020 smo prejeli tudi državno nagrado za izjemne dosežke na področju šolstva za leto.

Enote Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana

Gimnazija in veterinarska šola

BIC Ljubljana, Gimnazija in veterinarska šola se nahaja v prijetnem zavetju Mestnega loga. Šola ima poleg sodobno opremljenih učilnic in laboratorijev tudi šolsko veterinarsko ambulantno, šolski vivarij, knjižnico, kuhinjo s prostorno jedilnico in športno dvorano. Izvajamo dva programa: program tehniške gimnazije in program veterinarskega tehnika.

Živilska šola

Živilska šola je ena izmed štirih enot Biotehniškega izobraževalnega centra Ljubljana. Izvajamo naslednje izobraževalne programe: naravovarstveni tehnik, živilsko-prehranski tehnik, živilsko-prehranski tehnik PTI, pek, mesar, slaščičar in pomočnik v biotehniki in oskrbi.

Višja strokovna šola

Spoštovane študentke in študenti, z veseljem vas pozdravljam na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli. Za nami je vrsto let uspešnega delovanja VSŠ. Študijsko leto bo za vse nas polno novosti, izzivov, vsekakor pa upam, da za vas predvsem novih znanj, spretnosti, znanstev in prijateljstev.

Medpodjetniški izobraževalni center

Namen MIC-a je vzpostavitev infrastrukture za izvajanje vseh oblik izobraževanja in usposabljanja za potrebe živilstva, prehrane, veterine, naravovarstva, gostinstva in turizma.