Šolski centri

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma.

Več »

Šolski center Ljubljana

Šolski center Ljubljana sestavlja pet enot, in sicer: Gimnazija Antona Aškerca, Srednja lesarska šola, Srednja strojna in kemijska šola, Višja strokovna šola in Evropska šola Ljubljana.

Dijaki in zaposleni bivajo v lepo urejenih učilnicah, knjižnici in delavnicah. Nova pridobitev je šolska kuhinja in razdelilnica dijaške prehrane. Vabimo Vas, da si z ogledom strani posameznih šol še dodatno razširite znanje o nas in se vpišete v kakšno od naših enot.

Več »

Šolski center Postojna

Začetek delovanja Šolskega centra Postojna predstavlja izobraževanje v programu gimnazije, ki je bilo prvič organizirano v Postojni v novembru 1945. Od leta 2002 delujemo kot Šolski center Postojna. Šola ima dve organizacijski enoti: Srednjo šolo ter Višjo strokovno šolo. V okviru srednje šole delujejo gimnazija, ekonomska in strojna šola ter dislocirani oddelki v Ilirski Bistrici, ki so v sestavi ŠC Postojna od šolskega leta 2004/05. V Ilirski Bistrici se je gimnazijskemu programu v šolskem letu 2009/10 pridružil še program tehnik računalništva.

Več »

Šolski center Rogaška Slatina

»Šola za znanje, smeh in sanje« je slogan, ki so ga pred leti Šolskemu centru Rogaška Slatina nadeli kar dijaki sami. Šola, ki obeležuje že več kot 70 let obstoja, se nahaja v zdraviliškem mestu, ki je zraslo pod obronki veličastnega Boča in je poleg edinstvene mineralne vode znano tudi po dolgoletni tradiciji steklarstva. Prav iz te tradicije je zrasla Steklarska šola, ki je vseskozi izobraževala za steklarske poklice, leta 1991 pa je na njej zaživel tudi izobraževalni program za optika. Na prelomu tisočletja, zdaj že pred več kot 20 leti, je na ŠCRS stopila prva generacija gimnazijcev.

Več »