Višja strokovna šola Biotehniškega centra Naklo

PREDSTAVITEV            PROGRAMI

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Višja strokovna šola deluje že 15. leto kot ena od treh enot Biotehniškega centra Naklo in izjava štiri študijske programe Upravljanje podeželja in krajine (UPK), Naravovarstvo (NAR), Hortikultura (HOR) in Živilstvo in prehrana (ŽIP).
Študijski programi omogočajo pridobivanje strokovno-teoretičnih in praktično uporabnih znanj na področjih, ki so tudi lokalno in globalno strateško prepoznana. Skozi študij študenti pridobijo strokovna znanja s področja ekosistemov, trajnostne rabe in varstva naravnih virov ter različnih tehnologij. Naši predavatelji imajo bogate izkušnje s predmetnih področij in so strokovno uveljavljeni.
Posebnost Višje strokovne šole BC Naklo je kombinacija izobraževanja, raziskovanja in strokovne prakse. V ospredje postavljamo študente in njihov osebni razvoj. S spoštovanjem drug do drugega iščemo priložnosti za vse deležnike študijskega procesa s ciljem, da so naši diplomanti uspešni na hitro spreminjajočem se trgu dela. Povezujemo se tudi s partnerji iz Slovenije in tujine in razvijamo programe in vsebine, ki podpirajo trajnostni razvoj.

Predstavitev programov

Upravljanje podeželja in krajine

Poklic po zaključku šolanja: Inženir/-ka kmetijstva in krajine

Študenti si boste pridobili potrebno znanje in veščine za gospodarno upravljanje kmetije, v luči trajnostnega razvoja in podjetništva.

 • Poglobili boste teoretično in praktično znanje o kmetijstvu in pridobili celosten pogled na podeželje in krajino.
 • Spoznali boste sodobno tehnologijo pridelave.
 • Bolje boste razumeli soodvisnost naravnih, okoljskih, tehnoloških, ekonomskih, socialnih in kulturnih dejavnikov na podeželju in njihov pomen za trajnostni razvoj.
 • Znali boste učinkovito organizirati, izvajati in spremljati kmetijsko proizvodnjo, predelavo in dodelavo kmetijskih proizvodov in preostalih dejavnosti na podeželju. S pridobljenim znanjem boste lahko zagotovili kakovost kmetijskih pridelkov, proizvodov in storitev ter zadovoljili sodobne zahteve in potrebe potrošnikov.
 • Pri svojem delu boste sprejemali ustrezne strokovne odločitve, oblikovali celostno tržno strategijo, razvijali blagovno znamko in uvajali sodobne metode trženja v kmetijstvu in drugih dejavnostih na podeželju.

  Možna je specializacija na področju:
 • Vodenja rastlinske pridelave
 • Varstva rastlin
 • Vodenja reje živali
 • Turizma in športa na podeželju

Inženir naravovarstva

Poklic po zaključku šolanja: Inženir/-ka naravovarstva

Študenti boste pridobili strokovno-teoretična in praktično uporabna znanja za delo na področju varstva naravnih vrednot in trajnostnega gospodarjenja z naravnimi viri.

 • Prepoznavali boste ogrožene in zavarovane rastlinske in živalske vrste.
 • Spoznali boste načine ohranjanja biotske raznovrstnosti, kulturne in naravne krajine ter avtohtonih vrst.
 • Seznanili se boste s trajnostnim upravljanjem z odpadki in to povezovali s konceptom krožnega gospodarstva.
 • Spoznali in izvajali boste ukrepe za zmanjšanje onesnaževanja okolja in varovanja habitatov.
 • Usposobili se boste za reševanje strokovne problematike in za učinkovito komunikacijo s strokovnjaki in širšo javnostjo, ter za informiranje javnosti o pomenu in značilnosti naravnih ravnovesij.

  Možna je specializacija na področju:

 • Ekosistemov
 • Naravnih in obnovljivih virov energije
 • Zavarovanih območij

Hortikultura

Poklic po zaključku šolanja: Inženir/-ka hortikulture

Študenti boste pridobili potrebna znanja in veščine o pridelavi vrtnin za prehrano in okrasnih rastlin, v luči trajnostnega razvoja in podjetništva.

 • Naučili se boste načrtovati in organizirati pridelavo vrtnin, okrasnih zelnatih rastlin in drevnine z ustrezno opremo, glede na naravne danosti in potrebe trga.
 • Usposobili se boste za pripravo materiala, gradiv in delovnih sredstev za gradnjo grajenih prvin pri ureditvah prostora.
 • Seznanili se boste z organizacijo in izvajanjem tehnoloških postopkov po pripravljenem načrtu.
 • Načrtovali boste ukrepe in izvajali vzdrževanje zelenih površin.
 • Spoznali boste elemente zakonitosti ter načela hortikulturnega oblikovanja in kompozicije v bivalnih, poslovnih in drugih prostorih.

  Možna je specializacija na področju:

 • Tehnologije hortikulturnih rastlin
 • Krajinskega vrtnarstva
 • Oblikovanja in urejanja prostora z rastlinami
 • Upravljanja z rekreacijskimi in športnimi površinami

Živilstvo in prehrana

Poklic po zaključku šolanja: Inženir/-ka živilstva in prehrane

Študenti boste pridobili uporabna znanja s področja prehrane, dietetike in gastronomije, sestave živil in različnih tehnologij v živilstvu.

 • Spoznali boste vodenje tehnoloških postopkov ter organiziranje priprave varne in zdrave hrane.
 • Izvajali in kontrolirali boste različne tehnološke procese in primerne naprave glede na obseg procesa in željeni proizvod.
 • Spoznali in spremljali boste zakonodajo s področja varne hrane in kakovosti izdelkov in se seznanili z zahtevami zagotavljanja osebne higiene, higiene prostorov in opreme.
 • Razumeli boste pomen in načine preverjanja ustreznosti živilskih izdelkov.
 • Vrednotili boste skupine živil po prevladujočih hranilnih snoveh in spoznali njihovo vlogo v vsakodnevni prehrani.
 • Spoznavali boste sodobne trende v prehrani in načrtovali ter opredelili zdravo, uravnoteženo in varovalno prehrano za različne kategorije in ciljne skupine prebivalstva.

  Možna je specializacija na področju:

 • Tehnologije v živilstvu
 • Prehrana, dietetika in gastronomija

Pogosta vprašanja

Kje lahko pridobim osnovne informacije o vpisu ?

Vse pomembne informacije dobiš na naši spletni strani pod zavihkom pod zavihkom VPIS 2022/23. Če na kakšno vprašanje ne boš našel/našla odgovora, pa lahko pokličeš našo svetovalno službo, ki ti bo z veseljem pomagala. Kontakt svetovalne službe: 012006735 ali spela.zura@presernova.si

Kakšni so vpisni pogoji?

Naša šola je imela zadnji dve leti omejitev vpisa (ET 2021/22 1. rok 124 točk, 2. rok 152 točk, EG 1. rok 142 točk, 2. rok 156 točk). Potrebno število točk je odvisno od števila učencev, ki se na program prijavi in njihovega uspeha.

Koliko prostih mest za vpis je letos na voljo?

Letos bomo vpisovali v 3 oddelke ekonomskega tehnika in 3 oddelke ekonomske gimnazije. Za vsak posamični program bo torej na voljo 84 prostih mest.

Ali je ekonomska gimnazija lažja od ostalih gimnazij?

Ne, po težavnosti je primerljiva z ostalimi gimnaziji. Na koncu se opravlja splošna matura, ki je za dijake vseh gimnazij, enaka. Od ostalih gimnazij se razlikuje po tem, da imamo namesto predmetov fizika in filozofija, predmeta ekonomija in podjetništvo. Smo edina ekonomska gimnazija v osrednjeslovenski regiji.

Kako je s statusom športnika?

Športniki imajo pri nas vse prilagoditve, kot bi jih imeli, če bi bili v športnem oddelku. Prednost je ta, da imajo sošolce, ki jim lahko posredujejo gradiva in aktualno snov ter jim pomagajo pri učenju.

Ali lahko delovno prakso v tujini opravljajo tudi dijaki ekonomske gimnazije?

Delovno prakso v tujini lahko opravljajo dijaki in dijakinje 3. in 4. letnikov programov ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija.

Zakaj se vpisati na Ekonomsko šolo Ljubljana?

 • Ker boš na naši šoli pridobil/a kakovostno znanje ter odlične temelje za nadaljnje šolanje in kariero.
 • Ker imamo dinamičen in sodobno zasnovan pouk, ki spodbuja tvojo kreativnost!
 • Ker na šoli vlada prijazno in prijetno vzdušje med sošolci in profesorji.
 • Ker sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in imamo ekskurzije po Sloveniji in tujini.
 • Ker pri nas dijaki lahko skozi številne projekte in krožke razvijajo svoje talente.
 • Ker imaš možnost igranja in tekmovanja v številnih športih in, ker te kot športnika s statusom podpiramo.
 • Ker imamo vzpostavljen sistem tutorstva- dijak pomaga dijaku in ti ni treba hoditi na inštrukcije.
 • Ker je naša lokacija -v centru mesta, izjemna in lahko dostopna in ker pouk poteka samo dopoldan.

Kako pri vas izgleda pouk informatike?

Pri pouku informatike se dijaki na aktraktiven način poleg osnov informatike naučijo tudi osnov programiranja s pomočjo robotkov in izdelave interaktivnih aplikacij in iger, pri čemer spoznajo tudi 3D modeliranje.

Kako povezujete pouk s prakso?

Redno nas obiskujejo podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva in drugih področij. Ker smo locirani v centru, nam to omogoča obisk različnih institucij, podjetij, pa tudi Banke Slovenije, NLB-ja, Hiše EU, Ajpes-a, Cankarjevega doma, sejmov na Gospodarskem razstavišču itd.

Kako dobro gre vašim dijakom pri nadaljnjem študiju?

Naši dijaki imajo občutno prednost pri ekonomskih in poslovnih študijih, tovrstna znanja pa so tudi sicer koristna za življenje ne glede na kariero. Sicer pa se dijaki naše šole vpisujejo v zelo različne študijske programe, in so pri tem ravno tako nadvse uspešni (tako s področja računalništva, tujih jezikov, arhitekture, matematike, novinarstva…).