Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Višja strokovna šola

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Osrednja pozornost vseh strokovnih delavcev na Višji strokovni šoli je posvečena študentom in ustvarjanju pogojev za uspešen potek in zaključek študija. Najpomembnejši cilj Višje strokovne šole je kakovostno izvajanje študijskega procesa z dobro vzpostavljenim partnerskim sodelovanjem s podjetji, ki sodelujejo pri izvajanju praktičnega izobraževanja študentov, pri različnih projektih …

Pri svojem delu se močno povezujemo s slovenskim gospodarstvom in študentom omogočamo pridobivanje praktičnih izkušenj v konkretnih delovnih okoljih. Poleg tega številni naši predavatelji prihajajo iz gospodarstva. Vsako leto v študijski proces vključimo vabljene predavatelje, ki študentom predstavijo primere dobrih praks, svoje izkušnje in karierne poti. Tako študentom zagotavljamo izobraževanje in usposabljanje, ki je primerljivo z evropsko uspešno prakso in omogoča večjo zaposljivost na evropskem trgu dela. Trg dela namreč ne zahteva le dobro teoretično podkovane kadre, ampak tudi že nekoliko bolj praktično izurjene bodoče zaposlene, ki svoje delo že poznajo oz. imajo z njim že konkretne izkušnje in so tako tudi takoj pripravljeni poprijeti za delo. Trg dela zahteva širok nabor osvojenih kompetenc, ki jih nudimo našim študentom v okviru rednega izobraževalnega procesa in različnih obštudijskih dejavnosti (nekatere so naštete pri opisu programov).

Zavedamo se, da je edina garancija razvoja višje strokovne šole uspešnost, zadovoljstvo in zaposljivost naših študentov oz. diplomantov. Tega pa nikakor ne bi mogli uresničiti brez kakovostnih, za delo motiviranih in visoko usposobljenih sodelavcev višje strokovne šole – predavateljev, inštruktorjev, laborantov, tutorjev, ostalih strokovnih sodelavcev in mentorjev praktičnega izobraževanja v podjetjih. Vsi skupaj si bomo prizadevali, da študenti prejmejo kvalitetna znanja. Skrbeli bomo za dobre medsebojne odnose, ki so osnovni pogoj za razumevanje in sodelovanje med vsemi sodelujočimi v tem izobraževalnem procesu, prav tako pa bomo tudi v bodoče delovali na osnovi individualnega pristopa do naših študentov in diplomantov.

Na BIC Ljubljana, Višji strokovni šoli izvajamo dva sodobna višješolska študijska programa: Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana, ki sta predstavljena v nadaljevanju. 

Predstavitev programov

Gostinstvo in turizem

Višješolski študijski program gostinstvo in turizem je namenjen predvsem študentom, ki želijo aktiven, sodoben in praktično naravnan študij z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju.

Študenti v programu gostinstvo in turizem na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, predvsem v Centru kulinarike in turizma KULT316, kjer delujeta šolska restavracija in kavarna KULT316, demonstracijska in učna kuhinja, učna hotelska soba, konferenčna dvorana, vinska klet, prva šolska mikropivovarna in prva šolska turistična agencija v Sloveniji.

Praktične izkušnje pridobivajo tudi v različnih hotelih, restavracijah, turističnih agencijah in ostalih gostinsko-turističnih podjetjih v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv organizator / organizatorka poslovanja v gostinstvu in turizmu (okrajšava: org. posl. gost. tur.).

V programu gostinstvo in turizem najdejo svoje mesto vsi, ki jih zanima gastronomija in sodobni trendi v gastronomiji, kulinariki, strežbi ter želijo pridobiti dodatna praktična znanja na številnih komplementarnih področjih (poznavanje vin, barmanstvo, pivovarstvo, kulinarična dediščina …) in vsi, ki se navdušujejo nad doživetji v turizmu (tematski turizem, animacijo ipd.), tujimi jeziki, morda deloma v turistčnih agencijah, turističnem vodenju, delom v hotelskih recepcijah ali pa na področju poslovnih srečanj in dogodkov. Študentom nudimo zelo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si zlasti v 2. letniku študenti lahko glede na svoj interes sami izberejo določene module in posamezne predmete s področja turizma ali s področja gostinstva.

Zaradi bogatega praktičnega znanja, ki ga pridobijo na vajah in v okviru 800 ur praktičnega izobraževanja v najboljših gostinsko-turističnih podjetjih ter pri nas, so naši diplomanti zelo cenjeni in hitro zaposljivi.

Študenti so vključeni v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično izobraževanje k delodajalcem na Hrvaško, Norveško, Nizozemsko, Islandijo, v Španijo, Grčijo, Irsko, Velika Britanijo, Srbijo, Nemčijo, Avstrijo, Francijo in drugam. Izven Evrope so študenti že opravljali prakso v Kanadi, ZDA in Vietnamu.

V času študija študentom omogočamo odlične strokovne priprave za udeležbo na domačih in mednarodnih tekmovanjih v znanju in spretnostih, na katerih dosegajo odlične rezultate. Tekmujejo npr. na državnem tekmovanju Gostinsko turističnega zbora Slovenije (SloveniaSkills), na mednarodnih tekmovanjih EuroSkills (različne države), AEHT (European Association of Hotel and Tourism Schools), European Young Chef Awards, na tekmovanju Biser mora in številnih drugih.

Študentom Gostinstva in turizma pa nudimo še druge obštudijske dejavnosti, kot so: prostovoljstvo, tutorstvo, sodelovanje v delavnicah Vsemu sem lahko kos, udeležbo na fakultativnih (neobveznih) strokovnih ekskurzijah po različnih koncih sveta (nekateri naši študenti so tako do sedaj že obiskali Sejšele, Dubaj, Kubo, Havaje, New York in druge konce Amerike, Sarajevo, v 2023 pa potujejo v Avstralijo), sodelovanje na mednarodni strokovni konferenci Trendi in izzivi itd.

V okviru študijski vaj se udeležujejo zanimivih ekskurzij po Sloveniji in tujini, odhajajo pa tudi na fakultativne ekskurzije (Sarajevo, New York, Sejšeli, Dubaj, Havaji, Avstralija). V prihodnje načrtujemo ekskurzijo na Aljasko.

Študentom ponujamo kakovostne vaje in vključitev v šolske projekte na tematiko ruma in cigar, kave, gina, food pairing-a, medenih vin, penin, hotelirstva, kulinarike, kjer gostimo tudi zunanje strokovnjake in predavatelje.

Naši študenti pridobivajo izkušnje tudi s sodelovanjem na otroških kulinaričnih delavnicah Mami, oči, v soboto kuham jaz, pri pripravi jedi in receptov za Odprto kuhinjo, nedeljsko prilogo Dela in snemanju videov z znanimi slovenskimi chefi v projektu Znanje pod kapo pod okriljem Gault&Millau Slovenija. Sodelujejo pri organizaciji in izvedbi mednarodne strokovne konference Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, ki jo organiziramo na BIC Ljubljana.

Omogočamo jim pripravo praktičnih diplom, pri katerih organizirajo različne dogodke, delavnice ali pa razvijajo nove izdelke.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana študenti lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo v pogovornih motivacijskih delavnicah Vsemu sem lahko kos, delujejo pa lahko tudi kot tutorji študenti.

Živilstvo in prehrana

Študenti v programu živilstvo in prehrana na BIC Ljubljana pridobivajo praktične izkušnje v realnih učnih okoljih, predvsem v šolskih laboratorijih in prvi šolski mikropivovarni v Sloveniji, ki deluje v okviru Centra kulinarike in turizma KULT316.

Višješolski študijski program živilstvo in prehrana je namenjen predvsem študentom, ki želijo zanimiv in praktično naravnan študij z veliko vaj v sodobno opremljenih laboratorijih in z odličnimi izkušnjami tudi v realnem učnem okolju. Le-te študenti živilstva in prehrane pridobivajo tekom študija v živilski industriji ali obrti ter drugih podjetjih in inštitucijah, ki so povezane z živilstvom in prehrano v Sloveniji ali v tujini. Po uspešno zaključenem študiju dobijo diplomanti višjo strokovno izobrazbo in naziv inženir/inženirka živilstva in prehrane (okrajšava: inž. živil. in preh.).

V programu živilstvo in prehrana najdejo svoje mesto vsi, ki jih zanima prehrana, dietetika in gastronomija ter sestava živil ali pa različne tehnologije v živilstvu (od predelave živil rastlinskega izvora, mesa, mleka, žit, do tehnologije vina in mikropivovarstva), živilska kemija z analizo živil ter živilska mikrobiologija in biotehnologija. Prav tako študenti pridobijo veliko znanj o ekonomiki in managementu podjetij, informatiki in statistiki, poslovnem sporazumevanju in vodenju, strokovni terminologiji v angleškem ali nemškem jeziku, spoznajo področje zakonodaje v živilstvu … Študentom nudimo zelo bogat nabor izbirnih modulov in predmetov, kar pomeni, da si v 2. letniku študenti lahko glede na svoj interes sami izberejo določene module in posamezne predmete s področja prehrane ali s področja živilstva.

Zaradi bogatega praktičnega znanja, ki ga pridobijo na vajah in v okviru 800 ur praktičnega izobraževanja v najboljših podjetjih ter drugih inštitucijah, so naši diplomanti zelo cenjeni in hitro zaposljivi.

Študenti so vključeni so v program Erasmus+, v okviru katerega odhajajo na praktično izobraževanje k delodajalcem v Avstrijo, Belgijo, Španijo, Francijo, Italijo, Grčijo in na Irsko.

V času študija študentom omogočamo tudi sodelovanje na tekmovanjih, kot je Ecotrophelia, ki ga organizira Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije. V okviru tekmovanja študenti zelo uspešno razvijajo nove živilske izdelke z združevanjem kompleksnih elementov razvoja (tehnološki, senzorični, proizvodni, zakonodajno-pravni, finančni, okoljski in trženjski).

Študente aktivno vključujemo v številne projekte na lokalni, državni in mednarodni ravni.

V okviru študijski vaj se študenti udeležujejo zanimivih ekskurzij po Sloveniji in tujini, odhajajo pa tudi na fakultativne ekskurzije (Sarajevo, New York, Sejšeli, Dubaj, Havaji, Avstralija). V prihodnje načrtujemo ekskurzijo na Aljasko.

Naši študenti pridobivajo izkušnje tudi s sodelovanjem pri strokovnih delavnicah za osnovnošolce in srednješolce z naslovom Pasti energijskih pijač in na otroških kulinaričnih delavnicah Mami, oči, v soboto kuham jaz. Sodelujejo pri organizaciji in izvedbi mednarodne strokovne konference Trendi in izzivi v živilstvu, prehrani, gostinstvu, turizmu, izobraževanju in usposabljanju, ki jo organiziramo na BIC Ljubljana.

Omogočamo jim pripravo praktičnih diplom, pri katerih razvijajo nove prehranske izdelke.

V okviru prostovoljstva na BIC Ljubljana študenti lahko postanejo prostovoljci. Sodelujejo v  pogovornih motivacijskih delavnicah Vsemu sem lahko kos, delujejo pa lahko tudi kot tutorji študenti.

Šolska mikropivovarna

Otvoritev KULT316

Pogosta vprašanja

V čem se BIC Ljubljana VSŠ razlikuje od drugih šol s sorodnimi študijskimi programi?

  • Višja strokovna šola BIC Ljubljana je locirana v Ljubljani, v študentskem mestu, kjer je veliko možnosti za delo, zabavo, druženja, obisk muzejev, kulturnih, turističnih in drugih dogodkov, skratka vse, kar je potrebno za pravo študentsko življenje.
  • Študij gostinstva in turizma poteka na Ižanski 10 (dobrih 5 minut hoje do centra Ljubljane) ter v sodobnem Centru kulinarike in turizma KULT316 na Prušnikovi 74. KULT316 študentom gostinstva in turizma ponuja odlične pogoje učenja in dela v realnem okolju, z moderno učno kuhinjo, restavracijo, kavarno, šolsko mikropivovarno, prvo šolsko turistično agencijo v Sloveniji … V KULT-u je tudi veliko priložnosti za druženje, vlada prijetno študentsko vzdušje … V naših prostorih pa je med gosti ter vabljenimi predavatelji možno srečati kar nekaj znanih medijskih obrazov.
  • Študij živilstva in prehrane poteka na Ižanski 10 (dobrih 5 minut hoje do centra Ljubljane) ter na lokaciji Cesta v Mestni log 47, kjer so študentom na voljo sodobno opremljeni kemijski, mikrobiološki laboratorij, računalniška učilnica ter velika predavalnica. Študenti med študijem obiščete tudi Center kulinarike in turizma KULT316 na Prušnikovi 74, z moderno učno kuhinjo, restavracijo, kavarno, šolsko mikropivovarno, prvo šolsko turistično agencijo v Sloveniji … V šolski mikropivovarni KULT316 lahko varite tudi kultno pivo; prav tako lahko v KULT-u opravljate praktično izobraževanje. V prostorih BIC Ljubljana je tudi veliko priložnosti za druženje, vlada prijetno študentsko vzdušje … sem in tja pa lahko med gosti ter vabljenimi predavatelji srečamo tudi kakšen znan medijski obraz.
  • Med študijem odlično izpeljemo strokovne ekskurzije doma in v tujini s spoznavanjem odličnih praks na področju živilstva in prehrane, gastronomije in turistične ponudbe.
  • Vsako leto izvedemo fakultativne ekskurzije, ki niso obvezne, a privabijo kar nekaj študentov, saj gre za atraktivne destinacije, kot so Sejšeli, Dubaj, New York, križarjenje po Karibih, Havaji …
  • V letu 2020 smo na BIC Ljubljana prejeli tudi dve prestižni nagradi, ki potrjujeta naše uspešno in kakovostno delo: državno nagrado za izjemne dosežke na področju šolstva za leto 2020 ter nagrado za najboljšo šolo v Evropi na področju poklicnega izobraževanja v kategoriji odličnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju Vet Excellence Award.
  • BIC Ljubljana je tudi nosilka več različnih certifikatov – Družini prijazno podjetje, Zdravju prijazna organizacija in Družbeno odgovoren delodajalec.


Torej, če se vpišete k nam, boste študirali na edini šoli v Sloveniji z uspehi, prepoznanimi na državni in evropski ravni.

Se lahko med študijem udeležim tekmovanj in drugih projektov?

  • Študente spodbujamo, da se udeležujejo nacionalnih in mednarodnih tekmovanj, na katerih so zelo uspešni. V Sloveniji so to tekmovanja Gostinsko turističnega zbora, Sloskills, European Young Chef Award – predizbor; mednarodna tekmovanja pa AEHT (Evropsko združenje hotelskih in turističnih šol, katerega članica je tudi naša šola), Euroskills, Biser mora, European Young Chef Award in druga. Že vrsto let imamo vzpostavljeno tesno sodelovanje z ALMO – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana iz Colorna (Parma), ki sodi med najboljše šole italijanske kulinarike. Mednarodno sodelovanje šole z različnimi izobraževalnimi institucijami v tujini zagotavlja dragoceno priložnost šoli in s tem študentom za izmenjavo izkušenj, znanj, spremljanje trendov v tujini ter različne skupne projekte.
  • Študenti živilstva in prehrane se redno in zelo uspešno udeležujejo različnih tekmovanj v Sloveniji (Ecotrophelia Slovenija, EIT Food Innovation Prizes …), v sklopu katerih razvijajo pogosto nagrajene inovativne živilske izdelke (Newdles, Guarasita, Pinona, Sprinklovenia, Chicory time, Take&Bake …). Mednarodno sodelovanje šole z različnimi izobraževalnimi institucijami v tujini zagotavlja dragoceno priložnost za izmenjavo izkušenj, znanj, spremljanje trendov in sodelovanje v skupnih projektih.
  • Študenti sodelujejo tudi na kuharskih delavnicah za najmlajše Mami, oči, v soboto kuham jaz, v Odprti kuhinji ter pri številnih drugih promocijskih dogodkih in v različnih medijih.

 

Več o naših projektih najdete na spletni strani

Kje lahko opravljam praktično izobraževanje?

Študenti živilstva in prehrane v času študija opravite 800 ur praktičnega izobraževanja  (400 ur v 1. in 400 ur v 2. letniku) na delovnem mestu pri različnih delodajalcih v Sloveniji ali v tujini, in sicer v živilsko prehrambenih podjetjih, šolah, gostinskih podjetjih, trgovskih centrih, farmacevtski industriji, inštitutih, v prehranskih svetovalnicah, medpodjetniškem izobraževalnem centru …  Z dobro vzpostavljeno mrežo podjetij omogočamo kakovostno praktično izobraževanje študentom po celotni Sloveniji, sodelovanje v projektih in aplikativnih diplomah.

Praktično izobraževanje študenti lahko opravljate tudi v tujini v okviru programa Erasmus+; naši študenti živilstva in prehrane najpogosteje odhajajo na avstrijsko Koroško, v Belgijo, pa tudi v Italijo, Španijo …

Študenti gostinstva in turizma v času študija opravite 800 ur praktičnega izobraževanja (400 ur v 1. in 400 ur v 2. letniku) na delovnem mestu pri različnih delodajalcih v gostinskih in turističnih podjetjih v Sloveniji ali v tujini. Preko povezovanj z najboljšimi predstavniki turistične in gastronomske stroke (praksa, projekti, diplome) študentom omogočamo, da že v času študija sodelujejo z najboljšimi na področju slovenske kulinarike, turizma, hotelirstva in mednarodno. Del praktičnega izobraževanje pa študenti gostinstva in turizma pred odhodom v podjetja opravite tudi v Centru kulinarike in turizma KULT316. Veliko študentov se pri delodajalcih, pri katerih opravljajo praktično izobraževanje, kasneje tudi zaposli.

Praktično izobraževanje študenti lahko opravljate tudi v tujini v okviru programa Erasmus+; naši študenti gostinstva in turizma najpogosteje odhajajo na Islandijo, v Italijo, na Španijo, Nemčijo, na Norveško, Nizozemsko, Irsko …

Koliko časa traja študij?

Študij na višji strokovni šoli traja 2 leti, študenti pridobite 120 KT (po sistemu ECTS) in s tem 6/1 stopnjo izobrazbe. Po uspešnem zaključku študijskega programa gostinstvo in turizem pridobite strokovni naziv organizator/ka poslovanja v gostinstvu in turizmu (org. posl. gost. tur.). Po uspešnem zaključku študijskega programa živilstvo in prehran pa pridobite strokovni naziv inženir/ka živilstva in prehrane (inž. živil. in preh.).

Pravice in ugodnosti statusa lahko študenti na višji strokovni šoli uveljavljate največ tri leta, ne glede na to, ali študirate v rednem ali izrednem študiju.

Kakšni so pogoji za vpis na višjo strokovno šolo?

V višješolski študijski program se lahko vpišete z opravljeno splošno ali poklicno maturo oziroma če ste zaključili temu primerno izobraževanje po prejšnjih predpisih. Če ste bili že tri leta ali več vpisani v redni študijski program visokega šolstva, se ne morete več vpisati na redni višješolski študij, lahko pa se vpišete v izredni študij.

Kdaj potekajo prijave in vpisi in koliko vpisnih mest je v rednem in izrednem študiju?

V višješolska študijska programa Gostinstvo in turizem ter Živilstvo in prehrana se za prihodnje študijsko leto 2024/25 lahko vpišete na naslednja vpisna mesta:

                                        Redni študij     Izredni študij

Gostinstvo in turizem         120                     70

Živilstvo in prehrana            90                      70

Prvi prijavni rok za vpis v novo študijsko leto 2024/25 bo potekal od od 20. februarja do 15. marca 2024, z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe https://vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.

Višješolska prijavna služba bo do 22. julija 2024 kandidate, ki so se za vpis prijavili s prvo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov bo potekal na Višji strokovni šoli do 22. avgusta 2024.

Drugi prijavni rok bo potekal od 23. do 29. avgusta 2024. Prijavili se boste z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe http://www.vss-ce.com/vps. Izpolnjen prijavni obrazec bo potrebno natisniti s spletne strani in ga poslati s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skeniranega na e-naslov: prijava.vps@sc-celje.si.  

Višješolska prijavna služba bo 23. septembra 2024 kandidate, ki se boste za vpis prijavili z drugo prijavo, pisno seznanila z izidom izbirnega postopka. Vpis sprejetih kandidatov v drugem prijavnem roku bo potekal na Višji strokovni šoli do 1. oktobra 2024.

Vpis v IZREDNI študij:

Za izredni študij se prijavljate in vpisujete po enakem postopku in v enakih rokih kot za redni študij. Na še prosta vpisna mesta za izredni študij se lahko po drugem prijavnem roku vpišete neposredno na višjo strokovno šolo do 9. oktobra 2024, po predhodnem dogovoru v referatu za študentske zadeve.

Informacije o prijavi in vpisu bodo na voljo tudi v Razpisu za vpis v višje strokovno izobraževanje, ki bo objavljen 1. februarja 2024