Strokovna tehniška gimnazija, Šolski center Kranj

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Šolski center Kranj spada med pet največjih slovenskih izobraževalni ustanov. V tekočem šolskem letu Šolski center Kranj obiskuje skoraj 2100 dijakov in študentov. Na naših šolah ponujamo izobraževanje za več kot dvajset različnih poklicev. Nismo brez razloga izbrali slogana »Izobražujemo za poklice prihodnosti«, saj so naši maturanti iskani in hitro zaposljivi. Velik del naših izobraževalnih programov pa spada v skupino deficitarnih poklicev, ki jih država Slovenija podpira z dodatnimi štipendijami za deficitarne poklice.

Naša posebnost je tudi to, da za večino izobraževalnih smeri ponujamo izobraževanje na vseh nivojih od 3-letnega poklicnega, preko 4-letnega tehničnega in naprej še višješolskega. Za naše dijake je pomembno tudi dejstvo, da omogočamo tudi dokaj enostavno menjavo programa oziroma smeri znotraj šol Šolskega centra Kranj. Poznani smo tudi po mednarodnem sodelovanju, saj našim dijakom in študentom nudimo izobraževanje in prakso na izmenjavah v tujini. Prav tako omogočamo tudi sodelovanje v različnih mednarodnih projektih.
Na vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Vsi zaposleni si prizadevajo, da bi delovali v duhu uporabniku prijazne izobraževalne ustanove. Zavod ima sklenjene dogovore s preko 300 podjetji in organizacijami, kjer dijaki in študenti lahko opravljajo praktično usposabljanje.

Izobraževalni proces izvajamo na dveh lokacijah v Kranju, na Kidričevi cesti 55 in Cesti Staneta Žagarja 33. V zadnjem letu smo obnovili in energetsko sanirali vse naše stavbe, tako da pouk sedaj poteka v prenovljenih prostorih.

Predstavitev programov

Strokovna tehniška gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Več kot gimnazija za bodoče inženirke in inženirje

Strokovna gimnazija Šolskega centra Kranj je manjša tehniška gimnazija, ki je edina te vrste na Gorenjskem. Smo več kot gimnazija, saj poleg kakovostnega gimnazijskega programa ponujamo tudi možnost poglabljanja znanja na strokovnih področjih elektrotehnike, računalništva in strojništva. Naša gimnazija je namenjena fantom in dekletom, ki imajo radi naravoslovje in jih zanimajo tehnična področja in moderne tehnologije.

Želimo, da naši dijaki skozi inovativne metode in oblike dela pridobivajo znanja in kompetence, s katerimi bodo lahko uspešno nadaljevali izobraževanje na višji ravni in se bodo sposobni soočati z izzivi sodobne družbe. Pri delu z dijaki spodbujamo razvijanje podjetnosti in samoiniciativnosti kot načina razmišljanja in delovanja ter podjetništva kot uresničevanja inovativnih idej v poslovnem okolju. Ena izmed prednosti naše pa je tudi to, da imajo naši dijaki precej hitro možnost pokazati svojo inovativnost in tehniško znanje tudi v praksi. Naša gimnazija je tako vključena v več zanimivih projektov, med drugim tudi v projekta Podjetnost v gimnaziji in Inženirke in inženirji bomo!, ki združuje priznane inženirke in inženirje, vrhunske menedžerje, predstavnike start-up podjetij in različne prodorne ter ustvarjalne posameznike. Za inovativno obliko dela z dijaki, kjer povezujemo šolski prostor z gospodarstvom smo za projekt ‘Inženir za en dan’ prejeli tudi nagrado Inženirska iskra.

Med našimi nekdanjimi dijaki so uspešni inženirji, piloti, podjetniki, profesorji, ekonomisti, glasbeniki, učitelji, doktorji znanosti…

Drage devetošolke, dragi devetošolci, postanite del naše uspešne zgodbe tudi vi!