Srednja tehniška šola, Šolski center Kranj

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Šolski center Kranj spada med pet največjih slovenskih izobraževalni ustanov. V tekočem šolskem letu Šolski center Kranj obiskuje skoraj 2100 dijakov in študentov. Na naših šolah ponujamo izobraževanje za več kot dvajset različnih poklicev. Nismo brez razloga izbrali slogana »Izobražujemo za poklice prihodnosti«, saj so naši maturanti iskani in hitro zaposljivi. Velik del naših izobraževalnih programov pa spada v skupino deficitarnih poklicev, ki jih država Slovenija podpira z dodatnimi štipendijami za deficitarne poklice.

Naša posebnost je tudi to, da za večino izobraževalnih smeri ponujamo izobraževanje na vseh nivojih od 3-letnega poklicnega, preko 4-letnega tehničnega in naprej še višješolskega. Za naše dijake je pomembno tudi dejstvo, da omogočamo tudi dokaj enostavno menjavo programa oziroma smeri znotraj šol Šolskega centra Kranj. Poznani smo tudi po mednarodnem sodelovanju, saj našim dijakom in študentom nudimo izobraževanje in prakso na izmenjavah v tujini. Prav tako omogočamo tudi sodelovanje v različnih mednarodnih projektih.
Na vseh enotah centra izobraževalno delo poteka v sodobnih predavalnicah, učilnicah, laboratorijih in delavnicah. Vsi zaposleni si prizadevajo, da bi delovali v duhu uporabniku prijazne izobraževalne ustanove. Zavod ima sklenjene dogovore s preko 300 podjetji in organizacijami, kjer dijaki in študenti lahko opravljajo praktično usposabljanje.

Izobraževalni proces izvajamo na dveh lokacijah v Kranju, na Kidričevi cesti 55 in Cesti Staneta Žagarja 33. V zadnjem letu smo obnovili in energetsko sanirali vse naše stavbe, tako da pouk sedaj poteka v prenovljenih prostorih.

Predstavitev programov

Srednja tehniška šola

Poklic po zaključku šolanja: Računalnikar, tehnik računalništva, elektrikar, elektrotehnik, mehatronik operater, tehnik mehatronike

Spoštovani osnovnošolci.

Tehnični poklici, za katere se želite izobraževati, so prihodnost in so najbolj iskani na trgu delovne sile. Mladi tehniki in bodoči inženirji predstavljajo bodočnost našega industrijskega razvoja.

Veseli bomo, če boste izbrali izbrali Srednjo tehniško šolo Šolskega centra Kranj, kjer izobražujemo za poklice prihodnosti s področja elektrotehnike, računalništva in mehatronike. Več o posameznih področjih izobraževanja pa si lahko pogledate v pripetih e- zgibankah in tako se boste lahko lažje odločili za pravo smer.

V kolikor želite še bolje spoznati naš utrip šole pa si v priponkah lahko ogledate še naš predstavitveni video in našo publikacijo v kateri so podrobneje opisani programi izobraževanja. Seveda tudi vse vljudno vabimo na inf. dneve, ki bodo potekali na daljavo. Več informacij: https://sckr.si/sts/informativni-dan.

V kolikor ste navdušenci nad moderno tehnologijo, smo prepričani, da je Srednja tehniška šola Kranj najboljša izbira. Kakovostne strokovne učilnice, visoko usposobljeni učitelji in vrhunska oprema so naše vodilo pri izvajanju pouka in strokovnih delavnic.

Poleg pridobivanja strokovnega znanja vam bomo pomagali pridobiti lastnosti samozavestnih in vseživljenjsko učečih se ljudi, ki imajo pozitiven odnos do soljudi, dela in okolja. Pri vas bomo cenili in vzpodbujali inovativnost, kreativnost in željo po osvajanju tehničnih vsebin.

Ustvarite si prijazno, kvalitetno in uspešno prihodnost in postanite strokovnjak izbranega tehničnega področja. Tako boste predstavljali kader z visoko stopnjo zaposljivosti na trgu delovne sile in si kot mladi strokovnjaki uspešno razvijali karierno pot.

Želim vam veliko uspeha na tej poti!