Srednja šola za lesarstvo, Šolski center Škofja Loka

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja šola za lesarstvo ima v Škofji Loki dolgoletno tradicijo učenja obdelave lesa. V marsičem ostajajo načela izobraževanja enaka: učenje splošnoizobraževalnih in strokovnih vsebin, praktično delo v šolskih delavnicah in pri delodajalcih. V načinu dela, učenja in razumevanja lesa pa ponujamo nove pristope in tehnike, ki v mladih razvijajo ustvarjalnost in vrednote. S projektnim in izkustvenim učenjem v mladih vzpodbujamo kreativnost in sodelovanje.

Les, ki ga obdelujemo s čistimi tehnologijami, je obnovljiv vir, prijazen okolju, zdrav in topel material, ki zraste v naših gozdovih. Je edina surovina na zemlji, ki čisti okolje že samo s tem, da raste. Ponuja nam neskončne možnosti ustvarjanja in oblikovanja, obdelave in uporabe v vsakdanjem življenju.

Naša šola je sodobno opremljena, kar pomeni, da dijaki strokovno in praktično znanje pridobivajo v specializiranih učilnicah, laboratorijih in delavnicah, ki so opremljene z najsodobnejšimi stroji in napravami. Sodobno učno okolje je ena izmed naših prioritet, zato ga tudi stalno dopolnjujemo in nadgrajujemo. Tudi naši učitelji sledijo hitremu napredku in razvoju modernih tehnologij in to v največji možni meri prenašajo na svoje dijake.

Skrbimo za spodbudno učno okolje, ki je temelj na poti do uspeha. Do dijakov smo odprti, spoštljivi in pošteni. Naš način dela z njimi je individualen, kar pomeni, da se za vsakega dijaka, ki se znajde v težavah, potrudimo in mu pomagamo, poleg tega pa z dodatnimi projekti motiviramo tudi tiste, ki želijo več od povprečja. To nam omogoča tudi tesno in uspešno sodelovanje s starši.

Skratka, želimo si, da bi bilo šolanje pri nas čim bolj prijetno in da bi naši dijaki radi hodili v šolo. Slednje dosegamo tudi z organizacijo različnih tematskih dogodkov, športnih in kulturnih dni, razstav, šole v naravi, različnih šolskih in športnih tekmovanj, mednarodnih izmenjav …

Šola dobro sodeluje tudi z lokalnim in širšim okoljem, obrtniki, podjetniki in industrijo.

V Srednji šoli za lesarstvo izobražujemo za poklice: lesarski tehnik, mizar, tapetnik in obdelovalec lesa.

Predstavitev programov

LESARSKI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: Lesarski tehnik

POGOJI ZA VPIS: zaključena osnovna šola

TRAJANJE: 4 leta

OPIS PROGRAMA:
Lesarski tehnik opravlja odgovornejša dela: upravlja zahtevnejše lesnoobdelovalne stroje, izdeluje načrte izdelkov z računalniškimi orodji, sodeluje pri konstruiranju in razvoju novih proizvodov, načrtuje in organizira lastno delo in delo drugih, razvija podjetne sposobnosti, spretnosti in vedenje, sporazumeva se s sodelavci in strankami, določa način izdelave, načrtuje porabo časa in materialov, izdeluje kalkulacijo izdelkov ter nadzoruje kakovost dela in izdelkov.

ZAKLJUČEK: poklicna matura: slovenščina, strokovni predmet, matematika ali angleščina, izdelek oz. storitev in zagovor

KOMPETENCE:
Ustvarjalnost, oblikovanje, načrtovanje izdelkov z računalniškimi orodji, načrtovanje in organizacija lastnega dela in dela drugih, upravljanje zahtevnejših lesnoobdelovalnih strojev in CNC-tehnologije, podjetništvo in gradnja z lesom.

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA:
Vpis v različne programe višješolskega (npr. inž. lesarstva) in visokošolskega strokovnega izobraževanja (npr. dipl. inž. gozdarstva). Z opravljenim predmetom splošne mature (5. predmet) je bodočim študentom odprta pot tudi na univerzitetni študij (npr. uni. dipl. inž. arhitekture) in kasneje v znanstveno raziskovalno delo na številnih področjih.
Hkrati program omogoča tudi uspešno poklicno kariero, saj so naši lesarski tehniki usposobljeni za načrtovanje in izdelavo uporabnega bivalnega in stavbnega pohištva ter unikatnih dekorativnih izdelkov.
Ambicioznejši lesarski tehniki lahko odprejo lastna podjetja za načrtovanje, proizvodnjo in prodajo.

MOŽNOST ZAPOSLITVE:
V pohištveni industriji in obrtnih delavnicah, industriji stavbnega pohištva in lesnih kompozitov, izdelavi montažnih hiš, lesarskem inženiringu, ladjedelništvu, proizvodnji specialnih strojev in orodij za obdelavo in predelavo lesa.
Z znanji s področja podjetništva in lesarstva, ki jih nudi šola, lahko lesarski tehnik, ki si je pridobil delovne izkušnje, ustanovi in uspešno vodi lastno podjetje.

LESARSKI TEHNIK - PTI

Poklic po zaključku šolanja: Lesarski tehnik

POGOJI ZA VPIS: zaključen progam mizar ali tapetnik

TRAJANJE: 2 leti

OPIS PROGRAMA:
Lesarski tehnik PTI je odličen poznavalec lesnoobdelovalnih tehnologij in materialov. Usposobljen je za samostojno opravljanje zahtevnejših delovnih opravil, za vodenje proizvodnih linij in delovnih skupin. Je ključni operativec na terenu, ki oceni situacijo in jo strokovno razreši s konkretno akcijo z uporabo ročnih orodij in integracijo praktičnih znanj ter tehnoloških rešitev (npr. zahtevne montaže). Praktično znanje in znanje s področja podjetništva, organizacije in ekonomike mu ob pridobivanju življenjskih in delovnih izkušenj omogočajo samostojno podjetniško pot.

ZAKLJUČEK: poklicna matura: slovenščina, strokovni predmet, matematika ali angleščina, izdelek oz. storitev in zagovor.

KOMPETENCE:
Ustvarjalnost, oblikovanje, načrtovanje izdelkov z računalniškimi orodji, načrtovanje in organizacija lastnega dela in dela drugih, upravljanje zahtevnejših lesnoobdelovalnih strojev in CNC-tehnologije, podjetništvo in gradnja z lesom.

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA:
Vpis v različne programe višješolskega (npr. inž. lesarstva) in visokošolskega strokovnega izobraževanja (npr. dipl. inž. gozdarstva). Z opravljenim predmetom splošne mature (5. predmet) je bodočim študentom odprta pot tudi na univerzitetni študij (npr. uni. dipl. inž. lesarstva).
Hkrati program omogoča tudi uspešno poklicno kariero, saj so naši lesarski tehniki usposobljeni za načrtovanje in izdelavo uporabnega bivalnega in stavbnega pohištva ter unikatnih dekorativnih izdelkov.

MOŽNOST ZAPOSLITVE:
V pohištveni industriji in obrtnih delavnicah, industriji stavbnega pohištva in lesnih kompozitov, izdelavi montažnih hiš, lesarskem inženiringu, ladjedelništvu, proizvodnji specialnih strojev in orodij za obdelavo in predelavo lesa.
Z znanji s področja podjetništva, organizacije in ekonomike ter s praktičnimi izkušnjami, ki jih pridobi med svojim šolanjem za poklic mizarja, lahko lesarski tehnik ustanovi in uspešno vodi svoje podjetje.

MIZAR

Poklic po zaključku šolanja: Mizar

POGOJI ZA VPIS: zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje

TRAJANJE: 3 leta

OPIS PROGRAMA:
Mizar je tradicionalen slovenski poklic. Les je prijeten, zdrav in okolju prijazen material, iz katerega mizarji ustvarjajo nepogrešljive predmete našega vsakdana.
Mizarski poklic zahteva spretnost in natančnost ter občutek za estetiko. Mizarji samostojno izdelujejo različne izdelke iz masivnega lesa ali lesnih plošč (pohištvo, okna, vrata, lesene stopnice, obloge, igrače, dekorativne izdelke …), poleg tega pa se lahko ukvarjajo tudi z različnimi specialnimi deli (restavriranje pohištva, izdelava glasbil, strugarstvo, rezbarstvo …). Poklic mizarja je zanimiv tako za fante kot za dekleta.

ZAKLJUČEK: zaključni izpit (slovenščina in izdelek)

KOMPETENCE:
Upravljanje osnovnih in zahtevnejših lesnoobdelovalnih strojev, načrtovanje in samostojna izdelava izdelkov po naročilu in serij.

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA:
Izobraževanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja: lesarski tehnik (3 + 2) in nato naprej do višješolskega ali visokošolskega študija. Po treh letih lahko mizarji opravljajo mojstrski izpit.

MOŽNOST ZAPOSLITVE
Na različnih področjih lesarstva, kot so žagarstvo, pohištvena industrija in industrija stavbnega pohištva, izdelava montažnih hiš, lesarski inženiring, lahko tudi ustanovi in vodi svoje lastno podjetje.

MIZAR (vajeniška oblika)

Poklic po zaključku šolanja: Mizar

POGOJI ZA VPIS: zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje in sklenjena vajeniška pogodba z delodajalcem

TRAJANJE: 3 leta

OPIS PROGRAMA:
Mizar je tradicionalen slovenski poklic. Les je prijeten, zdrav in okolju prijazen material, iz katerega mizarji ustvarjajo nepogrešljive predmete našega vsakdana.
Mizarski poklic zahteva spretnost in natančnost ter občutek za estetiko. Mizarji samostojno izdelujejo različne izdelke iz masivnega lesa ali lesnih plošč (pohištvo, okna, vrata, lesene stopnice, obloge, igrače, dekorativne izdelke …), poleg tega pa se lahko ukvarjajo tudi z različnimi specialnimi deli (restavriranje pohištva, izdelava glasbil, strugarstvo, rezbarstvo …). Poklic mizarja je zanimiv tako za fante kot za dekleta.
Vajeniška oblika izobraževanja je zasnovana tako, da ves praktičen pouk poteka v podjetju (50 % izobraževalnega programa). Delo vajenca je tudi denarno nagrajeno.

ZAKLJUČEK: zaključni izpit (slovenščina in izdelek)

KOMPETENCE:
Upravljanje osnovnih in zahtevnih zahtevnejših lesnoobdelovalnih strojev, načrtovanje in samostojna izdelava izdelkov po naročilu in serij.

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA:
Izobraževanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja: lesarski tehnik (3 + 2) in nato naprej do višješolskega ali visokošolskega študija. Po treh letih lahko mizarji opravljajo mojstrski izpit.

MOŽNOST ZAPOSLITVE:
Na različnih področjih lesarstva, kot so žagarstvo, pohištvena industrija in industrija stavbnega pohištva, izdelava montažnih hiš, lesarski inženiring, lahko pa tudi ustanovi in vodi svoje lastno podjetje.

TAPETNIK

Poklic po zaključku šolanja: Tapetnik

POGOJI ZA VPIS: zaključena osnovna šola ali nižje poklicno izobraževanje in sklenjena vajeniška pogodba z delodajalcem

TRAJANJE: 3 leta

OPIS PROGRAMA:
Tapetnik izdeluje nepogrešljive predmete iz našega vsakdana: blazinjene stole, fotelje, kavče, posteljne vložke … Tapetnik, ki ima razvit občutek za natančnost, spretne roke, sposobnost prostorske predstave in smisel za uporabo barv, lahko izdela ne le uporabne, ampak tudi estetske predmete, ki polepšajo domače in poslovne prostore ter olajšajo življenje in delo uporabnikom. Tapetnik se lahko ukvarja tudi z obnavljanjem starega oblazinjenega pohištva in z izdelovanjem drugih izdelkov, povezanih z oblazinjenim pohištvom in dekoracijo prostorov: šivanje prevlek, izdelovanje različnih blazin, zaves …

ZAKLJUČEK: zaključni izpit (slovenščina in izdelek)

KOMPETENCE:
Upravljanje s tapetniškimi stroji in orodji, načrtovanje in samostojna izdelava izdelkov po naročilu in serij.

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA:
Izobraževanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja: lesarski tehnik (3 + 2) in nato naprej do višješolskega ali visokošolskega študija. Po treh letih lahko tapetniki opravljajo mojstrski izpit.

MOŽNOST ZAPOSLITVE:
V tapetniških delavnicah, proizvodnji oblazinjenega in sedežnega pohištva, posteljnih vložkov, v letalski in avtomobilski industriji, prodajalnah pohištva, restavratorskih delavnicah, lahko pa tudi ustanovi in vodi svoje podjetje

OBDELOVALEC LESA

Poklic po zaključku šolanja: Obdelovalec lesa

POGOJI ZA VPIS: izpolnjena osnovnošolska obveznost ali osnovna šola s prilagojenim programom

TRAJANJE: 2 leti

OPIS PROGRAMA:
Obdelovalec lesa opravlja raznovrstna dela. To so strojna in ročna obdelava lesnih elementov, pomožna dela pri strojni obdelavi, upravljanje enostavnih strojev, izdelava izdelkov domače obrti, sedežnih in posteljnih vložkov, vzmetnic ter zaključna dela v lesarstvu. Obdelovalec lesa izdeluje elemente iz lesa ali lesnih tvoriv. Polaga pode iz parketa in drugih materialov, oblaga zunanje stene z lesom, vgrajuje stavbno in montira drugo pohištvo, lakira, barva oziroma nanaša druga sredstva na elemente, izdelke, plošče.
Obdelovalec lesa mora poznati: vrste lesa, fizikalno-kemične lastnosti lesa in lesnih tvoriv, osnove delovanja strojev in naprav, ročno in strojno orodje, osnove tehnologij ročne in strojne obdelave oziroma predelave lesa in lesnih tvoriv. Poznati mora tudi osnove elektrotehnike, varstva pri delu, požarnega varstva ter varstva okolja, rezbarjenja, izdelave sodov. Delo obdelovalca lesa lahko opravljajo tudi osebe z lažjimi motnjami v telesnem ali duševnem razvoju, z motnjami sluha in govora.

ZAKLJUČEK: zaključni izpit (izdelek)

KOMPETENCE: pomožna dela v lesarstvu

MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA
Srednje poklicno izobraževanje: program mizar ali tapetnik oziroma katerikoli program srednjega poklicnega izobraževanja

MOŽNOST ZAPOSLITVE: v podjetjih in pri obrtnikih

Pogosta vprašanja

V čem je razlika med izobraževanjem za mizarja in lesarskega tehnika?

Izobraževanje za poklic mizarja traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom. Izobraževanje za poklic lesarskega tehnika pa traja 4 leta in se zaključi s poklicno maturo.
V programu mizar je več praktičnega pouka kot v programu lesarski tehnik. Mizar je ob koncu izobraževanja usposobljen za izdelovanje različnih izdelkov iz lesa, lesarski tehnik pa je bolj usposobljen za izdelovanje načrtov, konstruiranje in razvoj novih izdelkov iz lesa, organizacijo lastnega dela in dela drugih.

Doma nimamo delavnice in nimam izkušenj z lesom in tapetništvom. Ali je to omejitev za vpis v vašo šolo?

Nikakor. Dijaki brez predznanja in brez domače mizarske delavnice so lahko enako uspešni kot tisti z nekaj izkušnjami.

V čem je bistvena razlika med vajeniško in šolsko obliko izobraževanja?

Bistvena razlika je v tem, da se v vajeniški obliki ves praktičen del izobraževanja izvaja pri delodajalcu, v šolski pa se del praktičnega pouka odvija v šoli, del pa pri delodajalcu.

Na kakšne načine bom lahko izrazil svojo ustvarjalne in kreativne ideje?

Na podlagi projektnega dela spodbujamo izkustveno učenje. V zadnjem letniku programa lesarski tehnik in lesarski tehnik PTI dijaki ustanovijo lastno podjetje. Nekatera dijaška podjetja so prerasla v realna in predstavljajo vir zaslužka. Poleg tega je možno ustvarjalnost in kreativnost izraziti v raznih projektih, npr. Lesni feniks, Dnevi evropske kulturne dediščine, Klopca prijateljstva, ali pa v zaključnih izdelkih, ki so vsako leto razstavljeni v Sokolskem domu. Trije najboljši so tudi denarno nagrajeni, kar dijake še dodatno spodbuja k ustvarjalnosti in tudi natančnosti izdelave.

Ali so na šoli tudi dekleta?

So. Ni jih sicer veliko, ena ali dve v letniku, a se vse pri nas dobro počutijo, sošolci jih odlično sprejemajo in so enako uspešne ali še uspešnejše kot fantje.

Kako je s prometnimi povezavami?

Pouk poteka na dveh lokacijah: na Šolskem centru v Škofji Loki in na Trati. Dijakom to ne predstavlja nobenih težav, ker se v enem dnevu ne selijo z ene na drugo lokacijo. Sicer pa se vozijo iz različnih koncev z vlakom (šola je blizu železniške postaje) ali avtobusom. Tisti, ki so preveč oddaljeni, pa bivajo v dijaškem domu, ki je sestavni del Centra, tako da lahko greš na pouk kar v copatih.