Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo, Ljubljana

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo  Ljubljana je šola  z več kot 75-letno tradicijo. Nahaja se v mirni, zeleni okolici pod grajskim hribom na Poljanah.

Je srednja strokovna šola. Dijaki se izobražujejo v štirih programih: farmacevtski tehnik, kozmetični tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine in zobotehnik. Vsi programi trajajo štiri leta in se zaključujejo s poklicno maturo. Programi so bolj naravoslovno obarvani.

Šolo trenutno obiskuje 927 dijakov, ki prihajajo iz vse Slovenije. Pouk poteka večinoma dopoldan, začenja se ob 7.35 in traja različno dolgo. Nekaterim razredom se lahko pouk enkrat tedensko začne kasneje in traja največ do 16.00.

Dijaki se izobražujejo v vzpodbudnem učnem okolju, v sodobno opremljenih učilnicah, laboratorijih in salonih, kjer se usposobijo za aktualne postopke dela.

Posebnost šole je, da dijaki med poukom nosijo bele halje in se preobuvajo v natikače. V šoli je poskrbljeno za toplo in hladno malico.

Dijaki, ki prihajajo iz zelo oddaljenih krajev, lahko bivajo v dijaških domovih. Šoli najbližja sta Dijaški dom Ivana Cankarja in Dijaški dom Poljane.

Svoje talente lahko dijaki razvijajo z vključevanjem v raznolik nabor interesnih dejavnosti, npr. likovne, kozmetične, glasbene delavnice, delavnice sproščanja; udeležujejo se športnih tekmovanj in tekmovanj iz drugih predmetnih področij, sodelujejo v dijaškem parlamentu. Dijaki s smislom za pisanje lahko pišejo za šolsko glasilo Bacil in angleško glasilo Germs. Na šoli poteka tudi raziskovalno delo, za nadarjene dijake in tiste, ki ob rednem pouku želijo doseči še nekaj več. Vsako leto je organiziran tridnevni raziskovalni tabor. Dijaki se udeležujejo tudi različnih poučnih in zanimivih ekskurzij doma in v tujini.

Preko projekta Erazmus + smo povezani s šolami na Češkem, Finskem, v Španiji in Latviji, kamor dijaki in učitelji odhajajo na izmenjave.

Praktično usposabljanje z delom se v programu FT začne v 3. letniku, v ostalih treh programih pa že v 2. letniku. Dijaki gredo na usposabljanje k različnim delodajalcem (v zasebne laboratorije in salone, zdravstvene domove, bolnišnice, podjetja …), s katerimi sami navežejo kontakt. Če imajo pri tem težave, jim pomagajo učitelji – organizatorji praktičnega usposabljanja.

Po zaključeni poklicni maturi se dijaki lahko zaposlijo ali pa se še naprej izobražujejo.

Predstavitev programov

Farmacevtski tehnik

Farmacevtski tehnik dela z zdravili. Njegovo delo je natančno in odgovorno. Temeljna strokovna znanja pridobljena v šoli, mora v praksi dopolnjevati, saj se načela zdravljenja bolezni s časom spreminjajo, farmacevtska industrija pa proizvaja vedno nova in učinkovitejša zdravila.

V času šolanja pridobi znanja iz oblikovanja in analize zdravil ter spozna delovanje zdravilnih rastlin. Usposobi se za izdajo izdelkov v lekarnah in specializiranih prodajalnah, seznani se z bolnišnično farmacijo in pridobi znanja o kozmetičnih izdelkih.

Zaposlitev
Farmacevtski tehniki se lahko zaposlijo v lekarnah, farmacevtski ali kozmetični industriji, galenskih laboratorijih, veledrogerijah in trgovinah z zdravilnimi zelišči.

V farmacevtski industriji in galenskih laboratorijih sodelujejo v proizvodnji zdravil. V kontrolno-analitskih laboratorijih izvajajo kemijske, fizikalne in mikrobiološke analize, ki zagotavljajo kakovost zdravil. V veledrogerijah sodelujejo pri oskrbi lekarn, specializiranih prodajaln in zdravstvenih zavodov z zdravili. V javnih, zasebnih in bolnišničnih lekarnah ter specializiranih prodajalnah obiskovalcem svetujejo zdrav način življenja in pravilno uporabo zdravil, medicinskih pripomočkov in izdelkov za nego. Zaposlijo se lahko tudi v sorodnih poklicih, npr. v kemični ali kozmetični industriji.

Nadaljevanje šolanja
Številni farmacevtski tehniki se odločijo za nadaljevanje šolanja. Odprta so jim vrata na večino višjih in visokih šol ter fakultet, tudi na vseh študijskih smereh na Fakulteti za farmacijo in nekaterih drugih. Za vpis na univerzitetne študije mora farmacevtski tehnik poleg poklicne mature opraviti ustrezni dodatni maturitetni predmet ali splošno maturo v celoti.

Poklicna matura – predmeti:
1. Slovenščina – pisni in ustni izpit.
2. Farmacija – pisni in ustni izpit.
3. Tuji jezik (ANG/NEM) ali matematika po izbiri dijaka – pisni in ustni izpit.
4. Izdelek in zagovor.

Kozmetični tehnik

Kozmetičnega tehnika odlikujejo osebnostne lastnosti, kot so: komunikativnost, delavnost, skrbnost in prijaznost ter predanost stroki in etiki. Ceniti mora lep in urejen videz, imeti veselje do dela z ljudmi in biti pripravljen na nenehno izpopolnjevanje in učenje, saj se na tem področju pojavljajo nenehne novosti. Delo je mirno, samostojno, ustvarjalno, vendar tudi zahtevno in odgovorno.

Program kozmetični tehnik na šoli izvajamo od leta 1991 in traja 4 leta. Dijaki se v programu naučijo postopkov za ohranjanje zdrave in lepe kože, postopkov ličenja in prekrivanja drobnih nepravilnosti obraza, spoznajo sestavo in uporabo kozmetičnih izdelkov, obvladajo postopke za pripravo stranke, delovnega prostora in znajo uporabljati kozmetične aparate. Obvladajo številne druge postopke: manikira, pedikura, masaža, limfna drenaža, depilacija, epilacija, aromaterapija …

Večino praktičnega pouka opravijo dijaki v dveh sodobno opremljenih kozmetičnih salonih v šoli. Praktično usposabljanje z delom pa opravijo v zunanjih, zasebnih kozmetičnih salonih ali velnes centrih.

Zaposlitev
Kozmetični tehniki se zaposlijo v kozmetičnih, lepotilnih salonih in centrih dobrega počutja, pa tudi kot svetovalci v drogerijah in parfumerijah ali kot demonstratorji kozmetičnih izdelkov. Nekateri sodelujejo z zdravniki v dermatoloških ambulantah in ambulantah za plastično kirurgijo.

Nadaljevanje šolanja
Veliko je možnosti nadaljevanja študija v stroki: višješolski in visokošolski študij kozmetike, velnes, študij kozmetologije (Fakulteta za farmacijo), možne pa so tudi usmeritve na področje zdravstva (delovna terapija, zdravstvena nega, babištvo) in menedžmenta. Ob odločitvi za univerzitetni študij pa je potrebno poleg poklicne mature opraviti ustrezni dodatni maturitetni predmet ali splošno maturo v celoti.

Poklicna matura – predmeti:
1. Slovenščina – pisni in ustni izpit.
2. Kozmetika – pisni in ustni izpit.
3. Tuji jezik (ANG/NEM) ali matematika po izbiri dijaka – pisni in ustni izpit.
4. Storitev in zagovor.

Tehnik laboratorijske biomedicine

Tehniki laboratorijske biomedicine so zdravstveni delavci, ki natančno pregledujejo vzorce krvi, serumov, urina in drugih telesnih tekočin. S svojim delom pomagajo zdravniku pri njegovi odločitvi za ustrezno zdravljenje.

Delo tehnika laboratorijske biomedicine je mirno, samostojno, ustvarjalno, vendar tudi zahtevno in odgovorno. To je delo za dobro ljudi in v korist njihovemu zdravju. Opravljanje tega poklica zahteva veliko strokovnega znanja in posebnih spretnosti. Biti mora delaven, potrpežljiv, vztrajen in natančen. Imeti mora veselje do dela v laboratoriju in se vse življenje izpopolnjevati ter izobraževati.

Dijaki opravijo večino praktičnega pouka v šoli, kjer imamo dobro opremljene laboratorije: mikrobiološki, hematološki in biokemijski. Praktično usposabljanje z delom opravijo v različnih ustanovah: zdravstvenih domovih, bolnišnicah in inštitutih.

Zaposlitev
Tehniki laboratorijske biomedicine se lahko zaposlijo v biokemijskih, hematoloških, mikrobioloških, imunoloških, citoloških in histoloških laboratorijih ter tudi v transfuziologiji. Po zaključku izobraževanja običajno delajo v zdravstvenih ustanovah, možnosti zaposlitve pa imajo tudi izven zdravstva.

Nadaljevanje šolanja
Dijaki lahko nadaljujejo šolanje na strokovnem področju laboratorijske biomedicine na Fakulteti za farmacijo – smer Laboratorijska biomedicina in na večini višjih ter visokih strokovnih šol. Za vpis na univerzitetne študije morajo poleg poklicne mature opraviti ustrezen dodatni maturitetni predmet ali splošno maturo v celoti.

Poklicna matura – predmeti:
1. Slovenščina – pisni in ustni izpit.
2. Laboratorijska biomedicina – pisni in ustni izpit.
3. Tuji jezik (ANG/NEM) ali matematika po izbiri dijaka – pisni in ustni izpit.
4. Storitev in zagovor.

Zobotehnik

Tako kot vsak človek, je tudi vsak zob v ustih edinstvena stvaritev narave. Posnemati naravo je težko in odgovorno delo, toda zobotehnik to zna in zmore. S svojim znanjem in veščinami podari zobem novo funkcionalno in estetsko življenje, pacientu pa dobro počutje ter lep nasmeh.

Delo zobotehnika je natančno, odgovorno in ustvarjalno. Poklic je primeren za dekleta in fante, ki imajo dobro razvite ročne spretnosti, smisel za estetsko oblikovanje in občutek za razlikovanje barvnih odtenkov.

Zobotehnik mora pri svojem delu čutiti odgovornost in veselje do dela z ljudmi. Za izdelavo protetičnih nadomestkov uporablja različne materiale (mavec, vosek, akrilat, keramiko), različne pripomočke (artikulator, termo nož) in različne aparate ter naprave (keramična peč, ulivalnik). V zadnjih letih pa se razvija računalniško podprta CAD CAM tehnologija.
Na različne načine opravlja tudi vrsto zahtevnih strokovnih del na področju laboratorijske stomatoprotetike. To so fiksni in snemni zobni nadomestki.

Dijaki opravijo večino praktičnega pouka v dveh sodobno opremljenih laboratorijih in v učilnici za CAD CAM tehnologijo. Praktično usposabljanje z delom opravijo v javnih ali zasebnih zobotehničnih laboratorijih.

Pred vpisom v program, morajo kandidati opraviti preizkus ročnih spretnosti, smisla za razlikovanje barv in smisla za oblikovanje.

Zaposlitev
Zobotehniki se lahko zaposlijo v zobotehničnih laboratorijih v zdravstvenih domovih ali v laboratorijih v zasebni lasti. Delo lahko opravljajo tudi kot demonstratorji, zastopniki proizvajalcev dentalnih materialov in aparatur ali kot prodajalci v trgovinah z dentalnim materialom.

Nadaljevanje šolanja
Šolanje lahko nadaljujejo na Zdravstveni fakulteti, smer Laboratorijska zobna protetika in na vseh visokošolskih strokovnih programih. Za vpis na univerzitetne programe morajo dijaki poleg poklicne mature opraviti ustrezen dodatni maturitetni predmet ali splošno maturo.

Poklicna matura – predmeti:
1. Slovenščina – pisni in ustni izpit.
2. Zobna protetika – pisni in ustni izpit.
3. Tuji jezik (ANG/ NEM) ali matematika po izbiri dijaka – pisni in ustni izpit.
4. Izdelek (praktična protetika) in zagovor.

Pogosta vprašanja

Ali je vsako leto omejitev vpisa v vaši programih?

V naših programih imamo skoraj vsako leto omejitev vpisa, izjemoma v šolskem letu 2018/19 ni bilo omejitve za vpis v program zobotehnik.

Kdo organizira praktično usposabljanje z delom?

Praktično usposabljanje z delom (PUD) organizira organizator PUD. Organizator najprej spodbudi dijake, da si sami poskusijo najti delodajalca. Mnogi dijaki si prosto mesto za PUD najdejo sami, komur pa ne uspe, mu prosto mesto poišče organizator.

Kje lahko dijaki kupijo halje?

Halje in drugo delovno obleko za praktični pouk učenci naročijo ob vpisu v šolo.

Kako je z vpisom učencev, ki imajo odločbe, če je omejitev vpisa ?

Učenec mora najkasneje dan pred začetkom izbirnega postopka predložiti veljavno odločbo o usmeritvi v program in dosegati najmanj 90 odstotkov točk spodnje meje 1. ali 2. kroga izbirnega postopka.

Ali se dijaki po končani srednji šoli lahko vpišejo v univerzitetne študijske programe?

Po trenutni zakonodaji se dijaki lahko vpišejo v univerzitetne študijske programe z opravljeno poklicno maturo in dodatnim maturitetnim predmetom oz. s splošno maturo v celoti, ki jo opravijo po zaključenem enoletnem maturitetnem tečaju.

Kako poteka preizkus ročnih spretnosti za zobotehnike?

Preizkus je sestavljen iz treh različnih nalog. Kandidati po predlogi (načrtu) oblikujejo izdelke iz različnih materialov (glina, pena, vosek) in se preizkusijo v razlikovanju barvnih odtenkov.

Ali je v bližini šole kakšen dijaški dom?

V bližini šole sta dva dijaška domova: Dijaški dom Ivan Cankar (oddaljenost cca. 100 m) in Dijaški dom Poljane (oddaljenost cca 250 m).

Kako je z malico v šoli?

Dijaki se lahko v šoli naročijo na malico. Izbirajo med različnimi meniji: hladni, topli, vegi… Malicajo v učilnicah ali na hodnikih. Kuhinje v šoli zaenkrat nimamo.