Srednja šola Sevnica, Šolski center Krško-Sevnica

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja šola Sevnica ni le hiša učenosti, ki bi dijaka, dijakinjo napolnila s poklicnim znanjem, dati jima hočeta tudi veselje do življenja, posejati njuno šolsko pot z doživetji, ju odpreti za izkušnje in preizkušnje, jima pomagati pri razvoju lastne osebnosti.

Smo majhna šola v kateri ustvarjamo prijetno vzdušje! Zaradi naše majhnosti se lahko trudimo z vsakim dijakom, da bi postal čim boljši tako v poklicnem znanju, kakor tudi v sposobnostih, ki so pomembne za poklic mizar in frizer.

Dijakom v času šolanja dajemo pripadnost, možnost soustvarjanja, nove poglede, nova znanja in se trudimo, da bi vsi postali čim boljši v svoji stroki.

Mizarji dokazujejo, da je les lep in naraven material. Poklic MIZAR sodi med “zelene” oz. deficitarne poklice. Delo FRIZERK in FRIZERJEV je pestro, zanimivo, pa tudi pomembno, saj lajša bremena vsakodnevnega stresa in našemu videzu omogoča zrcaliti našo osebnost.

Predstavitev Srednje šole Sevnica ne more mimo bogate tradicije strokovnega šolstva v kraju. Že v drugi polovici prejšnjega stoletja so pri ljudski šoli vodili kmetijske nadaljevalne tečaje, v šolskem letu 1885/86 celo za 53 tečajnikov.

Leta 1901 je začela delovati trgovska nadaljevalna šola, po ustnih virih 1902, po pisnih 1909 prične z delom obrtna nadaljevalna šola, ki deluje vse do konca 2. svetovne vojne. Po 2. svetovni vojni (verjetno že leta 1945) nadaljuje z delom obrtna strokovna šola, ki izobražuje mizarje in mesarje, kovače in peke, šivilje in krojače, kovače in sodarje …

Po preimenovanju v Vajeniško šolo raznih strok Sevnica l. 1952, se šola počasi specializira za lesno, tekstilno in usnjarsko stroko (poklic čevljar). Takrat je šola izobraževala 80 do 100 vajencev.

Leta 1963 je bila za območje bivšega okraja Celje v Sevnici ustanovljena vajenska šola lesne stroke Lesna šola, ki je izobraževala mizarje (rezbarje), parketarje, kolarje, je delovala 10 let. Leta 1972 jo administrativno ukinejo. Naslednica lesne šole je Poklicna oblačilna šola Sevnica, ki je začela izobraževati kader za konfekcijske tovarne (predvsem za Jutranjko Sevnica). Leta 1982 se je preimenovala v Srednjo tekstilno šolo Sevnica, leta 1997 v Srednjo šolo Sevnica, ki še vedno deluje.

Res, bogata tradicija.
V stavbi je ob šoli kmalu pričel delovati tudi dijaški dom za učence šole. Kljub temu je bilo delo v takrat komaj ustanovljeni lesni šoli uspešno, vpis je bil velik, tako da so morali učence celo odklanjati. Sevniška lesna šola je še danes znana po svojih rezbarjih. Soočeni z dejstvom, da je potrebno šolo programsko obogatiti, smo leta 1997 začeli izobraževati tudi za poklic frizer in leta 1999 še program mizar.

Nova programa sta prinesla svež veter pa tudi dodatni živžav, saj smo že prvo leto popolnoma napolnili dva razpisana oddelka. V letu 1997 in 1998 sta bili dograjeni in opremljeni tudi delavnici za izvajanje praktičnega pouka v programu frizer.

Predstavitev programov

FRIZER-FRIZERKA

Poklic po zaključku šolanja: FRIZER/FRIZERKA

Delo FRIZERK in FRIZERJEV je pestro, zanimivo, pa tudi pomembno, saj lajša bremena vsakodnevnega stresa in našemu videzu omogoča zrcaliti našo osebnost

Naj vas najprej popeljemo v frizersko delavnico, kjer je vedno živahno. Dijaki in dijakinje 1. letnikov se najprej dobro spoznamo s svojo lutko. Naučimo se osnov česanja, navijanja, feniranja in oblikujemo pričeske na pravih frizerskih učnih lutkah. Kar hitro se srečamo tudi s strokovnim umivanjem las in z masažo lasišča. Najprej smo modeli drug drugemu, ne samo pri umivanju, ampak tudi pri urejanju nohtov in ličenju. Pri praktičnem pouku se naučimo tudi oblikovanja nohtov, pravilne nege, lakiranja, podaljševanja, nege kože, ličenja za vsak dan in za svečane priložnosti. Počasi postajamo pravi umetniki lepote las in obraza.

V drugem in tretjem letniku spoznamo veliko novega, šolska delavnica je pogosto polna naših modelov in svoje znanje izpopolnjujemo na pravih modelih. Začne se pravo friziranje: striženje, barvanje, kodranje, oblikovanje pričesk. Naučimo se narediti tudi lasni vložek in na koncu na zaključnem izpitu predstavimo celovito podobo moškega in ženskega modela ter poskrbimo za dobro počutje vseh naših modelov s skrbno nego. Naše spretne roke vihtijo frizerske škarje zelo ubrano in natančno oko izvede prave mojstrovine.

Vsako leto s posebnim navdušenjem čakamo novo temo Festivala slovenskih frizerskih, tekstilnih in oblikovnih šol, ki poteka vsakič v drugem mestu. Ideja festivala je, da vsaka šola predstavi svoj modni izhod na temo, ki jo določi šola organizatorica. Enkrat potujemo s pričeskami skozi čas, drugič se podamo na underground sceno, tretjič se igramo z geometrijo v pričeskah.

V naših frizerskih delavnicah res ni dolgčas – obiščejo nas tudi predstavniki podjetij, ki nam predstavijo novosti na področju frizerstva, nove materiale in modne trende, tako da že v času šolanja spoznamo, da se mora frizer ves čas seznanjati z novostmi. Celo slavne smo že naličili in slavni učijo ličiti nas.

Naše izkušnje nas torej plemenitijo v ustvarjalne frizerje in frizerke.

Zahvala Srednji šoli Sevnica:
ZAHVALA BIVŠE DIJAKINJE:
“Rada bi se še enkrat zahvalila vsem učiteljem, ki učijo na Srednji šoli Sevnica za čudovito izkušnjo šolanja, vso znanje in podporo, ki sem jo prejela med obiskovanjem šole.

Svet zaposlovanja mladih po končani srednji šoli je krut, še posebej, če ti šola ne nudi vsega znanja, ki ga v izbrani službi potrebuješ. Zato z veseljem lahko povem in pohvalim Srednjo šolo Sevnica, da je drugačna, da se odnos učitelj – učenec znatno razlikuje od drugih šol, da sem se poleg stvari, ki jih šola nudi v sklopu izobraževanja, naučila še mnogo drugih življenjskih lekcij in nasvetov, ki me bodo spremljali skozi celo življenje.

Zahvaljujoč učiteljici praktičnega pouka, ki me je pripravila na samostojno delo, sem že dva meseca po končani srednji šoli dobila službo in sicer pod okriljem gospoda Mitja Sojerja (MIČ STAYLING), kar si resnično štejem v čast.

Vsem mladim dekletom in fantom, ki si želijo oz. razmišljajo o tem poklicu, toplo priporočam šolanje na Srednji Šola Sevnica, ker je to res šola, ki te pripravi na delo pri delodajalcu”

Aleksandra Tasič Goričan

PROMETNE POVEZAVE:
šola se nahaja v neposredni bližini železniške in avtobusne postaje. V šolskem letu 2021/22 bomo imeli tudi novo avtobusno povezavo iz Novega mesta preko Otočca, Šmarjete, Zbur, Bučke, Zavratca, Inpoljce do Sevnice. Druga avtobusna linija pa poteka že nekaj let od Novega mesta preko Trebnjega, Mirne, Krmelja , Tržišča do Sevnice.

MIZAR/MIZARKA

Poklic po zaključku šolanja: MIZAR/MIZARKA

Mizarji dokazujejo, da je les lep in naraven material. Poklic MIZAR sodi med “zelene” oz. deficitarne poklice.

Mizarji začnejo z svojimi dejavnostmi v računalniški učilnici, kjer se umetnina prične načrtovati. Skoraj vsak mizarski izdelek potrebuje natančen načrt. Včasih so jih risali s svinčnikom in papirjem, danes to počnejo s pomočjo računalnika. Tega se naučijo pri računalniškem risanju, ki ga v višjih letnikih nadgradijo pri predmetu projektiranje, kjer nastanejo načrti oziroma projektna dokumentacija za njihove zaključne izdelke.

Z načrti za izdelke se preselijo v mizarsko delavnico, kjer svoje načrte uresničijo in nastanejo njihovi izdelki, ki se stopnjujejo od enostavnih do prvih pravih izdelkov: pručke, stola. Naučijo se vseh mizarskih postopkov in se izurijo do pravih mizarjev. Umetnine so sprva majhne, ki pa prerasejo v velike, izdelane skrbno ter natančno. O tem vas lahko prepričajo tudi fotografije izdelkov.

Zelo ponosni so tudi, da jim zaupajo takšna naročila, kot je izdelava stojnic za občino Krško. Dijaki so se preizkusili pri izdelovanju izdelkov za pravo stranko, odrezali so se odlično. Na občini so bili s stojnicami izredno zadovoljni. Dijaki so pri tem delu spoznali, da je v slogi moč.

Tudi mizarji imajo srečanja lesarskih šol, le da so njihova srečanja tekmovalne narave. Šole se med seboj pomerijo v mizarskem znanju in športnih disciplinah. Ta srečanja so prijetna in zabavna, predvsem pa dijakom ostanejo v večnem spominu. Šola ni samo učenje, je pot do življenjskih izkušenj, ki jih tekom šolanja pridobijo prav veliko.

Njihovi učitelji praktičnega pouka pa jih seznanijo tudi z umetniškim oblikovanjem lesa – tako je nastala forma viva, ki je postavljena v okolici šole. Izdelati pa znajo tudi uporabne dekorativne izdelke, kot so ure, lesene otroške igrače, šah in še kaj.

Na kratko kaj se učimo pri strokovnih predmetih:

V prvem letniku:

 • OSNOVE LESARSTVA: dijaki spoznajo pomen gozda, gospodarsko pomembne drevesne vrste, zgradbo lesa, njegove lastnosti in delovanje, napake lesa, lesne škodljivce, uporabo lesa, tehnično risanje in konstrukcijska dokumentacija (načrti )…
 • OBDELAVA LESA: dijaki spoznajo kovine in njihove lastnosti, saj so v tesni povezavi z obdelavo lesa, osnovne strojne elemente in njihovo delovanje, preračunavajo trdnosti, napetosti, sile, vrtilne hitrosti, prestavno razmerje ….
 • PRAKTIČNI POUK: dijaki spoznajo ročno in električno ročno orodje, se z njim naučijo rokovati, izdelujejo lesne vezi, izdelajo pručko, stol ter manjše lesne izdelke

 

V drugem letniku:

 • OBDELAVA LESNIH PLOŠČ: dijaki spoznajo lesna tvoriva oziroma lesne plošče, njihove lastnosti, delovanje in uporabo, računajo porabo materialov, izkoristke ….
 • STAVBNO POHIŠTVO: dijaki spoznajo vrste stavbnega pohištva ( okna, vrata, stopnice ter talne, stenske in stropne obloge ), se seznanijo z materiali, lastnostmi in standardi, narišejo načrt okna, vrat, stopnic ….
 • TEHNOLOGIJA LESA: dijaki spoznajo umetne mase, lepila, njihove lastnosti, delovanje, uporabo, računajo mešanice, porabo, delajo primerjave na podlagi poskusov ….
 • TAPETNIŠTVO: spoznavajo vrste tapetniških izdelkov in njihove materiale in osnove tapeciranja ….
 • RAČUNALNIŠKO RISANJE: dijaki spoznavajo računalniške programe, risanje konstrukcijske dokumentacije s pomočjo programov za risanje ( Auto-cad, Mega-cad, Sketch up )….
 • PRAKTIČNI POUK: dijaki spoznajo mizarske stroje in delo z njimi, izdelujejo različne izdelke, ki jih lahko uvrščamo med bivalno pohištvo, stavbno pohištvo stružene izdelke, galanterijske izdelke, vrtno pohištvo ….

 

V tretjem letniku:

 • LESARSKO STROJNIŠTVO: spoznavajo lesno obdelovalne stroje, varno delo z njimi, računske naloge iz odrezovanje ….
 • PROJEKTIRANJE: dijaki spoznajo pomen projektiranja, srečajo se s projektno nalogo in projektno dokumentacijo, računske naloge iz porabe materialov….
 • GOSPODARJENJE: dijaki spoznajo pomen gospodarjenja, osnove gospodarjenja spoznajo pomen lastne, maloprodajne cene, strategije trga ….
 • SNOVANJE IZDELKA: dijaki se preizkusijo v snovanju izdelkov po svojih zamislih, naredijo izdelek in njegovo dokumentacijo ….
 • BIVALNO POHIŠTVO: dijaki spoznajo vse vrste notranjega pohištva,
  standardizacijo, konstrukcijo, izdelavo konstrukcijske dokumentacije…..
 • PRAKTIČNI POUK: dijaki poleg tega, da izdelujejo različne izdelke iz lesa izdelajo tudi svoj zaključni izdelek, ki si ga glede na nabor izdelkov izberejo sami….

 

Možnosti nadaljnjega izobraževanja
Po končanem šolanju se bodoči mizar lahko vpiše v program lesarskega tehnika oziroma program poklicno – tehniškega izobraževanja (3 + 2) za lesarsko stroko, kasneje pa tudi nadaljevanje na višji ali visoki šoli. Vpis je možen tako redno kakor tudi izredno (ob delu)!

Kje vse se bodoči mizar lahko zaposli?
Bodoči mizarji se v prvi vrsti lahko zaposlijo pri različnih delodajalcih, ki izdelujejo pohištvo, pri raznih obrtnikih, ki izdelujejo izdelke iz lesa, v proizvodnji lesnih tvoriv, v žagarskih obratih, v proizvodnjah stavbnega pohištva, pri parketarjih, v tapetniških delavnicah, raznih galanterijskih in umetniških delavnicah, proizvodnji celuloze in papirja, na gozdnih podjetjih skratka povsod kjer imajo opravka z lesom.

V primeri, da dijaki nadaljujejo šolanje se lahko zaposlijo kot CNC operaterji, kot delovodje v posameznih obratih, kot konstruktorji, oblikovalci, ….

PROMETNE POVEZAVE:
šola se nahaja v neposredni bližini železniške in avtobusne postaje. V šolskem letu 2021/22 bomo imeli tudi novo avtobusno povezavo iz Novega mesta preko Otočca, Šmarjete, Zbur, Bučke, Zavratca, Inpoljce do Sevnice. Druga avtobusna linija pa poteka že nekaj let od Novega mesta preko Trebnjega, Mirne, Krmelj, Tržišče do Sevnice.

Pogosta vprašanja

Kakšna je možnost nadaljevanja šolanja v programu FRIZER?

Program frizer je imel do sedaj zelo malo možnosti nadaljevanja šolanja v svoji stroki. Kar nekaj let se že pripravlja program srednjega tehniškega izobraževanja v programu frizer. V letošnjem letu nam je končno uspelo pripraviti nadaljevalni program, tako imenovan PTI (3+2) do te točke, da čaka samo še potrditev strokovnega sveta RS za izobraževanje. Poizkusno izobraževanje naj bi zaživelo morda že v novem šolskem letu 2021/22. Tako bodo tudi bodoči frizerji imeli možnost opravljanja poklicne mature. S tem bodo pridobili tudi možnost vpisa na izbrane fakultete. Upamo, da bo tudi naša šola dobila priložnost izobraževanja v PTI programu.

Kako si pridobim delodajalca za PUD?

Vsako leto je v predmetniku tudi izobraževanje pri delodajalcu – v obsegu 302 ur. Z delodajalcem se lahko sklene kolektivna ali individualna učna pogodba. Pri iskanju delodajalcev dijaki v večini primerov sami poiščejo delodajalca. Iskanje delodajalcev ne predstavlja večjih težav in so dijaki v večini zelo uspešni. Kjer pa so morda kakšne težave, mi priskočimo na pomoč.

Kakšna je možnost bivanja v času šolanja dijakom iz oddaljenih krajev?

V zadnjih letih se povpraševanje po izobraževanju na Srednji šoli povečuje tudi iz bolj oddaljenih krajev (Metlika, Črnomelj, Kočevje, Ptuj, Ormož, Ravne na Koroškem, Prevalje …). Ravno zaradi tega se povečuje tudi povpraševanje za bivanje pri nas v bivšem dijaškem domu. Ker trenutno nimamo programa dijaškega doma, morajo dijaki bivati v najeti hiši – v stari Sevnici 2 km stran od šole.
V zadnjih nekaj letih naši dijaki bivajo v najeti hiši blizu šole. V njej trenutno biva 18 dijakov. Ti dijaki so v šoli do 16.30, potem pa odidejo v hišo, kjer imamo zagotovljeno nočno varovanje. Tako imamo nekakšno alternativno bivanje naših dijakov, ki je zelo podobna bivanju v dijaškem domu (kosilo, učne ure, prosti čas in nočno varstvo).
Veliko energije smo vložili za ponovno pridobitev dijaškega doma, ki je vrsto let deloval v sklopu naše šole. Opravljenih je bilo veliko sestankov in razgovorov tako na MIZŠ-ju kot na Zavodu za šolstvo.
Glede na situacijo in pogoje, ki jih imamo za bivanje dijakov v naši stavbi, smo zaprosili za ponovno odprtje dijaškega doma pri Srednji šoli Sevnica na MIZŠ-ju.
Upamo, da bo MIZŠ prisluhnilo našim potrebam po bivanju dijakov na naši šoli v šolskem letu 2021/22 v bivšem dijaškem domu, ki je v zgornjih prostorih šole.

V kaj verjamete kot izobraževala institucija?

Verjamemo in zavedamo so:
• da sta poučevanje in pouk osnovni dejavnosti šole,
• v takšno kulturo šole, ki vzpodbuja učenje za poklic in življenje,
• v sodelovanje med dijaki, učitelji in starši,
• da je tudi socialno učenje naše poslanstvo.
Smo majhna šola, ki šteje trenutno 115 dijakov in dijakinj. Nekako bi lahko rekli, da smo kot ena velika družina. Vsi dijaki imajo pri nas »ime in priimek«. Pri nas se dijaki preprosto ne morejo izgubiti oz. skreniti od zastavljenih ciljev. Vsem dijakom dajemo občutek pripadnosti in skrbimo, da se počutijo sprejete v šoli. Vse dijake poznamo tako iz boljše kot malce slabše strani njihovih življenj. Dijaki in dijakinje občasno skrenejo iz zastavljene poti. Ukrepamo takoj in v sodelovanju s starši poskušamo reševati kakšno težavo pri odraščanju mladoletnikov. Smo šola, ki je usmerjena tudi v učenje življenjskih preizkušenj in odraščanja.

Kako poteka izobraževanje pri vas? Katerim modulom dajete prednost?

Na naši šoli je strokovna plat izobraževanja na prioritetnem mestu. Praktični pouk je izjemnega pomena. Zavedamo se, da vsi dijaki, ki se vpišejo na našo šolo, pridejo z željo po odlični strokovni izobrazbi. Želijo si odličnega praktičnega pouka, kjer bodo pridobili vse kompetence in znanja, da se bodo lahko po končanem izobraževanju brez težav vključili v delovni proces. Tako je na naši šoli praktični pouk vedno na vrhu, z odličnimi učiteljicami in učitelji strokovnih predmetov. Splošno izobraževalni predmeti pa nudijo strokovnim predmetom podporo pri kreiranju odličnih FRIZERJEV in MIZARJEV.

Kakšna je organizacija pouka?

Pouk se začenja s prvo šolsko uro ob 8.15. Le v redkih primerih začnemo pouk s preduro, ki se začne ob 7.25. Pouk se konča do 14.00. Pri začetku in koncu pouka smo se prilagodili voznim redom avtobusov in vlakov. Avtobusna in železniška postaja sta v neposredni bližini šole (cca 5 min hoje).
Praktični pouk v programu mizar izvajamo v podjetju Stilles, kjer imamo mizarsko delavnico. V pripravi imamo idejni načrt prizidka k šoli, kamor bi preselili v bližnji prihodnosti mizarsko delavnico, opremljeno s sodobnimi mizarskimi stroji. Praktični pouk v programu frizer pa poteka v dveh prostornih delavnicah na šoli.
Malica je za vse dijake od 9.45–10.10. V času glavnega odmora za malico imajo dijaki možnost oddiha ob šoli, ki se nahaja na čudoviti, mirni lokaciji brez prometa.
Športna vzgoja je v malce oddaljeni športni dvorani. Dijake na športno vzgojo in nazaj v šolo vozimo z avtobusnim prevozom.