Srednja šola Jesenice

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja šola Jesenice izvaja pet izobraževalnih programov: tehnik zdravstvene nege, vzgojitelj predšolskih otrok, strojni tehnik, mehatronik operater in pomočnik v tehnoloških procesih. Poleg rednega izobraževanja šola izvaja tudi izredno izobraževanje na področju strojništva in zdravstvene nege.

Zelo dobro sodelujemo s partnerji s cele Gorenjske (z vsemi vrtci, zdravstvenimi zavodi, domovi za starejše, različnimi podjetji). Dobro sodelovanje z delodajalci je pomembno zaradi kvalitetnega izvajanja praktičnega usposabljanja z delom in čim bolj raznolikega praktičnega pouka v posameznih programih. V programih strojni tehnik in mehatronik operater nekatere vsebine iz strokovnih modulov predavajo gostujoči strokovnjaki iz podjetij. Tesneje se povezujemo tudi s partnerji iz tujine (z večjezičnim vrtcem na Koroškem, s srednjo šolo v nemškem Nagoldu).

V zadnjih dveh šolskih letih se lahko v vseh štiriletnih programih pohvalimo tako z diamantnimi kot z zlatimi maturanti. Vsebina programov, ki jih ponujamo našim dijakom, je zanimiva, izvedba pa kakovostna. Rezultati na poklicni maturi dokazujejo, da dijakom posredujemo veliko teoretičnega znanja, ki ga znamo zelo dobro nadgraditi s praktičnimi izkušnjami. Srednja šola Jesenice je znana tudi po svojem pevskem zboru Letim, ki je v preteklih letih polnil dvorane na Gorenjskem. Svoje talente naši dijaki lahko razvijajo tudi v drugih obšolskih dejavnostih, se družijo na ekskurzijah doma in v tujini ter sodelujejo na različnih prireditvah v lokalni skupnosti in tudi širše. Praktične izkušnje lahko dijaki pridobijo tudi v tujini v okviru projekta Erasmus+. S sodelovanjem v projektu Spirit Slovenija posebno pozornost namenjamo tudi spodbujanju podjetništva med mladimi. Sodelujemo tudi v projektu Umetna inteligenca za in z učitelji (AI4T – AI for and by teachers; program Erasmus+). Smo tudi športnikom prijazna šola, saj vrhunskim športnikom, ki odidejo v druge športne sredine, omogočamo, da vse obveznosti letnika opravijo na daljavo. Na šoli si prizadevamo, da naši dijaki v času šolanja razvijajo veščine in vrednote, ki jim bodo olajšale vstop v svet odraslih.

Predstavitev programov

Zdravstvena nega

Poklic po zaključku šolanja: tehnik/tehnica zdravstvene nege

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Zaključek izobraževanja: poklicna matura

Nadaljevanje izobraževanja:
– višje in visoke strokovne šole (zdravstvena nega, fizioterapija, babištvo, radiologija, kozmetika…)
– vpis na univerzitetne študijske programe prve stopnje, v katere se je možno vpisat s poklicno maturo in opravljenim izpitom splošne mature (5. predmet)
– maturitetni tečaj – kandidati, ki uspešno zaključijo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi

V programu zdravstvena nega pouk splošnih in strokovno-teoretičnih predmetov poteka v šoli. Praktični pouk v prvem in drugem letniku se izvaja v štirih specialnih, sodobno opremljenih kabinetih za zdravstveno nego. V tretjem in četrtem letniku se praktični pouk pod vodstvom učiteljev zdravstvene nege izvaja v zdravstvenih ustanovah. Dijaki opravljajo praktični pouk v Splošni bolnišnici Jesenice, Psihiatrični bolnišnici Begunje, Bolnišnici za porodništvo in ginekologijo Kranj, v domovih za starejše občane, v zdravstvenih domovih in v CUDV Matevža Langusa Radovljica. V času izobraževanja na naši šoli tako dijaki zdravstvene nege dobijo veliko praktičnih izkušenj na zelo različnih delovnih področjih v zdravstvu. To jim je v veliko pomoč tako pri nadaljnjem študiju kot pri izbiri zaposlitve.

Naši dijaki v okviru praktičnega pouka veliko sodelujejo na dogodkih in prireditvah, ki so namenjeni ozaveščanju ljudi k bolj zdravemu načinu življenja (dan boja proti kajenju, aids-u, visokemu krvnemu tlaku, dan higiene rok in preprečevanja bolezni …). Pri tem zelo dobro sodelujemo s Splošno bolnišnico Jesenice in Fakulteto za zdravstvo Angele Boškin na Jesenicah.

Smo edina srednja zdravstvena šola v Sloveniji, ki ima tudi posebno opremo, ki simulira počutje starostnika (slabovidnost, problemi s sluhom, sklepi, odrevenelost). Uporabljamo jo tako pri pouku geriatrije kot na različnih dogodkih, kjer poskušamo tudi na ta način spodbujati zdrav način življenja, ki nam lahko v starosti prihrani ali omili številne tegobe.

Na šoli si prizadevamo dijakom ponuditi čim bolj pestre vsebine tudi v delu predmetnika, ki ga lahko oblikujemo sami. V prosti kurikul smo tako dodali izbirna modula iz kozmetike in osnov fizioterapije. Dijaki bodo lahko v tretjem letniku izbirali med modulom nega kože in nohtov in modulom gibanje za zdravje in rehabilitacija. Izbirna predmeta bosta odlična podlaga za vse, ki bi želeli svojo poklicno pot nadaljevati v smeri kozmetike ali fizioterapije.

Vpis v izobraževalni progam zdravstvena nega je karierna in življenjska naložba. Znanja, ki jih dijaki usvojijo pri strokovnih predmetih, so izredno pomembna za opravljanje poklica ali nadaljevanje študija na različnih strokovnih področjih v zdravstvu. Obenem pa so zelo koristna v vsakodnevnem življenju in dragocena kompetenca naših maturantov.

Predšolska vzgoja

Poklic po zaključku šolanja: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Zaključek izobraževanja: poklicna matura

Nadaljevanje izobraževanja:
– višje in visoke strokovne šole
– vpis na univerzitetne študijske programe prve stopnje, v katere se je možno vpisat s poklicno maturo in opravljenim izpitom splošne mature (5. predmet)
– maturitetni tečaj – kandidati, ki uspešno zaključijo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi

V programu predšolska vzgoja pouk poteka v splošnih in specializiranih učilnicah za plesne, glasbene in druge ustvarjalne dejavnosti. Bodoče vzgojiteljice in vzgojitelji na Srednji šoli Jesenice dobijo že v času šolanja veliko praktičnih izkušenj, saj se velik del pouka realizira izven učilnic. Zelo dobro sodelujemo z vsemi vrtci na Gorenjskem, v štirih letih pa se dijaki v okviru pouka in obveznih interesnih dejavnosti udeležijo različnih otroških prireditev in festivalov na Gorenjskem in tudi širše. Dijaki aktivno sodelujejo na prireditvah kot so Pikin festival, Zlatorogova pravljična dežela, Festival Vila Čira Čara in Cicibanova olimpijada. Tako pridobivajo dragocene izkušnje, ki jih z običajnim poukom v učilnici nikoli ne bi mogli pridobiti. Na šoli spodbujamo izvajanje pouka na drugačen način, ki poteka v obliki projektnih dni, medpredmetnega povezovanja, ko uro pouka skupaj izvedeta dva učitelja različnih predmetov, izvedbe različnih delavnic za otroke v gorenjskih vrtcih (plesni in glasbeni kotiček, kemija za otroke, angleški kotiček, igrica, likovni kotiček…), v okviru interesnih dejavnosti opravijo tudi tečaj prve pomoči v vrtcu. Da pa našim dijakom posredujemo tudi kvalitetno teoretično znanje, dokazujejo naše zlate maturantke na poklicni maturi.

V okviru projekta Giba Gib vsako leto v marcu in aprilu enkrat tedensko gostimo okoli 60 otrok iz jeseniških vrtcev. Otroci sodelujejo pri izvajanju pouka izbirnega predmeta v 4. letniku šport za otroke. Za vsak obisk otrok morajo dijaki pripraviti program gibalnih aktivnosti, ki jih nato izvajajo v šolski telovadnici. Otroci zbirajo žige in na koncu dobijo tudi medalje.

V okviru projekta Erasmus+ dijaki lahko opravljajo tritedensko prakso v tujini. Bili smo že v vrtcih v Angliji, na Malti, na Severnem Irskem, v Nemčiji in na Portugalskem.

Na šoli že kar nekaj let deluje pevski zbor Letim. V preteklosti smo sodelovali tudi v oddaji Slovenija ima talent in se uvrstili v polfinale. Vsako leto se zbor predstavi na koncertu in gostuje po dvoranah na Gorenjskem. Nastopili pa smo tudi v Državnem zboru Republike Slovenije. Koncert je odlična priložnost za vse tiste naše dijake, ki so nadarjeni pevci, plesalci in inštrumentalisti, da pokažejo svoje znanje in nadarjenost tudi širšemu občinstvu.

Strojni tehnik

Poklic po zaključku šolanja: strojni tehnik/strojna tehnica

Trajanje izobraževanja: 4 leta

Zaključek izobraževanja: poklicna matura

Nadaljevanje izobraževanja:
– višje in visoke strokovne šole
– vpis na univerzitetne študijske programe prve stopnje, v katere se je možno vpisat s poklicno maturo in opravljenim izpitom splošne mature (5. predmet)
– maturitetni tečaj – kandidati, ki uspešno zaključijo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi

V programu strojni tehnik pouk poteka v splošnih in specializiranih učilnicah. V prvih dveh letnikih pa se praktični pouk štiri ure na teden izvaja tudi v šolskih delavnicah. Poleg tega morajo dijaki strnjeno opraviti tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD). V drugem letniku PUD traja dva tedna, v tretjem in četrtem letniku pa tri tedne. Običajno ga opravljajo v okolici svojega kraja bivanja, lahko pa se odločijo za opravljanje delovne prakse v tujini, kjer se pod okriljem evropskega programa Erasmus+ udeležijo mednarodnih izmenjav. Strojni tehniki so bili v zadnjih letih na praksi v Španiji, Angliji, Nemčiji in na Portugalskem.

Veliko pozornosti namenjamo tudi sodelovanju z lokalnimi podjetji na Jesenicah. Del praktičnega pouka namesto v šoli izvedemo v podjetjih. Nekatere vsebine iz strokovnih modulov na šoli predavajo gostujoči strokovnjaki iz podjetij. Na ta način omogočamo direkten prenos znanja iz prakse v gospodarstvu v šolo. Dijaki v okviru strokovnih modulov, projektnih dni in ekskurzij v času izobraževanja na SŠ Jesenice obiščejo več različnih podjetij (Acroni, KOV, Hidria, Sumida, Nirosteel, Sava, Iskra ISD …). Tako se lažje odločijo, v katerem delu strojništva se želijo zaposliti.

V četrtem letniku programa strojni tehnik lahko dijaki izberejo izbirni predmet avtomatizacija in robotika, kjer se seznanijo s svetom robotike.

V zadnjih letih smo okrepili sodelovanje tudi z drugimi zunanjimi partnerji. Tako z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske sodelujemo pri vsebinah iz podjetništva. Zagotavljajo nam kakovostne predavatelje s praktičnimi izkušnjami, ki sodelujejo pri pouku. Z mednarodnim društvom Alpe Adria Green sodelujemo pri vsebinah električne mobilnosti. Z Javno agencijo SPIRIT Slovenija sodelujemo v okviru projekta Mladim se dogaja v obliki Start-up vikenda podjetništva. V okviru projekta smo na šoli izvedli Vikend aktivnosti za spodbujanje razvoja lastne ideje dijakov.

Da v programu strojni tehnik delamo dobro tudi pri splošnih in strokovno teoretičnih predmetih, dokazujeta diamantni maturant in zlata maturantka v zadnjih letih. Diamantni maturant je postal tudi zmagovalec državnega tekmovanja v matematiki srednjih tehniških in strokovnih šol.

Mehatronik operater

Poklic po zaključku šolanja: mehatronik operater/mehatroničarka operaterka

Trajanje izobraževanja: 3 leta

Zaključek izobraževanja: zaključni izpit

Nadaljevanje izobraževanja: v programu 3+2 za tehnika mehatronike ali strojnega tehnika

V programu mehatronik operater pouk poteka v splošnih in specializiranih učilnicah. Gre za poklicni program, kjer se izvajajo tako vsebine iz strojništva kot elektrotehnike in računalništva. Poleg praktičnega pouka v šoli, morajo dijaki opraviti tudi praktično usposabljanje v podjetju (PUD). V prvem in drugem letniku traja tri tedne, v tretjem letniku pa so dijaki na praksi v podjetju celotno prvo polletje. Običajno jo opravljajo v okolici svojega kraja bivanja, lahko pa se odločijo za opravljanje delovne prakse v tujini, kjer se pod okriljem evropskega programa Erasmus+ udeležijo mednarodnih izmenjav. V zadnjih letih so bili na praksi v Nemčiji in na Portugalskem Dijaku tretjega letnika iz programa mehatronik operater je prav ta izkušnja pomagala do zaposlitve.

Veliko pozornosti namenjamo tudi sodelovanju z lokalnimi podjetji na Jesenicah. Del praktičnega pouka namesto v šoli izvedemo v lokalnem podjetju, kjer se dijaki lahko spoznajo z najsodobnejšimi napravami, ki jih trenutno uporabljajo v industriji.

V zadnjih letih smo okrepili sodelovanje tudi z drugimi zunanjimi partnerji. Tako z Regionalno razvojno agencijo Gorenjske sodelujemo pri vsebinah iz podjetništva. Z mednarodnim društvom Alpe Adria Green sodelujemo pri vsebinah električne mobilnosti.

Mehatroniku operaterju naj bi privzgojili občutek za sredstvo, s katerim dela – da ga bo znal vzdrževati, poslušati, opravljati preventivne preglede ter občutek za profesionalen odnos do sodelavcev in morebitnih zunanjih strank. Poseben poudarek pa je tudi na privzgoji zavesti za proces vseživljenjskega učenja, saj se tehnologija izredno hitro spreminja.

Ko dijaki zaključijo program mehatronik operater, se lahko vpišejo v nadaljevalni dvoletni program tehnik mehatronike ali strojni tehnik.

Pomočnik v tehnoloških procesih

Poklic po zaključku šolanja: pomočnik v tehnoloških procesih/pomočnica v tehnoloških procesih

Trajanje izobraževanja: 2 leti

Zaključek izobraževanja: zaključni izpit

Nadaljevanje izobraževanja: v srednjem poklicnem izobraževanju

V program pomočnik v tehnoloških procesih se lahko vpišejo učenci, ki so uspešno končali najmanj sedem razredov osnovne šole oz. končali osnovno šolo s prilagojenim programom. Gre za program, kjer se izvajajo vsebine iz strojništva. Pomočnik v tehnoloških procesih se usposobi za enostavna dela na področju ročnih in strojnih proizvodnih postopkov obdelave, preoblikovanja in spajanja. Pri svojem delu se srečuje z različnimi materiali, ki se uporabljajo v strojegradnji in kovinsko predelovalni industriji. Pozna osnovna računalniška orodja in merilne postopke. V predmetniku programa sta tudi angleščina in osnove komuniciranja. Poleg praktičnega pouka v šoli morajo dijaki opraviti tudi praktično usposabljanje pri delodajalcu (PUD).V drugem letniku gredo tako za štiri tedne na prakso v podjetje.

Tudi dijake v tem programu poskušamo čim bolj vključiti v dejavnosti, ki potekajo na šoli. V času šolanja veliko pozornosti namenjamo tudi interesnim dejavnostim: športnim dnevom (pohodi, rolanje, kolesarjenje, smučanje, rafting, golf…), kulturnim dnevom (obisk gledaliških in filmskih predstav), naravoslovnim dnevom (sadili so drevesa na Mežakli) in strokovnim ekskurzijam (obisk sejmov, podjetij…).

Ko dijaki zaključijo program pomočnik v tehnološkem procesu, lahko izobraževanja nadaljujejo v poklicnih programih.

Pogosta vprašanja

Kako je s praktičnim poukom v programu zdravstvena nega in predšolska vzgoja?

V vseh izobraževalnih programih moramo ločiti med praktičnim poukom v šoli in praktičnim usposabljanjem pri delodajalcu (PUD). Praktični pouk v zdravstveni negi poteka v 1. in 2. letniku v specializiranih kabinetih v šoli, v 3. in 4. letniku pa dijaki opravljajo praktični pouk v kliničnih okoljih pod nadzorom naših učiteljic praktičnega pouka. V 3. letniku en dan v tednu preživijo v bolnišnici ali v domu za starejše občane. V 4. letniku pa so v kliničnem okolju dva dni v tednu. V 3. in 4. letniku opravljajo tudi PUD, kar pomeni, da strnjeno štiri tedne delajo v enem izmed zdravstvenih zavodov ali domov za starejše občane. V tem času nimajo pouka.

Dijaki predšolske vzgoje praktični pouk v šoli izvajajo v plesnih, glasbenih in likovnih učilnicah. PUD opravljajo v vrtcih v 2. letniku (dva tedna), 3. letniku (3 tedne) in v 4. letniku (5 tednov).

Kako lahko opraviš PUD v tujini v okviru projekta Erasmus+?

V okviru projekta Erasmus+ izbrani dijaki odpotujejo v tujino za tri tedne. Vsi stroški (prevoz, nastanitev, prehrana, delovno mesto, ekskurzije) so kriti iz projekta. Dijaki imajo tako možnost spoznati tuje delovno okolje, drugačno kulturo in navade. V zadnjih letih smo bili na Severnem Irskem, v Angliji, na Malti, v Španiji, v Nemčiji in na Portugalskem. Gre za izjemno dobro sprejet projekt, v katerem sodelujejo dijaki iz vseh programov.

Ali imate na šoli program tehnik mehatronike?

Ne, tehnik mehatronike je štiriletni program. Na šoli imamo samo triletni program mehatronik operater. Ko z zaključnim izpitom končaš ta poklicni program, se lahko vpišeš v 3+2 program v Kranju in tako v dveh letih pridobiš naziv tehnik mehatronike.

Kako je z omejitvijo vpisa v program predšolska vzgoja?

V preteklih letih smo morali omejiti vpis v program predšolska vzgoja, ker smo imeli preveč prijavljenih. V drugih programih ni bilo omejitve vpisa.

Kako je s statusom športnika?

Srednja šola Jesenice ima s strani OKS dodeljen certifikat Športnikom prijazno izobraževanje. Dijakom vrhunskim športnikom omogočamo, da se izobražujejo na daljavo. Dijakom športnikom pri usklajevanju šolskih in športnih obveznosti pomaga športni koordinator.

Kako je z nadaljevanjem izobraževanja, ko opraviš poklicno maturo?

Z opravljeno poklicno maturo lahko nadaljuješ izobraževanje na višjih in visokih strokovnih šolah. Če poleg poklicne mature, ki obsega štiri predmete, opraviš ob koncu četrtega letnika še peti predmet na eni izmed gimnazij, lahko nadaljuješ študij na izbrani fakulteti. Čeprav večina fakultet omogoča vpis z opravljenim petim predmetom, to ne velja za vse. Preveriti moraš razpisne pogoje posamezne fakultete.