cropped-logoSSIZOLA

Srednja šola Izola - Scuola media Isola

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Srednja šola Izola je bila ustanovljena z združitvijo Srednje gostinske in turistične šola Izola in Srednje zdravstvene šole Izola, ki imata več kot 50-letno tradicijo.

Na šoli usposabljamo ustrezen kader za delo v različnih poklicih na ravni srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in poklicno tehniškega izobraževanja. Dijaki se izobražujejo za poklice v gostinstvu, turizmu, vzgoji predšolskih otrok, živilstvu in prehrani, zdravstvu ter kozmetiki.

V sklopu zavoda deluje dijaški dom, ta omogoča šolanje dijakom iz bližnje in širše okolice.
Izobraževanje na šoli poteka na dveh lokacijah

LOKACIJA – IZOLA CENTER, Izola, Prekomorskih brig. 7

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  • Gastronomske in hotelske storitve SI
  • Slaščičar SI
  • Gastronomija in turizem SI
  • Predšolska vzgoja SI
  • Gastronomija SI

 

KONTAKTI
Svetovalna delavka: 05/66-21-728, 05/66-21-744
Tajništvo: 05/66-21-720

LOKACIJA – PRI SPLOŠNI BOLNIŠNICI IZOLA, Izola, Polje 41

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

  • Zdravstvena nega SI
  • Kozmetični tehnik SI

 

KONTAKTI
Svetovalna delavka: 05/66-38-286
Tajništvo: 05/66-38-280

Programi naše šole omogočajo široko splošno in strokovno izobrazbo ter opravljanje praktičnega usposabljanja z delom v delovnih organizacijah.

Vse programe izvajamo tudi v sklopu izobraževanja odraslih.

Na šoli potekajo različne dejavnosti: mednarodni projekti, projekti na državni ravni, številni krožki, projektni tedni …

Vključeni smo v mednarodne projekte Erasmus+, ki omogočajo izmenjavo dijakov. Na državni ravni smo vključeni v projekte s področja IKT, bralne in matematične pismenosti, e-šolstva, v projektu spodbujanja bralne kulture, v projektih spodbujanja zdravih prehranjevalnih navad ter zdravega načina življenja … Aktivno sodelujemo tudi z lokalno skupnostjo, saj se vključujemo v razne lokalne projekte in aktivnosti.

Dijaki se udeležujejo državnih in mednarodnih tekmovanj, kjer dosegajo odlične rezultate.

Vse navedene aktivnosti se izvajajo, ker verjamemo, da lahko dijak poleg vloženih naporov, ki so potrebni za pridobitev ustrezne izobrazbe, pri nas izrazi tudi svojo nadarjenost.

Sadovi našega dela se med drugim kažejo tudi v izjemnih rezultatih na poklicni maturi, kjer imamo vsako leto številne diamantne in zlate maturante.

Vizija Srednje šole Izola je izobraziti odgovorne in samozavestne mlade ljudi, ki bodo ustrezno strokovno usposobljeni in s čutom do sočloveka opravljali poklic.

Predstavitev programov

GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SI)

Poklic po zaključku šolanja: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka

Gostinski poklici že od nekdaj privabljajo mlade, ki imajo veselje do dela z ljudmi, so dinamični, ustvarjalni, imajo dobre organizacijske, komunikacijske in ročne spretnosti. V gostinskih in turističnih podjetjih je izjemno povpraševanje po izobraženem in usposobljenem kadru, možnosti zaposlovanja so zelo dobre, prav tako možnosti štipendiranja. Poklici so primerni tako za fante kot za dekleta.

Program je modularno zgrajen tako, da se dijak-inja lahko bolj izpopolni za dela v kuhinji ali postrežbi in oskrbi. Izvaja se tudi v vajeniški obliki izobraževanja.

Dijak-inja, ki bo izbral-a strokovne module, ki izobražujejo za delo v postrežbi jedi in pijač, se lahko zaposli v hotelih, restavracijah, na ladjah in še kje. Sprejemal-a bo lahko goste in jim svetoval-a ob jedilniku. Dijak-inja bo dobro poznal-a hrano in pijače ter bo znal-a pripraviti prostor in okrasiti mize za različne priložnosti.

Dijak-inja, ki bo izbral-a strokovne module, ki izobražujejo za delo v kuhinji, se lahko zaposli v hotelih, restavracijah, gostilnah, dietetičnih kuhinjah, na ladjah in še kje. Pripravljal-a bo jedilnike, organiziral-a delo v kuhinji, skrbel-a za nakup in pravilno skladiščenje hrane.

Dijak-inja, ki bo izbral-a strokovne module, ki izobražujejo za oskrbo, se lahko zaposli v gostinskih obratih, na kmečkem turizmu, šivalnicah in drugih obratih. Opravljal-a bo gospodinjska dela, pridobil-a bo šiviljska znanja ter spretnosti za izdelavo tekstilnih proizvodov, usposobljen-a bo za delo v prodaji in nabavi blaga in storitev ter za opravljanje osnovnih administrativnih del.

Dijaki, ki zaključijo srednje poklicno izobraževanje (IV. stopnja izobrazbe), lahko izobraževanje nadaljujejo v poklicno-tehniškem izobraževanju (3+2), v izobraževalnem programu Gastronomija, s čimer si pridobi V. stopnjo izobrazbe.

Ime izobraževalnega programa: GASTRONOMSKE IN HOTELSKE STORITVE (SI)
Naziv poklicne izobrazbe: gastronom hotelir/gastronomka hotelirka
Trajanje izobraževanja v letih: 3
Raven pridobljene izobrazbe:
– Srednja poklicna izobrazba
– Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 4
– Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 4
Vajeniška oblika izobraževanja: DA

SLAŠČIČAR (SI)

Poklic po zaključku šolanja: slaščičar/slaščičarka

Poklic slaščičarja je primeren za vse, ki jih veseli delo z živili za prehrano ljudi, tako za fante kot za dekleta. Je zelo iskan poklic na trgu dela, možnosti zaposlitve so dobre in štipendiranja.

Program je modularno zgrajen. Na ta način je dijakom omogočeno, da pridobijo široko strokovno usposobljenost. Izobraževalni program vsebuje poleg splošno izobraževalnih predmetov in strokovnih modulov tudi praktični pouk na šoli in praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu ter interesne dejavnosti. Na ta način dijak pridobi znanja osnov prehrane in mikrobiologije, osnov slaščičarstva in pekarstva, do tehnoloških postopkov pri izdelavi slaščičarskih izdelkov. Spozna delovanje in upravljanje strojev in naprav ter orodij za izdelavo slaščičarskih izdelkov, osnove varstva pri delu, varstva okolja ter pomen trajnostnega razvoja. Pridobi osnovna znanja delovnih postopkov pri izdelavi slaščičarskih izdelkov in sladoleda. Spozna predpise v živilstvu in predpise s področja kakovosti. Osvoji ekonomiko poslovanja, osnove podjetništva in prodaje ter poslovnega komuniciranja.

Delo slaščičarja obsega veliko ročnega dela, ročnih spretnosti in smisla za oblikovanje. Potreben je občutek za estetski videz pri oblikovanju slaščic. Značilnost poklica je delo z živili za prehrano ljudi, kjer se zahteva neoporečnost iz higienskega in sanitarnega vidika ter kakovosti.

Slaščičar samostojno opravlja različna dela, od priprave surovin in materialov za različne slaščice, peciva in sladolede do končnega izdelka. Pripravlja različne vrste testa, ročno in strojno oblikuje izdelke, jih peče in polni z raznimi nadevi. Slaščičar oblikuje slaščice, jih polni z nadevi, preliva s prelivi, glazira, brizga različne nadeve, krasi pecivo in ga pakira. Kuha in pripravlja sadne želeje, marmelade, džeme in pudinge. Slaščičar pripravlja tudi različne sladolede, izdelke iz marcipana, čokolade, izdeluje napolitanke, medenjake, krekerje, kekse, oblate in želeje.

Po zaključku šolanja imajo dijaki možnost zaposlitve v večjih industrijskih podjetjih s področja slaščičarstva in konditorstva, manjših slaščičarskih obratih, restavracijah, kuhinjah večjih hotelov, v živilskih trgovinah, obratih za proizvodnjo čokolade, sladoleda, lahko opravljajo dopolnilno dejavnost na kmetiji ali začnejo samostojno podjetniško pot. Poklic slaščičarja je deficitarni poklic, po katerem je veliko povpraševanja in možnosti zaposlitve.

Dijaki lahko po zaključku šolanja nadaljujejo izobraževanje v programih poklicno-tehniškega izobraževanja, kot na primer v programu Gastronomija SI (PTI), za pridobitev poklica gastronomski tehnik in podobno.

Ime izobraževalnega programa: SLAŠČIČAR (SI)
Naziv poklicne izobrazbe: slaščičar/slaščičarka
Trajanje izobraževanja v letih: 3
Raven pridobljene izobrazbe:
– Srednja poklicna izobrazba
– Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 4
– Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 4
Vajeniška oblika izobraževanja: NE

GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SI)

Poklic po zaključku šolanja: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko-turistična tehnica

Poklici v gostinstvu in turizmu že od nekdaj privabljajo mlade, ki imajo veselje do dela z ljudmi, so dinamični, ustvarjalni, imajo dobre organizacijske, komunikacijske in ročne spretnosti. V gostinskih in turističnih podjetjih je izjemno povpraševanje po izobraženem in usposobljenem kadru, možnosti zaposlovanja so zelo dobre, prav tako možnosti štipendiranja. Poklici so primerni tako za fante kot za dekleta.

Program je modularno zgrajen tako, da je dijaku omogočeno, da pridobi več znanj v gastronomiji ali pa v turizmu.

Dijak, ki bo izbral strokovne module, ki izobražujejo za delo v turizmu, se bo lahko zaposlil v hotelih in turističnih agencijah. Organiziral bo izlete, prevoze in bivanja gostov, izlete bo tudi vodil. Kot receptor v hotelih bo sprejemal goste in poskrbel za vse, kar je potrebno za njihovo dobro počutje ter jih seznanil s turističnimi znamenitostmi in prireditvami. Dijak bo obvladal izražanje v slovenščini in več tujih jezikih, svoje delo bo opravljal primerno urejen in uglajenega vedenja.

Dijak, ki bo izbral strokovne module iz gastronomije, se bo lahko zaposlil v hotelih, restavracijah, kuhinjah in še kje. Vodil bo pripravo jedi v kuhinjah, postrežbo in celotno poslovanje gostinske enote. Načrtoval bo prodajo, pripravljal aranžmaje in sestavljal jedilnike. Dijak bo izostril čut za lepoto, pridobil ustvarjalnost in iznajdljivost.

Po zaključku šolanja imajo dijaki možnost:
– zaposlitve v gostinstvu in turizmu;
– nadaljevanja šolanja na višjih strokovnih šolah;
– nadaljevanje šolanja na visokošolskih strokovnih študijskih programih;
– nadaljevanje šolanja na univerzitetnih programih na visokih šolah, ki določijo vpisne pogoje – ustrezna predhodna izobrazba, opravljen predmet splošne mature, ki je določen s programom.

Ime izobraževalnega programa: GASTRONOMIJA IN TURIZEM (SI)
Naziv strokovne izobrazbe: gastronomsko-turistični tehnik/gastronomsko turistična tehnica
Trajanje izobraževanja v letih: 4
Raven pridobljene izobrazbe
– Srednja strokovna izobrazba
– Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 5
– Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 5

KOZMETIČNI TEHNIK (SI)

Poklic po zaključku šolanja: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica

Kozmetični tehnik/kozmetična tehnica opravlja zahtevno, samostojno, odgovorno delo. Pomaga ljudem ohranjati lep in negovan videz, zdravje ter dobro počutje. Poklic kozmetičnega tehnika/tehnice je v današnjem času zelo iskan. Zaposlitev najde v kozmetičnih salonih, fitnes centrih, savnah, zdraviliščih, masažnih in pedikerskih salonih, v gledališču in na televiziji kot masker, drogerijah in parfumerijah kot demonstrator kozmetičnih preparatov, dermatoloških ambulantah in ambulantah za plastično kirurgijo, kjer sodeluje z zdravniki, ipd.

Delo kozmetičnega tehnika je raznoliko, izvaja nego obraza in telesa, ličenje, masažo, pedikuro, manikiro, in drugo.

Odlikujejo ga osebnostne lastnosti, kot so komunikativnost, delavnost, skrbnost, natančnost, kreativnost, vztrajnost, strpnost, predanost stroki in etiki. Imeti mora posebne spretnosti, veselje do dela z ljudmi ter biti pripravljen se učiti in izpopolnjevati vse življenje.

Izobraževalni program poleg splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov vsebuje tudi praktični pouk na šoli, praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu in interesne dejavnosti ter vsebine odprtega kurikula.

Med šolanjem dijaki pridobijo temeljno strokovno-teoretično znanje in praktične spretnosti, potrebne za samostojno opravljanje dela, spoznavajo zgradbo človeškega telesa, glavne kosti, njihove naloge …, plasti kože, njeno delovanje, prepoznavajo kožne bolezni, raziskujejo delovanje življenjskih procesov, izdelujejo razne kozmetične izdelke, se sistematično naučijo strokovno izvesti kozmetične storitve …

Po zaključku šolanja imajo dijaki možnost:
– zaposlitve v kozmetičnih dejavnostih;
– nadaljevanja šolanja na višjih strokovnih šolah;
– nadaljevanje šolanja na visokošolskih strokovnih študijskih programih;
– nadaljevanje šolanja na univerzitetnih programih na visokih šolah, ki določijo vpisne pogoje – ustrezna predhodna izobrazba, opravljen predmet splošne mature, ki je določen s programom.

Ime izobraževalnega programa: KOZMETIČNI TEHNIK (SI)
Naziv strokovne izobrazbe: kozmetični tehnik/kozmetična tehnica
Trajanje izobraževanja v letih: 4
Raven pridobljene izobrazbe:
– Srednja strokovna izobrazba
– Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 5
– Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 5

PREDŠOLSKA VZGOJA (SI)

Poklic po zaključku šolanja: vzgojitelj predšolskih otrok/vzgojiteljica predšolski otrok

Poklic vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok je primeren za vse, ki jih veseli delo s predšolskimi otroki, tako za fante kot za dekleta. Je zelo iskan poklic na trgu dela, možnosti zaposlitve so dobre.

Program je modularno zgrajen. Tako je omogočeno pridobiti široko strokovno usposobljenost za delo s predšolskimi otroki.

Vzgojitelj/ica predšolskih otrok opravlja lepo, a zelo odgovorno delo. Pri opravljanju poklica je predvsem pomemben odnos do dela in ljubezen do otrok, pomembno je tudi stalno strokovno izpopolnjevanje. Vzgojitelj/ica predšolskih otrok načrtuje delo in se nanj pripravlja, izvaja vzgojnoizobraževalne dejavnosti z otroki, sodeluje s starši, jim posreduje opažanja o otroku, skrbi za dnevno izmenjavo informacij med starši in vzgojitelji, skrbi za estetsko in funkcionalno urejenost prostora.
Samostojno opravlja strokovne naloge: opazuje ravnanje otrok, dela zapiske, pripravlja in izdeluje vzgojna sredstva, izvaja dejavnosti s skupino otrok, skrbi za izvajanje dnevnih opravil. Sodeluje pri načrtovanju in pri analizi stanja oddelka, uresničuje program, načrtuje konkretne naloge, pripravlja vzgojna sredstva in pripomočke.

Med šolanjem je velik poudarek na ustvarjalnem izražanju (likovno, glasbeno, jezikovno, plesno). Program omogoča pridobitev široke strokovne usposobljenosti. Dijaki pridobijo znanja s področja psihologije, sociologije, pedagogike, didaktike in metodike poučevanja športa, plesa, glasbe, literature, likovne kulture in naravoslovja. Pridobijo spretnosti za izdelovanje vzgojnih pripomočkov, smisel za estetiko in zmožnosti za prepoznavanje različnih primernih materialov. Poznajo predpise o higieni dela, negi in zdravstveni vzgoji otrok.

Po zaključku šolanja imajo dijaki možnost:
1. zaposlitve v vrtcu;
2. nadaljevanja šolanja na visokih strokovnih šolah;
3. nadaljevanja šolanja po univerzitetnih programih na visokih šolah, ki določijo vpisne pogoje – ustrezna predhodna izobrazba, opravljen predmet splošne mature, ki je določen s programom.

Ime izobraževalnega programa: PREDŠOLSKA VZGOJA (SI)
Naziv strokovne izobrazbe: vzgojitelj/vzgojiteljica predšolskih otrok
Trajanje izobraževanja v letih: 4
Raven pridobljene izobrazbe:
– Srednja strokovna izobrazba
– Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 5
– Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 5

ZDRAVSTVENA NEGA (SI)

Poklic po zaključku šolanja: tehnik zdravstvene nege/tehnica zdravstvene nege

Tehnik/tehnica zdravstvene nege opravlja zahtevno, samostojno, odgovorno delo. Skrbi za ohranitev življenja in zdravja ljudi v vseh življenjskih obdobjih od rojstva do smrti. Zaposljiv je doma in v tujini, delo lahko najde v bolnišnicah, zdravstvenih domovih, socialno-varstvenih ustanovah, na reševalnih postajah, v zdraviliščih, ipd.

Usposobljen je za vrsto strokovnih del v okviru zdravstvene nege, dolgotrajne oskrbe, socialne oskrbe.

Odlikujejo ga osebnostne lastnosti, kot so prijaznost, odgovornost, iskrenost, iznajdljivost, prilagodljivost, spoštljivost. Imeti mora ustrezne psihofizične lastnosti, veselje do dela z ljudmi ter biti pripravljen se učiti in izpopolnjevati vse življenje.

Izobraževalni program poleg splošnoizobraževalnih predmetov in strokovnih modulov vsebuje tudi praktični pouk na šoli, praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu in interesne dejavnosti ter vsebine odprtega kurikula.

Med šolanjem dijaki pridobijo strokovno-teoretično znanje in praktične spretnosti, potrebne za samostojno opravljanje dela, spoznavajo zgradbo človeškega telesa, glavne kosti, njihove naloge, mišice telesa, delovanje posameznih organov in organskih sistemov, raziskujejo delovanje življenjskih procesov, učijo se osnov zdravstvene nege, medsebojnega sodelovanja pri pripravi in izvajanju diagnostično-terapevtskih postopkov in posegov … Poudarek izobraževanja je na upoštevanju načel kodeksa etike v zdravstveni negi in oskrbi ter upoštevanju kodeksa etičnih načel v socialnem varstvu.

Po zaključku šolanja imajo dijaki možnost:
– zaposlitve v zdravstvenih dejavnostih;
– nadaljevanja šolanja na višjih strokovnih šolah;
– nadaljevanje šolanja na visokošolskih strokovnih študijskih programih;
– nadaljevanje šolanja na univerzitetnih programih na visokih šolah, ki določijo vpisne pogoje – ustrezna predhodna izobrazba, opravljen predmet splošne mature, ki je določen s programom.

Ime izobraževalnega programa: ZDRAVSTVENA NEGA (SI)
Naziv strokovne izobrazbe: tehnik/tehnica zdravstvene nege
Trajanje izobraževanja v letih: 4
Raven pridobljene izobrazbe:
– Srednja strokovna izobrazba
– Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 5
– Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 5

GASTRONOMIJA (SI) PTI

Poklic po zaključku šolanja: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica

Gostinski poklici že od nekdaj privabljajo mlade, ki imajo veselje do dela z ljudmi, so dinamični, ustvarjalni, imajo dobre organizacijske, komunikacijske in ročne spretnosti. V gostinskih in turističnih podjetjih je izjemno povpraševanje po izobraženem in usposobljenem kadru, možnosti zaposlovanja so zelo dobre, prav tako možnosti štipendiranja. Poklici so primerni tako za fante kot za dekleta.

Program je namenjen dijakom, ki bodo zaključili program Gastronomske in hotelske storitve in tako lahko nadaljevali šolanje v poklicno tehniškem izobraževanju (3+2).

Program je modularno zgrajen tako, da je dijaku omogočeno pridobiti široko strokovno izobrazbo z obeh področij gostinstva in hotelirstva.

Dijak, ki bo izbral izobraževalni program, se bo lahko zaposlil v manjših ali v srednje velikih gostinskih ali gostinsko turističnih podjetjih z namestitvenimi kapacitetami ali dodatnimi turističnimi ponudbami, v družinskih hotelih, penzionih in drugje. Sprejemal bo naročila gostinskih storitev za individualne goste, za skupine gostov, poskrbel na njihovo ustrezno namestitev, dobro počutje. Organiziral bo izvedbo dogodka s sodelavci ter obračunal opravljene storitve gostu.

Goste bo znal sprejeti, namestiti, jim posredovati osnovne turistične informacije in zanje organizirati različne animacijske aktivnosti. Pripravljal bo menije z ustrezno umestitvijo jedi in primerno izbrano pijačo ter jih ustrezno postregel.

Dijak se bo naučil odgovornosti, podjetnosti, poslovanja, vodenja in timskega dela s sodelavci, gostoljubnosti, sporazumevanja še v drugem tujem jeziku in spretnosti poslovnega komuniciranja.

Po zaključku šolanja imajo dijaki možnost:
– zaposlitve v gostinstvu in hotelirstvu;
– nadaljevanja šolanja na višjih strokovnih šolah;
– nadaljevanje šolanja na visokošolskih strokovnih študijskih programih;
– nadaljevanje šolanja na univerzitetnih programih na visokih šolah, ki določijo vpisne pogoje – ustrezna predhodna izobrazba, opravljen predmet splošne mature, ki je določen s programom.

Ime izobraževalnega programa: GASTRONOMIJA (SI) PTI
Naziv poklicne/strokovne izobrazbe: gastronomski tehnik/gastronomska tehnica
Trajanje izobraževanja v letih: 2
Raven pridobljene izobrazbe:
– Srednja tehniška izobrazba
– Slovensko ogrodje kvalifikacij: SOK 5
– Evropsko ogrodje kvalifikacij: EOK 5

DIJAŠKI DOM

Dijaški dom Srednje šole Izola se nahaja ob morju, tik ob mestni promenadi, ki se vije od Simonovega zaliva, pa tja do starega mestnega jedra in “Svetilnika”. Mediteransko podnebje, mile zime, tople jeseni in sončne pomladi dajejo izjemne možnosti za prijetno bivanje v našem domu.

Postavljen je z namenom, da dijakom iz bližnjih in oddaljenih krajev omogoča lažje in kakovostno šolanje. Povprečno je v domu okoli 140 dijakov, ki so razporejeni v pet vzgojnih skupin. Dijakom je na voljo poleg osnovnih prostorov, tudi več učilnic, večnamenski prostor, prostor za druženje in TV, jedilnica, manjša telovadnica, računalniška soba, WI-FI …

Dijaki so organizirani v vzgojne skupine, ki jih vodimo vzgojitelji. Vloga vzgojiteljev je, da skrbimo za dobro počutje dijakov, za redno in dobro učenje, za zdravo prehranjevanje, za primerno obnašanje, za pametno izkoriščanje prostega časa in tudi za pravilni osebnostni razvoj.

Ritem domskega življenja uravnava domski urnik, ki je prirejen pouku in potrebam dijakov. Dan se prične po 6. uri z vstajanjem, zajtrkom in pripravo ter odhodom v šolo. Po vrnitvi iz šole dijake pričaka kosilo, nekaj prostega časa, nato sledijo učne ure. Potem ko dijaki opravijo obveznosti za šolo, imajo večerjo in prosti čas, ki ga lahko namenijo za druženje, prostočasne aktivnosti in druge opravke. Ob 21. uri se morajo vrniti v dom in se pripraviti na nočni počitek. V vsem tem času smo z dijaki vzgojitelji, ki jih spremljamo in vodimo pri različnih aktivnostih. Po 22. uri je v domu nočni mir. Za varnost dijakov poskrbi varnostna služba.

Ob vseh aktivnostih, ki jih izvajamo v dijaškem domu, dajemo največji poudarek učenju in delu za šolo. Učne ure so obvezne za vse dijake. Na njih, ob strokovni pomoči vzgojitelja, rešujejo naloge, se učijo in si medsebojno pomagajo. Tistim, ki imajo učne težave, nudimo ali organiziramo pomoč, zato je tudi uspeh domskih dijakov boljši od povprečja na šoli.

Razen šole in učenja imajo dijaki možnost sodelovati v različnih športnih dejavnostih (nogomet, odbojka, namizni tenis, fitnes, strelstvo …) in v različnih krožkih (plesni, oblikovni, kaligrafski, filmski, glasbeni, ličenje …).

Za popestritev življenja v domu skupaj z dijaki pripravljamo razne prireditve in večerna druženja.

Pogosta vprašanja

Koliko oddelkov razpisujete za določen program na Srednji šoli Izola? Ali je vpis na vaše programe omejen?

Letos bomo vpisali 1 oddelek programa Gastronomske in hotelske storitve, 2 oddelka programa Gastronomija in turizem, 1 oddelek programa Predšolska vzgoja, 2 oddelka programa Zdravstvena nega in 1 oddelek programa Kozmetični tehnik.
Omejitve vpisa imamo običajno na programih Predšolska vzgoja, Zdravstvena nega in Kozmetični tehnik. Število prijavljenih kandidatov presega število razpisanih mest za kakih 5-10 kandidatov. Ko objavimo stanje prijav, imajo kandidati v zakonitem roku še vedno možnost prenosa prijave.
Minimum oz. število točk zadnjega sprejetega kandidata se razlikuje vsako leto, saj je odvisen od učnega uspeha kandidatov, ki se prijavijo v določenem roku. Vsekakor se dijaki, ki dosegajo povprečno dober učni uspeh, običajno uvrščajo med sprejete tudi v primeru omejenega vpisa.

Kakšne so možnosti za nadaljevanje šolanja po uspešno opravljenem zaključnem izpitu oz. poklicni maturi?

Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu v programu SPI Gastronomske in hotelske storitve se dijaki lahko vpišejo v program PTI (3+2) Gastronomija, ki ga zaključijo s poklicno maturo.
Vsi ostali programi se zaključijo s poklicno maturo, ki dijakom omogoča vpis na vse višješolske študijske programe, na vse visokošolske strokovne študijske programe in tudi na večino univerzitetnih študijskih programov, in sicer z opravljenim petim predmetom, na nivoju splošne mature.
Dijaki se lahko po opravljeni poklicni maturi odločijo tudi za prijavo na maturitetni tečaj, ki ga razpišejo gimnazije. V enem šolskem letu obiskujejo pouk le pri petih predmetih, ki jih imajo na maturi.

Ali bo v naslednjem šolskem letu razpisana vajeniška oblika izvajanja srednjega poklicnega izobraževanja program Gastronomske in hotelske storitve (SI)?

DA, v prihodnjem šolskem letu je razpisana vajeniška oblika izobraževanja v poklicnem programu Gastronomske in hotelske storitve. Dijak, ki se želi izobraževati kot vajenec, mora sam vzpostaviti stik z gostinskim podjetjem (s kadrovsko službo), s podjetjem skleniti vajeniško pogodbo in jo dostaviti šoli, lahko že pri vpisu, ali pa do pričetka izobraževanja v septembru.

Kakšne so možnosti za zaposlovanje v poklicih, za katere izobražujete na vaši šoli?

Vsi poklici, za katere izobražujemo na Srednji šoli Izola, so deficitarni, kar pomeni, da je zanje na trgu dela veliko povpraševanje. Naši dijaki se po končani strokovni šoli lahko takoj zaposlijo. Največje povpraševanje oz. pomanjkanje kadra zaznavajo v gostinstvu, prav tako tudi na področju zdravstvene nege.

Kakšne so možnosti bivanja v dijaškem domu Srednje šole Izola za dijake, ki imajo stalno bivanje izven obalne regije?

V sklopu Srednje šole Izola imamo dijaški dom, ki lahko sprejme med 140 in 150 dijakov. Vsako leto razpišemo 45 prostih mest za novince. Vpis za dijake naše šole praviloma ni omejen, dijaki so razporejeni v pet vzgojnih skupin. Dijaške sobe in sanitarije v dijaškem domu so bile v lanskem šolskem letu prenovljene, tako da imajo dijaki zelo dobre pogoje za bivanje. V sobah so večinoma po tri postelje, v sobe namestimo po tri oz. po dva dijaka (sobe za fante in dekleta so ločene).

Kako imate na šoli urejeno dijaško prehrano, malico ?

Vsem dijakom na šoli ponujamo možnost urejene prehrane, dijaki ob oddani prijavi na malico, lahko izbirajo med tremi vrstami malice : topla malica, brezmesna topla malica ali energijska in hranilno bogatejša hladna malica. Tedenski jedilnik za dijaško malico je zelo kvaliteten in pester, vse obroke pripravljamo na naši šoli. Polna cena malice na dan je 2,42 EUR, dijaki imajo tudi možnost subvencionirane malice (vloge za subvencijo ni potrebno oddajati, šola upošteva podatke iz veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji).