Srednja poklicna in strokovna šola, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče izvaja splošne, strokovne in poklicne programe izobraževanja mladine. V Slovenskih Konjicah izvajamo program splošne gimnazije, v Zrečah pa programe strojni tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij. Ker imamo na Šolskem centru tudi programe za izobraževanje odraslih in šolo vožnje, lahko dijakom ponudimo veliko dodatnih možnosti za karierni razvoj ter že med srednjim šolanjem opravljanje vozniškega izpita.

Pouk v programih izobraževanja mladine je kakovosten in obogaten z uporabo IKT orodij ter z aktivnimi učnimi metodami. Pri vseh programih je zagotovljeno napovedano spraševanje, nudimo svetovalne ure za dijake, priprave na tekmovanja, ekskurzije doma in v tujini, izmenjave dijakov (ko bodo omogočene), dodatni tuji jeziki, pridobitev statusov dijakov (športniki, kulturniki …). Ponašamo se z odličnimi rezultati na splošni maturi in poklicni maturi ter pri zaključnih izpitih. Sodelujemo v mednarodnem okolju, predvsem s partnerji iz Avstrije, Finske, Španije, Češke, Nemčije, Portugalske, Italije, Hrvaške in Madžarske.

Vsak naš program je zanimiv, zato lahko pri nas izberete izobraževanje zase.

Gimnazija Slovenske Konjice: učno-izdelovalni laboratorij, kreativne delavnice in metode razmišljanja, pestra izbira šolskih in obšolskih vsebin, mednarodni projekti in izmenjave, športna, kulturna, raziskovalna dejavnost dijakov, ITS, tekmovanja.

Strojni tehnik (SPSŠ Zreče): CNC programiranje, robotizacija in avtomatizacija, učni izdelovalni laboratorij, raznolike dejavnosti dijakov doma in v tujini.

Gastronomsko-turistični tehnik (SPSŠ Zreče): trendovska gastronomija, kulinarične ekskurzije, strežba in vodenje strežbe, mednarodne izmenjave in dogodki.

Oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij (SPSŠ Zreče): najbolj iskan poklici na trgu dela, samostojna karierna pot, usposabljanje v uspešnih lokalnih podjetjih.

Vsi programi se izvajajo v novih, sodobno urejenih prostorih, v čudovitem in spodbudnem okolju.

Predstavitev programov

STROJNI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: STROJNI TEHNIK

Strojni tehnik se ukvarja s konstruiranjem in projektiranjem posameznih strojnih delov, orodij in priprav za proizvodnjo. Upravlja in nastavlja računalniško vodene obdelovalne stroje in naprave. Izvaja tehniške in tehnološke meritve. Pri delu je usposobljen za vodenje skupine v proizvodnji, vzdrževalnih, servisnih in drugih dejavnostih. S pridobljenim znanjem se lahko odloči za samostojno podjetje.

Zakaj postati strojni tehnik na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče?
• Že med izobraževanjem so dijaki vpeti v lokalna podjetja.
• Praktični pouk poteka v sodobno opremljeni šolski delavnici.
• Dijaki sodelujejo v številnih šolskih in mednarodnih projektih.
• Na šoli imajo dijaki možnost razviti svojo podjetniško idejo.
• Dijaki lahko opravljajo na našem Šolskem centru izpit iz posameznega predmeta splošne mature (5. predmet), kar jim omogoča nadaljevanje izobraževanja na univerzitetnem študiju.

Kontakt:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2 a
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 00
E-naslov: info-konjice-zrece@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.sc-konjice-zrece.si
Fb: Srednja poklicna in strokovna šola Zreče

GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK

Poklic po zaključku šolanja: GASTRONOMSKO-TURISTIČNI TEHNIK

Gastronomsko-turistični tehnik je program, ki ga turistično razvita Dravinjska dolina in Pohorje še kako potrebujeta. Izobraževanje predstavlja zaokroženo celoto strokovnih, podjetniških, jezikovnih in splošnih znanj. Po opravljeni poklicni maturi se lahko dijaki zaposlijo ali odločijo za študij.

Zakaj izbrati program gastronomsko-turistični tehnik na Srednji poklicni in strokovni šoli Zreče?
Dijaki se usposobijo za:
• pripravo in dekoracijo hrane v kuhinji,
• pripravo hrane in mešanje pijač pred gostom,
• strežbo hrane in pijače,
• vodenje gostinske enote ali obrata in hotelska dela,
• organizacijo oskrbe z živili in sestavljanje jedilnikov,
• pripravo obračunov,
• uvajanje novosti v delo,
• posredovanje turističnih informacij,
• pripravo turističnih aranžmajev,
• animacijo gostov,
• delo v recepciji in
• turističnega spremljevalca.

Kontakt:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2 a
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 00
E-naslov: info-konjice-zrece@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.sc-konjice-zrece.si
Fb: Srednja poklicna in strokovna šola Zreče

OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR

Poklic po zaključku šolanja: OBLIKOVALEC KOVIN – ORODJAR

Oblikovalec kovin – orodjar izdeluje razne izdelke s pomočjo računalniško vodenih strojev. Izdelki so lahko preprosti predmeti za vsakdanjo uporabo ali pametna orodja, ki imajo vgrajene mehatronske komponente. Uporaba teh orodij je zelo razširjena v industriji, še posebej v avtomobilski. Oblikovalec kovin – orodjar vzdržuje strojno opremo in izdeluje strojne dele, v obrtni dejavnosti pa unikatne izdelke.

Zakaj je oblikovalec kovin – orodjar perspektiven poklic?
• Oblikovalec kovin – orodjar ima veliko strokovnega znanja in praktičnih izkušenj.
• Je iskan deficitaren poklic.
• Poklic omogoča samostojno kariero z ustanovitvijo lastnega podjetja.

Kontakt:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2 a
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 00
E-naslov: info-konjice-zrece@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.sc-konjice-zrece.si
Fb: Srednja poklicna in strokovna šola Zreče

INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ

Poklic po zaključku šolanja: INŠTALATER STROJNIH INŠTALACIJ

Inštalater strojnih inštalacij montira, izdeluje in vzdržuje hladilne, vodovodne, ogrevalne, prezračevalne, klimatske in plinske naprave. Delo je razgibano, saj inštalater preživi veliko časa na terenu. Njegove storitve so na trgu dela zelo iskane.

Zakaj je inštalater strojnih inštalacij perspektiven poklic?
• Inštalaterske storitve so potrebne v vsakem stanovanjskem in poslovnem objektu.
• Poklic omogoča samostojno kariero z ustanovitvijo lastnega podjetja.
• Številni evropski projekti podpirajo izrabo in izkoriščanje alternativnih virov energije, za kar so potrebna inštalaterska dela.

Kontakt:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2 a
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 00
E-naslov: info-konjice-zrece@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.sc-konjice-zrece.si
Fb: Srednja poklicna in strokovna šola Zreče

Pogosta vprašanja

Koliko točk je potrebnih za vpis?

Ob vpisu se točke upoštevajo samo v programih, ki imajo omejitev vpisa. Če šola nima omejitve vpisa, sprejme vse kandidate, ki se prijavijo na šolo.

Kako skrbite za dijake športnike in kulturnike? Ali šola podeljuje statuse?

Dijaki, ki dejavno sodelujejo v športnih klubih ali se dejavno ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, lahko zaprosijo za status. Na podlagi statusa se dijakom prilagodijo roki in načini ocenjevanja znanja ter izpolnjevanja drugih obveznostih, obdobje obvezne prisotnosti pri pouku in druge pravice ter obveznosti dijaka in šole.

Ali je na šoli brezžično omrežje, dostopno za dijake?

Vsi dijaki dobijo dostop do programov Office 365, s tem pa dostop do brezžičnega omrežja.

Je vaša šola udeležena v programih Erasmus+?

Dijaki se lahko brezplačno udeležijo mednarodnih projektov, spoznavajo nove kulture in nadgrajujejo znanje tujega jezika. V tem času sodelujemo s partnerji iz Avstrije, Finske, Španije, Češke, Nemčije, Portugalske, Italije, Hrvaške in Madžarske.
Dijaki lahko opravljajo praktično usposabljanje v tujini.

Kako je z delovno prakso in možnostjo štipendiranja v programu strojni tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij?

Dijaki programa strojni tehnik opravljajo v 4-letnem izobraževanju 304 ure praktičnega usposabljanja pri delodajalcu  ̶ v 2. in 3. letniku 114 ur, v 4. letniku pa 76 ur. Dijaki programa gastronomsko-turistični tehnik opravljajo v 4-letnem izobraževanju 266 ur, praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, kar pomeni v 2. in 3. letniku 114 ur, v 4. letniku pa 38 ur. Dijaki programa oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij opravljajo v 3-letnem izobraževanju 912 ur praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, kar pomeni v 2. in 3. letniku 114 ur, v 3. letniku pa 684 ur.

Praktično usposabljanje opravljajo v različnih podjetjih, če je mogoče, v kraju bivanja. Z organizacijo se sklene kolektivna učna pogodba za posameznega dijaka, ki velja za čas opravljanja praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu. V 3. letniku imajo dijaki 4–letnega programa možnost 3-tedenskega praktičnega usposabljanja v tujini (Nemčija, Portugalska …). Dijaki lahko pridobijo kadrovsko štipendijo v bližnjih podjetjih (Unior, GKN, Kostroj, Unitur, Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice …).

Kakšne so moje možnosti po zaključku šolanja?

Gimnazijskim dijakom so po zaključku šolanja in opravljeni splošni maturi odprta vrata za vpis na katerikoli univerzitetni ali visokošolski študijski program.

4-letno strokovno izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Za vpis na univerzitetni študijski program je treba opraviti poklicno maturo s 5. predmetom, kar je pogoj za vpis na določene fakultete. Izpit iz posameznega predmeta splošne mature lahko opraviš na našem Šolskem centru.

3-letno poklicno izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, potem pa se lahko odločiš za zaposlitev ali za nadaljnje izobraževanje.