Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Si radoveden in imaš rad nove izzive?

Te veseli delo v naravi? Si umetnik, ki ga sprošča narava, likovno ustvarjanje, fotografiranje in bi rad izkoristil svoje talente?! Ti je že kdo povedal, da lahko tvoj hobi postane tudi tvoja služba?

Če si na katerega od vprašanj odgovoril z DA, potem je Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje prava izbira zate, saj ponuja programe Cvetličar, Vrtnar, Aranžerski, Hortikulturni in Fotografski tehnik, šolanje pa lahko nadaljuješ na višji šoli s programoma Hortikultura ter Snovanje vizualnih komunikacij in trženja. Izzivam te, da prideš na informativna dneva in se prepričaš sam! Naj tvoji talenti ne ostanejo neopaženi.

Zakaj izbrati ravno našo šolo? 🤔
✔️ Ker smo sodobna šola SEDANJOSTI IN PRIHODNOSTI.
✔️ Ker smo šola s TRADICIJO, ZNANJEM IN IZKUŠNJAMI.
✔️ Ker vso znanje z veseljem, odgovornostjo in ljubeznijo posredujemo mladim.
✔️ Ker obožujemo naravo, rastline in imamo z njimi VSAKODNEVNI STIK.
✔️ Ker imamo v izobraževalnem procesu poudarek na PRAKTIČNEM DELU.
✔️ Ker se intenzivno povezujemo z našimi potencialnimi DELODAJALCI.
✔️ Ker se prilagajamo GOSPODARSTVU in TRENDOM.
✔️ Ker imajo naši dijaki VELIKE MOŽNOSTI ZA ZAPOSLITEV.
✔️ Ker se MEDNARODNO POVEZUJEMO.

Predstavitev programov

Poklic po zaključku šolanja: fotografski tehnik/fotografska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 4 leta

VPISNI POGOJI: končano osnovnošolsko izobraževanje ali končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih ter uspešno opravljen preizkus likovne nadarjenosti.

POGOJI ZA DOKONČANJE: s pozitivnimi ocenami opravljeni splošnoizobraževalni predmeti, obvezni strokovni moduli, izbirni strokovni moduli, odprti del kurikuluma. Poleg tega opravljeno aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, poklicna matura.

Poklicna matura obsega:
– Obvezni del:
pisni in ustni izpit iz slovenščine,
pisni in ustne izpit iz fotografije.
– Izbirni del:
pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
izdelek in zagovor.

PRIDOBLJENI NAZIV: fotografski tehnik/fotografska tehnica

DELO FOTOGRAFSKEGA TEHNIKA:
– Fotografira z analogno in digitalno fotografsko opremo ter snema s filmsko in video snemalno kamero,
– digitalno obdela slikovno gradivo,
– fotografira na področju klasičnih fotografskih tem v ateljeju in na prostem,
– fotografira na področju komercialne, znanstvene in tehnične fotografije,
– fotografira na področju beleženja dogodkov, predmetov,
– s fotografijo odkriva dogajanja, ki so trajala le delček sekunde ali dogodke, ki so trajali dalj časa.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:
– takojšnja zaposlitev ali
– nadaljevanje izobraževanja na višjih ali visokošolskih študijskih programih, z dodatnim petim predmetom mature pa tudi na univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:
– samozaposlitev,
– v obrti, malih in velikih podjetjih, inštitutih, arhivih,
– trgovinah s fotografsko in video dejavnostjo,
– fotografskih in reklamnih studiih,
– novinarskih podjetjih, televizijskih in filmskih hišah,
– v kriminalističnem oddelku za fotografiranje dokazov,
– na sodišču in v medicini, kjer so področja dela mikroskopska fotografija, operacije in rentgen.

Poklic po zaključku šolanja: vrtnar/vrtnarka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 leta

VPISNI POGOJI: končano osnovnošolsko izobraževanje ali končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA DOKONČANJE: s pozitivnimi ocenami opravljeni splošnoizobraževalni predmeti, obvezni strokovni moduli, dva izbirna strokovna modula, odprti del kurikuluma. Poleg tega opravljene interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine,
– izdelek oz. storitev in zagovor.

PRIDOBLJENI NAZIV: vrtnar/vrtnarka

DELO VRTNARJA:
– ureja in zasaja zunanje površine,
– seje, razmnožuje, vzgaja sadike,
– prideluje zelenjadnice, zelišča, dišave, cvetje, grmovnice, drevnine,
– izvaja oskrbo rastlin med rastjo,
– oblikuje in oskrbuje parkovne površine, zelenice, vrtove, grobove,
– oblikuje vrtne poti, postavlja zaprte grede, tunele in plastenjake.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:
– takojšnja zaposlitev ali
– nadaljevanje izobraževanja v prav tako prenovljenem programu hortikulturni tehnik PTI.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:
– v vrtnarijah, drevesnicah, botaničnih vrtovih, arboretumih,
– v trgovskih centrih z vrtnim oddelkom,
– v protokolarnih objektih,
– v zdraviliščih in drugih turističnih ustanovah,
– v podjetjih za urejanje okolja,
– samostojno podjetje …

Poklic po zaključku šolanja: cvetličar/cvetličarka

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 3 leta

VPISNI POGOJI: končano osnovnošolsko izobraževanje ali končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA DOKONČANJE: s pozitivnimi ocenami opravljeni splošnoizobraževalni predmeti, obvezni strokovni moduli, izbirni strokovni modul, odprti del kurikuluma. Poleg tega opravljeno aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, zaključni izpit.

Zaključni izpit obsega:
– pisni in ustni izpit iz slovenščine,
– izdelek oz. storitev in zagovor.

PRIDOBLJENI NAZIV: cvetličar/cvetličarka

DELO CVETLIČARJA:
– povezuje cvetje različnih barv in oblike v estetske cvetlične vezave,
– ureja in aranžira okrasne rastline in rezano cvetje,
– ima smisel za oblikovanje, barvno ujemanje,
– aranžira cvetlične vezave za različne priložnosti,
– dekorira večnamenske dvorane, poslovne prostore, darila,
– prodaja rezano cvetje, lončnice, cvetlične izdelke.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:
– takojšnja zaposlitev ali
– nadaljevanje izobraževanja v prav tako prenovljenem programu hortikulturni tehnik PTI.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:
– v cvetličarnah in darilnih butikih,
– v arboretumih in vrtnih centrih,
– v trgovskih centrih z vrtnim oddelkom,
– v protokolarnih objektih,
– v zdraviliščih in drugih turističnih ustanovah,
– samostojno podjetje …

Poklic po zaključku šolanja: hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 4 leta

VPISNI POGOJI: končana osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA DOKONČANJE: s pozitivnimi ocenami opravljeni splošnoizobraževalni predmeti, obvezni strokovni moduli, izbirni strokovni modul, odprti del kurikuluma. Poleg tega opravljeno aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, poklicna matura.

Poklicna matura obsega:
– Obvezni del:
o pisni in ustni izpit iz slovenščine,
o pisni in ustne izpit iz hortikulture.
– Izbirni del:
o pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
o izdelek oz. storitev in zagovor.

PRIDOBLJENI NAZIV: hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica

DELO HORTIKULTURNEGA TEHNIKA:
– s strokovnim načrtovanjem spreminja bivalno kulturo,
– opravlja zahtevnejša tehnična dela v hortikulturi,
– načrtuje in zasaja vrtove, se ukvarja s krajinskim oblikovanjem in izdelavo maket,
– postavlja različne vrtne kompozicije,
– se ukvarja z raziskovalnim delom, analizo tal,
– organizira, vodi, nadzoruje delo v vrtnarijah, rastlinjakih, drevesnicah.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:
– takojšnja zaposlitev ali
– nadaljevanje izobraževanja na višjih ali visokošolskih študijskih programih, z dodatnim petim predmetom mature pa tudi na univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:
– v vrtnarijah, drevesnicah, vrtnih centrih, botaničnih vrtovih, arboretumih,
– gradbenih podjetjih,
– arhitekturnih birojih,
– protokolarnih objektih,
– zdraviliščih in drugih turističnih ustanovah,
– samostojno podjetje …

Poklic po zaključku šolanja: aranžerski tehnik/aranžerska tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 4 leta

VPISNI POGOJI: končano osnovnošolsko izobraževanje ali končano nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

POGOJI ZA DOKONČANJE: s pozitivnimi ocenami opravljeni splošnoizobraževalni predmeti, obvezni strokovni moduli, izbirni strokovni modul, odprti del kurikuluma. Poleg tega opravljeno aktivno državljanstvo in interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, poklicna matura.

Poklicna matura obsega:
– Obvezni del:
o pisni in ustni izpit iz slovenščine,
o pisni in ustne izpit iz oblikovanja v aranžerstvu.
– Izbirni del:
o pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
o izdelek oz. storitev in zagovor.

PRIDOBLJENI NAZIV: aranžerski tehnik/aranžerska tehnica

DELO ARANŽERSKEGA TEHNIKA:
– z likovnim izražanjem in spretnimi rokami ustvarja domiselne dekoracije prostora,
– načrtuje in dekorira izložbe, scene, razstavne prostore,
– oblikuje prospekte, plakate, oglase, celostno grafično podobo,
– se izraža se v različnih tehnikah in materialih.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:
– takojšnja zaposlitev ali
– nadaljevanje izobraževanja na višjih ali visokošolskih študijskih programih, z dodatnim petim predmetom mature pa tudi na univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:
– v podjetjih z grafičnim oblikovanjem,
– ateljejih,
– oblikovalskih studiih medijskega oglaševanja,
– dizajnerskih in promocijskih službah,
– trgovskih centrih,
– samostojno podjetje …

Poklic po zaključku šolanja: hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA: 2 leti

VPISNI POGOJI: končan program srednjega poklicnega izobraževanja (cvetličar ali vrtnar).

POGOJI ZA DOKONČANJE: s pozitivnimi ocenami opravljeni splošnoizobraževalni predmeti, obvezni strokovni moduli, izbirni strokovni moduli, odprti del kurikuluma. Poleg tega opravljene interesne dejavnosti, obveznosti pri praktičnem usposabljanju z delom, poklicna matura.

Poklicna matura obsega:
– Obvezni del:
o pisni in ustni izpit iz slovenščine,
o pisni in ustne izpit iz hortikulture.
– Izbirni del:
o pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
o izdelek oz. storitev in zagovor.

PRIDOBLJENI NAZIV: hortikulturni tehnik/hortikulturna tehnica

DELO HORTIKULTURNEGA TEHNIKA:
– s strokovnim načrtovanjem spreminja bivalno kulturo,
– opravlja zahtevnejša tehnična dela v hortikulturi,
– načrtuje in zasaja vrtove, se ukvarja s krajinskim oblikovanjem in izdelavo maket,
– postavlja različne vrtne kompozicije,
– se ukvarja z raziskovalnim delom, analizo tal,
– organizira, vodi, nadzoruje delo v vrtnarijah, rastlinjakih, drevesnicah.

MOŽNOSTI ZA NAPREJ:
– takojšnja zaposlitev ali
– nadaljevanje izobraževanja na višjih ali visokošolskih študijskih programih, z dodatnim petim predmetom mature pa tudi na univerzitetnih študijskih programih, ki tako možnost v vpisnih pogojih omogočajo.

MOŽNOSTI ZAPOSLITVE:
– v vrtnarijah, drevesnicah, vrtnih centrih, botaničnih vrtovih, arboretumih,
– gradbenih podjetjih,
– arhitekturnih birojih,
– protokolarnih objektih,
– zdraviliščih in drugih turističnih ustanovah,
– samostojno podjetje …

Galerija

Pogosta vprašanja

Kdaj se začne in konča pouk? Kako je organiziran pouk?

Pouk poteka samo dopoldan med 7.50 in 13.10. Izjemoma začnejo dijaki s poukom ob 7.00 ali končajo ob 14.00. Pouk splošnoizobraževalnih predmetov poteka v klasičnih učilnicah, pouk strokovnih modulov pa v specializiranih učilnicah, rastlinjaku ali parku.

Katere krožke izvajate na šoli?

Krožki potekajo vsak 2. in 4. torek v mesecu med 13.15 in 14.00. Na šoli izvajamo naslednje krožke: mavrica športnih aktivnosti, Eko šola, cvetličarsko vrtnarski, likovno ustvarjalni, bralni, čebelarski, šolski radio, geografsko turistični , fotografski, pevski zbor, vrtnarski – izzivi v hortikulturi, pohodniški in matematični.

Poleg krožkov sodelujemo tudi v različnih v slovenskih in mednarodnih projektih: UNESCO, Kar sejemo to žanjemo, Eko šola, Zdrava šola, Rastem s knjigo, Evropska vas, Usposabljanje mentorjev na učnem mestu, Erasmus, Podnebni cilji in vsebine v VIZ, Od setve do žetve-kar sejemo to žanjemo, React-EU – IKT za VIZ, Dvig digitalne kompetentnosti, Mreženje šol za kakovost.

Ali so na šoli organizirane ekskurzije?

Vsako leto za dijake organiziramo dvodnevno ekskurzijo v tujino in več enodnevnih ekskurzij v Sloveniji ali tujini.

Spoznavni dan?

Za dijake prvih letnikov jeseni organiziramo spoznavna dneva, ki potekata na šoli in v prelepem šolskem parku. Organiziramo različne aktivnost (športne, izobraževalne, karaoke, taborni ogenj, potopisi, glasba …). Dijaki prespijo na šoli.

Kako je organizirana malica na šoli?

Dijaki imajo 30 minutni odmor za malico. Izbirajo lahko med štirimi meniji, dvema toplima (eden je vegetarijanski) in dvema hladnima (eden je vegetarijanski).

Kako je organiziran prevoz v šolo iz centra mesta?

Lokalni prevoz iz mesta je zjutraj in ob koncu pouka vsakih 10 – 15 minut, poleg tega na šolskem postajališču ustavljajo medkrajevni avtobusi.

Kako je organizirano praktično usposabljanje z delom?

Organizirano je na vrtnarijah, v cvetličarnah, vrtnih centrih, grafičnih in medijskih studijih, fotografskih ateljejih, darilnih butikih …