Predšolska vzgoja, Šolski center Postojna

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Štiriletni program srednjega strokovnega izobraževanja nudi širok nabor znanj, spretnosti in kompetenc, potrebnih za aktivno poklicno vključevanje na trg dela na področju predšoslske vzgoje ali za nadaljevanje izobraževalne poti.  

Dijaki po opravljeni poklicni maturi pridobijo poklic pomočnik/-ica vzgojitelja predšolskih otrok, šolanje pa lahko nadaljujejo na višjih in visokih šolah ali univerzah.

Druži jih ljubezen in veselje do dela z otroki; šolsko delo vseskozi prepletajo s praktičnimi ustvarjalnimi vsebinami in aktivno sodelujejo z vrtci.

Predstavitev programov

Predšolska vzgoja

Poklic po zaključku šolanja: vzgojitelj predšolskih otrok / vzgojiteljica predšolskih otrok.

S KAKŠNIMI VSEBINAMI SE BOMO SREČEVALI?

Splošno razgledanost in kompetence bomo

nabirali pri splošnoizobraževalnih predmetih,

strokovne in praktične vsebine bomo spoznavali

pri obveznih in izbirnih strokovnih predmetih,

predmeti odprtega kurikula bodo povezani z aktualnimi potrebami družbe in delodajalcev,

v času praktičnega usposabljanja pri delodajalcih

pa bomo naučeno prvič preizkušali v praksi.


KAJ VAM BO NA PROGRAMU PREDŠOLSKA VZGOJA VŠEČ?

  •     ŠIROK NABOR SPLOŠNIH ZNANJ

Program ponuja nabor vsebin iz temeljnih splošnoizobraževalnih predmetov, zato boste poznali odgovor na (skoraj) vsak otroški zakaj. Hkrati pa bo to odlična popotnicatudi za tiste, ki se boste odločili nadaljevati s študijem na kateri koli smeri.  

  • VSEBINE ODPRTEGA KURIKULA

Del strokovnih vsebin šola vedno oblikuje v skladu z aktualnimi potrebami in značilnostmi predšolske vzgoje. Tako mladi nikoli ne boste nabirali le teoretičnega znanja, temveč se boste postopoma razvijali v delavne, komunikativne in empatične posameznike, ki suvereno opravljajo svoj poklic.

 

  • PRAKTIČNO USPOSABLJANJE PRI DELODAJALCIH

V času šolanja boste 10 tednov opravljali prakso v izbranih vrtcih v bližini vašega doma, s katero boste začeli v 2. letniku. V 3. letniku lahko prakso opravljate celo v tujini: celoten potek prakse v tujini v okviru mednarodnih projektov organizira šola, vaši vrstniki pa so tako obiskali in raziskali že marsikatero evropsko deželo!

  • TEKMOVANJA

Šola omogoča in podpira udeležbo

na različnih šolskih, regijskih in državnih tekmovanjih!

 

  • OBVEZNE IZBIRNE VSEBINE IN KROŽKI

 Dobro vemo, se znanja in veščin ne išče samo med šolskimi klopmi.

Kaj vse ob rednih urah pouka bogati srednješolski vsakdan?

Športni dnevi,

eno- in večdnevne strokovne ekskurzije,

obiski vzgojno-izobraževalnih ustanov,

ure zdravstvene vzgoje, tečaj prve pomoči,

predavanja in delavnice o aktualnih temah,

ure poklicne orientacije in učenje učenja,

raznolike kulturne dejavnosti, ure filmske vzgoje, obiski kulturnih ustanov

in še marsikaj …

 

Kako razvijamo naše talente in interese?

Ste športniki? Vas zanima likovno ustvarjanje? Imate radi tudi gledališče? Morda novinarstvo in literarno ustvarjanje? Bi želeli širiti svoja naravoslovna znanja, morda ekološko ozaveščenost? Vas bolj zanima izbrana stroka? Šola prisluhne vašim interesom in jih s široko paleto ponujenih krožkov iz leta v leto aktivno razvija.  

Pogosta vprašanja

Koliko točk potrebujem za vpis v posamezni program?

Lansko šolsko  leto smo imeli omejitev vpisa le v programu tehnik računalništva. V zadnjih nekaj letih je bila na naši šoli to edina omejitev vpisa.  V prvem krogu izbirnega postopka je spodnja meja znašala 109, v drugem pa 101. Ta podatek seveda nič ne pove o tem, kakšno bo stanje letos.

Ponuja šola toplo malico?

Da, šola ima organizirano toplo šolsko prehrano, na katero se prostovoljno prijavite. Vsak dan so na voljo štirje različni meniji.

Katere tuje jezike se lahko učim?

V vseh programih je obvezna angleščina.
V gimnaziji si kot drugi tuj jezik lahko izberete italijanščino, nemščino, španščino ali francoščino.
V programu ekonomski tehnik si za drugi tuj jezik lahko izberete italijanščino ali nemščino.
V programih strojne šole se kot jezik stroke poučuje tudi nemščina.

Lahko sodelujem v projektih ERASMUS+?

Da, šola sodeluje v veliko projektih Erasmus+. Dijaki poklicnega in strokovnega izobraževanja se lahko odločijo za opravljanje prakse v tujini, gimnazijci pa sodelujejo z drugimi srednjimi šolami po Evropi in hodijo na izmenjave.

Če se aktivno ukvarjam s športom ali sem glasbenik, lahko dobim posebne ugodnosti?

Da, v začetku leta zaprosiš za status dijaka s  posebnimi ugodnostmi, da se ti prilagodi opravljanje šolskih obveznosti.

Kakšne so možnosti nadaljnega študija?

Šolanje lahko nadaljuješ na vseh višjih strokovnih programih (2-letni programi), na skoraj vseh visokošolskih programih (3-letni programi), z dodatnim maturitetnim predmetom na večini univerzitetnih programov (3-ali 4-letni programi) in enovitih magistrskih programov (5-letni programi), z opravljenim maturitetnim tečajem in splošno maturo pa še na preostalih univerzitetnih in enovitih magistrskih programih.