Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, Medpodjetniški izobraževalni center

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Biotehniški izobraževalni center Ljubljana je danes eden izmed desetih največjih šolskih centrov v Sloveniji. V okviru 9 srednješolskih in 2 višješolskih izobraževalnih programov omogočamo dijakom, študentom in odraslim udeležencem poleg splošnih pridobiti tudi strokovna znanja in kompetence s področij veterine, živilstva in prehrane, biotehnologije, naravovarstva ter gostinstva in turizma.

Plodno delujemo tudi na področju mednarodne mobilnosti. Vzpostavili smo karierni center, ki dijakom in študentom pomaga pri nadaljnjih korakih pri njihovem nadaljnjem izobraževanju ali zaposlitvi. V svoji trgovini KRUHarije in CUKRnije okoliškim prebivalcem ponujamo slaščičarske in pekovske izdelke, ki jih pripravimo v lastni pekarni in slaščičarni. Na BIC Ljubljana od leta 2015 deluje prva Šolska veterinarska ambulanta v Sloveniji. Oktobra 2015 je smo odprli Center kulinarike in turizma KULT316, ki predstavlja edinstven in reprezentativen primer sodobnih izobraževalnih praks na področjih gostinstva, turizma, živilstva in prehrane. Novi prostori študentom in dijakom omogočajo pridobivanje praktičnih izkušenj v realnih učnih okoljih, saj so odprti tudi za širšo javnost. Predstavljamo se z demonstracijsko kuhinjo, učno kuhinjo, učno hotelsko sobo, konferenčno dvorano, vinsko kletjo, informacijsko točko, restavracijo in kavarno. Od leta 2016 v naših prostorih deluje tudi prva šolska mikropivovarna, od leta 2017 prva šolska turistična agencija. V letu 2020 smo dijakom v programu naravovarstveni tehnik ponudili tudi novo, leseno in skoraj nič energijsko šolsko stavbo, EkoHišo BIC Ljubljana.

Novembra 2020 smo kot prva šola v Sloveniji prejeli nagrado Evropske komisije Vet Excellence Award, ki je BIC Ljubljana v kategoriji odličnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju uvrstila v sam vrh inovativnega poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi.

Decembra 2020 smo prejeli tudi državno nagrado za izjemne dosežke na področju šolstva za leto 2020.

Predstavitev programov

Medpodjetniški izobraževalni center

Medpodjetniški izobraževalni center (MIC) BIC Ljubljana je bil ustanovljen jeseni 2009 kot naslednik organizacijske enote Središče za izobraževanje odraslih.

Namen MIC-a je vzpostavitev infrastrukture za izvajanje vseh oblik izobraževanja in usposabljanja za potrebe živilstva, prehrane, veterine, naravovarstva, gostinstva in turizma. S sodobno infrastrukturo zagotavljamo odlične pogoje za usposabljanje in izobraževanje kadrov iz omenjenih gospodarskih panog ter odlične pogoje za izvajanje praktičnega izobraževanja in usposabljanja za dijake, študente in odrasle udeležence.

Poleg izvajanja javno veljavnih izobraževalnih programov za odrasle udeležence skrbimo tudi za preverjanje in potrjevanje različnih Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK). Ponujamo vrsto ciljno usmerjenih izobraževanj/usposabljanj za podjetja in posameznike ter vrsto tečajev za ljubitelje, ki si želijo napredovati bodisi na področju priprave kulinaričnih dobrot, razvijati računalniška znanja, napredovati v tujih jezikih ali želijo poskrbeti za svojega hišnega ljubljenca. Ponujamo tudi vrsto brezplačnih tečajev, ki so financirani iz evropskih skladov.

Ker nam je kakovost pomembna, izvajamo oz. smo vključeni v različne procese spremljanja in zagotavljanja kakovosti. Zaradi spremljanja in zagotavljanja kakovosti po modelu POKI, ki ga je razvil Andragoški center Slovenije, imamo pravico do uporabe Zelenega znaka kakovosti.

Pogosta vprašanja

Koliko točk je bilo potrebnih za vpis v tehniško gimnazijo in veterinarskega tehnika, prejšnje leto? Ali imamo omejitev vpisa v programe?

TG: Razpišemo dva oddelka, tj. 56 mest. Zadnja leta smo imeli omejitev vpisa, potrebnih je bilo 151 točk. Večkrat se je vpisalo toliko dijakov, kot smo razpisali mest; v tem primeru se vpis zapre. Če je omejitev vpisa, je treba 10 % mest prihraniti za drugi krog.

Pri VET imamo omejitev že leta, razpišemo 84 mest. Lani je bilo potrebnih od 137 (sprejemali smo odlične in prav dobre), odvisno od leta (od 131 do 147 točk).

Ali se lahko vključimo v izobraževanje v tujini? Ali nudite možnosti v programu Erasmus+?

Zainteresiranim dijakom na BIC Ljubljana omogočamo opravljanje praktičnega usposabljanja pri delodajalcu (PUD) tudi v tujini. Mesta za prakso imamo vzpostavljena z zelo kakovostnimi ter preverjenimi delodajalci in šolami v različnih državah Evrope: Finska, Francija, Nemčija, Španija, Portugalska, Estonija, Ciper, Srbija, Poljska, Irska, Severna Irska. Program prakse je osredotočen na izpopolnjevanje strokovnega znanja in spretnosti, pomemben del pa predstavlja tudi prosti čas, ki je namenjen spoznavanju jezika, kulture, zgodovine in običajev prebivalcev.

Se lahko med študijem na Višji strokovni šoli udeležim tekmovanj in drugih projektov?

Študente spodbujamo, da se udeležujejo nacionalnih in mednarodnih tekmovanj, na katerih so zelo uspešni. V Sloveniji so to tekmovanja GTZ, Sloskills, European Young Chef Award – predizbor; mednarodna tekmovanja pa AEHT (Evropsko združenje hotelskih in turističnih šol), G&T Cup Bled, Euroskills, Biser mora, European Young Chef Award. Tesno sodelujemo z ALMO – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana iz Colorna (Parma), ki sodi med najboljše šole italijanske kulinarike. Študenti se redno in zelo uspešno udeležujejo tudi različnih tekmovanj v Sloveniji (Ecotrophelia Slovenija, EIT Food Innovation Prizes, POPRI …), v sklopu katerih razvijajo pogosto nagrajene inovativne živilske izdelke (Newdles, Guarasita, Pinona …).

Kakšna je razlika med naravovarstvom in okoljevarstvom?

Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel vpliv človekovega delovanja. Okoljevarstveniki nadzorujejo ta del narave tako, da ostaja za človeka koristen in ga ne ogroža. Naravovarstveni tehnik se ukvarja z varovanjem rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih življenjskih prostorov.

Ali je za dijake v šoli organizirana malica?

Da, za šolsko prehrano je odlično poskrbljeno saj ima šola lastno kuhinjo kjer imajo dijaki vsak dan možnost izbire med tremi toplimi jedmi in pestro izbiro hladne malice. Vedno je eden od toplih obrokov brezmesni. Poskrbljeno je za zdrave, polnovredne in hranilne obroke. Dijaki se na šolsko prehrano prijavijo z izpolnitvijo posebnega obrazca, ki ga je potrebno oddati v šolski svetovalni službi. V primeru odsotnosti dijaka pa je tudi možnost odjave od posameznega obroka.

Zakaj bi izbral BIC Ljubljana?

V vseh programih, ki jih izvajamo na BIC Ljubljana, praktično izobraževanje in usposabljanje predstavlja izredno pomemben del. Na BIC Ljubljana vsem našim dijakom, študentom in odraslim udeležencem omogočamo odlične pogoje za praktično izobraževanje. Imamo vrhunske slaščičarske in pekovske delavnice, prvo Šolsko veterinarsko ambulanto v Sloveniji, kjer praktične izkušnje pridobivajo veterinarski tehniki. Vrhunsko opremljene laboratorije za izvajanje strokovnih predmetov v programu tehniške gimnazije. Popolnoma nov, v celoti lesen objekt (EkoHiša) za izobraževanje naravovarstvenih tehnikov. In seveda Center kulinarike in turizma KULT316 (www.kult316.si), ki je namenjen usposabljanju študentov gostinstva in turizma ter živilstva in prehrane. Novembra 2020 smo kot prva šola v Sloveniji prejeli nagrado Evropske komisije Vet Excellence Award, ki je BIC Ljubljana v kategoriji odličnost v poklicnem in strokovnem izobraževanju in usposabljanju uvrstila v sam vrh inovativnega poklicnega in strokovnega izobraževanja in usposabljanja v Evropi.
Decembra 2020 smo prejeli tudi državno nagrado za izjemne dosežke na področju šolstva za leto 2020.