Gimnazija Vič

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Na Gimnaziji Vič dijakom omogočamo ne le da pridobijo odlično splošno izobrazbo, ampak tudi da razvijajo svoje talente in uresničujejo svoje interese. Spodbujamo jih k ustvarjalnosti in inovativnosti pri pouku in izvenšolskih dejavnostih.

V programu splošne gimnazije (v drugem in tretjem letniku imamo na razpolago po tri izbirne ure pouka, v četrtem pa celo 11 ur) dijakom omogočamo največjo možno mero izbirnosti: v prvem letniku drugi tuji jezik, kjer izbirajo med nemščino, francoščino, španščino in italijanščino, upoštevati pa poskušamo tudi njihova interesna področja; v drugem letniku v okviru projektnega dela iščejo izzive in rešujejo avtentične naloge iz najrazličnejših področij, ki lahko prerasejo tudi v raziskovalne naloge; v tretjem letniku izberejo tri predmete po lastnem interesu, kjer v skupinah širijo znanje s posameznega predmetnega področja; v četrtem letniku so tako dobro pripravljeni na izbiro dveh izbirnih maturitetnih predmetov.

Skozi vsa štiri leta z različnimi dejavnostmi krepimo sodelovalni duh in čut za sočloveka. Pri oblikovanju in izvajanju programa sodelujemo tako s podjetji kot z inštituti in fakultetami. Taka sodelovanja dijakom približajo realen svet in jim omogočajo, da se učijo specifičnih znanj, sodelovanja z zunanjimi partnerji in seveda medsebojnega sodelovanja, pri tem pa odkrivajo tudi svoje poklicne interese.

Ponosni smo na njihove izjemne rezultate ne le pri maturi in tekmovanjih in olimpijadah iz znanja in raziskovalnih nalog, ampak tudi na izjemne dijaške projekte kot so Vičstock, VičWatch, NoVIČke, Viški muzikal, slikarske in foto razstave, literarne in pevske prireditve, tehnične projekte kot so Palačinkar, viška podmornica in vesoljska sonda, UNESCO projekti … Kar je posebej razveseljivo je, da novi dijaki spoštujejo tradicijo, prihajajo pa s svežimi idejami, ki jim jih lahko pomagamo uresničiti. Največja zadovoljstvo pa občutimo, ko se bivši dijaki z veseljem in zadovoljni vračajo na svojo šolo.

Predstavitev programov

Splošna gimnazija

Na Gimnaziji Vič dijakom omogočamo ne le da pridobijo odlično splošno izobrazbo, ampak tudi da razvijajo svoje talente in uresničujejo svoje interese. Spodbujamo jih k ustvarjalnosti in inovativnosti pri pouku in izvenšolskih dejavnostih.

V programu splošne gimnazije (v drugem in tretjem letniku imamo na razpolago po tri izbirne ure pouka, v četrtem pa celo 11 ur) dijakom omogočamo največjo možno mero izbirnosti: v prvem letniku drugi tuji jezik, kjer izbirajo med nemščino, francoščino, španščino in italijanščino, upoštevati pa poskušamo tudi njihova interesna področja; v drugem letniku v okviru projektnega dela iščejo izzive in rešujejo avtentične naloge iz najrazličnejših področij, ki lahko prerasejo tudi v raziskovalne naloge; v tretjem letniku izberejo tri predmete po lastnem interesu, kjer v skupinah širijo znanje s posameznega predmetnega področja; v četrtem letniku so tako dobro pripravljeni na izbiro dveh izbirnih maturitetnih predmetov.

Skozi vsa štiri leta z različnimi dejavnostmi krepimo sodelovalni duh in čut za sočloveka. Pri oblikovanju in izvajanju programa sodelujemo tako s podjetji kot z inštituti in fakultetami. Taka sodelovanja dijakom približajo realen svet in jim omogočajo, da se učijo specifičnih znanj, sodelovanja z zunanjimi partnerji in seveda medsebojnega sodelovanja, pri tem pa odkrivajo tudi svoje poklicne interese.

Ponosni smo na njihove izjemne rezultate ne le pri maturi in tekmovanjih in olimpijadah iz znanja in raziskovalnih nalog, ampak tudi na izjemne dijaške projekte kot so Vičstock, VičWatch, NoVIČke, Viški muzikal, slikarske in foto razstave, literarne in pevske prireditve, tehnične projekte kot so Palačinkar, viška podmornica in vesoljska sonda, UNESCO projekti … Kar je posebej razveseljivo je, da novi dijaki spoštujejo tradicijo, prihajajo pa s svežimi idejami, ki jim jih lahko pomagamo uresničiti. Največja zadovoljstvo pa občutimo, ko se bivši dijaki z veseljem in zadovoljni vračajo na svojo šolo

Pogosta vprašanja

Kdaj začnete s poukom in koliko časa traja? Ali izvajate tudi predure? Ali so v urniku dijakov »luknje«?

Tedensko število ur pouka je določeno s predmetnikom, ki je enak za vse splošne gimnazije. Vsi oddelki začnejo s poukom ob 8.00. Pouk večinoma traja do 13.20 ali do 14.10. Nekateri oddelki oziroma izbirne skupine pa imajo posamezne dneve pouk najdlje do 15.00. Predure so zelo redke – včasih se v preduri izvajajo posamezne laboratorijske vaje. Pouk poteka strnjeno, brez »lukenj« v urniku.

Kakšen je dostop do šole? Ali lahko pridem v šolo s kolesom?

V bližini šole so postaje mestnega potniškega prometa št. 6 ,14, 18, 1 pa tudi BicikeLj.
Na notranjem dvorišču šole je kolesarnica, kjer lahko dijaki »parkirate« svoja kolesa. Prostor je ograjen, dijaki ga odpirate s svojim mobilnim telefonom.
Dijaki iz bolj oddaljenih krajev prihajajo v šolo z medkrajevnim potniškim prometom (avtobus, vlak), nekateri pa se odločijo tudi za bivanje v dijaškem domu.

Kako je organizirana prehrana na Gimnaziji Vič?

Na Gimnaziji Vič imamo lastno kuhinjo. Hrano za naše dijake tako pripravljajo kuharji, zaposleni na šoli. Dijakom nudimo zajtrke, malice in kosila. Izbirajo lahko med štirimi vrstami malice in dvema vrstama kosila (mesno in vegetarijansko). Malica je organizirana med glavnim odmorom (10.25–10.55), kosilo pa po pouku. Veliko je dijakov naročenih na šolsko prehrano, saj pri izbiri jedi upoštevamo tudi njihove želje. Cena obrokov je zelo ugodna. Med odmori je na hodnikih na voljo sezonsko sadje.

Kakšen je učni uspeh dijakov Gimnazije Vič in kakšen je njihov uspeh na maturi?

V šolskem letu 2020/21 je bil povprečni učni (splošni) uspeh 4,34. Kar 51,3 % dijakov Gimnazije Vič je imelo odličen učni uspeh.
Vsi dijaki Gimnazije Vič so tudi lani uspešno opravili maturo. Naši dijaki so na maturi v povprečju dosegli 25,74 točke (slovensko povprečje je bilo 21,30 točke). Imeli smo kar 31 zlatih maturantov, 3 naših dijaki pa so dosegli vse možne točke na maturi.

Med dejavnostmi, ki so opisane na spletni strani šole ni krožka, ki ga obiskujem na osnovni šoli. Ali obstaja možnost, da bi se izvajal tudi na Gimnaziji Vič?

Dijaška organizacija Gimnazije Vič da vsako leto nove pobude, ki jih običajno tudi uspešno uresniči. Šola z veseljem podpira ideje dijakov. Tako so se letos povezali v še eno prostovoljno akcijo za pomoč otrokom in starostnikom v stiski, lani je ponovno začel delovati astronomski krožek, pred nekaj leti pa so dijaki organizirali Muzikal@Vič, ki je postal “tradicionalen.

Ali lahko na Gimnaziji Vič delam raziskovalno nalogo? Katerih tekmovanj se udeležujejo dijaki Gimnazije Vič?

Seveda, vsako leto naši dijaki izdelajo več kot deset raziskovalnih nalog in projektov z različnih področij od psihologije do farmacije, od tehnike do podjetništva. Uspešno jih predstavljajo tako doma, kot v tujini.
Naši dijaki vsako leto tekmujejo iz znanja praktično vseh razpisanih tekmovanji za srednješolce od različnih tekmovanj iz matematike in naravoslovnih predmetov do tekmovanja v filozofskem eseju, športnih tekmovanj in natečajev s področja umetnosti. Povsod dosegajo odlične rezultate.