Gimnazija Šiška

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           VODENA PREDSTAVITEV           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Gimnazija Šiška je bila ustanovljena leta 1992 na Aljaževi 32 v mirnem stanovanjskem okolju. Znak Gimnazije Šiška je Mironov metalec diska Diskobolos, prva kiparska upodobitev gibanja. Simbolno predstavlja sintezo gibanja in učenosti.

Na Gimnaziji Šiška že trideset let razvijamo zdravo in pozitivno naravnano okolje, v katerem lahko mladi dijaki športniki uspešno vzporedno opravljajo šolo in razvijajo športno kariero. Številne prilagoditve pri izvajanju pouka, pomoč športnih in pedagoških koordinatorjev, dodatne ure učne pomoči in usklajevanju med dijaki, starši, trenerji in učitelji, prinašajo izvrstne rezultate in predstavljajo unikum v slovenskem šolskem prostoru. Za dijake poskrbimo v celoti, saj lahko, na šolskem prostoru koristijo celostno oskrbo in s tem poskrbimo za višjo dnevno učinkovitost, več časa za trening, regeneracijo in učenje. Tako nudimo športniku, ob odličnem športnem programu, prilagojeno prehrano (9 dnevnih obrokov), fizioterapijo in športnega psihologa.

V okviru Gimnazije Šiška deluje tudi dijaški dom.

Na maturo se dobro pripravljamo. Za maturo dijaki izbirajo med naslednjimi izbirnimi predmeti: angleščina, nemščina, sociologija, psihologija, zgodovina, umetnostna zgodovina, geografija, kemija, fizika, biologija, informatika.

Imamo 24 oddelkov, v vsaki generaciji 4 športne in 2 splošna. Pouk imamo le v dopoldanskem času. Vsako leto podelimo priznanja najboljšim dijakom: športnik meseca, zlati diskobolos, naj dijak in naj razred. Glede na interese dijakov vsako leto potekajo številni krožki in različne dejavnosti s področja kulture in umetnosti, raziskovanja, tekmovanj iz znanj, športa, fakultativnih predmetov.

Dijaki delajo kot prostovoljci v vrtcu in domu starejših občanov, potujejo po svetu in domovini, obiskujejo gledališča, opero ipd. Vabljeni tudi na informativni dan!

Naj bo šola, naj bo Šiška, naj bo GIMNAZIJA ŠIŠKA

Predstavitev programov

Gimnazija (splošni oddelki)

Vsako leto na Gimnaziji Šiška vpišemo tudi dva formalno splošna oddelka. Formalna zato, ker je tudi v teh v zadnjih letih večina vpisanih dijakov športnikov. Skrbimo, da se v razredu dobro počutijo tudi dijaki, ki se s športom ne ukvarjajo aktivno. Sestavni del predmetnika so tudi izbirne vsebine: kulturne dejavnosti, zdravstvena vzgoja s tečajem prve pomoči, vzgoja za družino, mir in nenasilje, trening sprostitve in koncentracije, prostovoljno socialno delo,  ipd. Izvedemo tudi dve šoli v naravi in sicer spoznavno, ob začetku šolanja in zimsko.

Dobro prakso, razvito v športnih oddelkih, prenašamo v splošne oddelke. Tako sta tudi v splošnih oddelkih dijakom poleg razrednika v podporo športni in pedagoški koordinator. Tudi tu izvajamo redne sestanke koordinacije za usklajevanje šolskih in športnih obveznosti.

Tako v splošnem oddelku od leta 2014 izvajamo projekt dekliškega nogometa ob močni podpori Nogometne zveze Slovenije.

Gimnazija/š (športni oddelki)

V programu Gimnazije/š se dijaki šolajo v športnih oddelkih. Program je vsebinsko enak kot običajen gimnazijski program, le da sta predmeta glasba in likovna umetnost zaradi lažje izvedbe v programu v drugem in tretjem letniku, povečan pa je tudi fond ur športne vzgoje. Program športne vzgoje izvajamo v obliki treh vadbenih enot po 90 minut na teden.

Za športne oddelke je značilno manjše število dijakov v razredu (normativ 22). Ocenjevanje je napovedano in v primeru večjih športnih obremenitev tudi posebej načrtovano. Učitelji poleg rednih ur izvajajo tudi ure organizirane učne pomoči in individualnega dela.

Ob razredniku za dijake v športnih oddelkih skrbita še športni in pedagoški koordinator. Športni koordinator je v stiku s trenerji in spremlja dijakove športne obremenitve, pedagoški koordinator pa sledi učnemu uspehu in skrbi za prilagajanje šolskih obveznosti potrebam trenažnega procesa. Dijaki, ki so zaradi treningov in tekmovanj več odsotni, se glede vseh obveznosti individualno dogovarjajo.

Ponudbo »VSE NA ENEM MESTU« zaključujemo še z možnostjo fizioterapije in sodelovanja s športnimi psihologi. Stroške teh dveh storitev delno pokriva šola, delno pa dijaki oz. starši.

Posebej obremenjeni dijaki športniki imajo možnost posebnega dogovora o prilagajanju šolskih obveznosti.

Športne oddelke sestavljamo glede na šport in potrebe posameznih športov. V določenih oddelkih vodimo projekte z nacionalnimi panožnimi zvezami in posameznimi klubi (Rokometno zvezo Slovenije, Nogometno zvezo Slovenije).

 

Redni športni program prilagajamo tudi glede na šport, iz katerega dijaki prihajajo. Pri nogometu, rokometu in odbojki organiziramo dodatne treninge ob sodelovanju trenerjev panožnih zvez in klubov.

Vse ure športne vzgoje se praviloma zvrstijo do 11. ure, tako da ne ovirajo popoldanskih treningov. V tretjem in četrtem letniku je jutranji trening individualen in specializiran. Športno vzgojo vodijo športni koordinatorji, profesorji športne vzgoje, ki so specializirani za delo s športniki in zunanji sodelavci, strokovnjaki za posamezna področja.

Dijaški dom

Dijaški dom, v mirnem predelu Šiške, nudi bivanje dijakom in dijakinjam različnih srednjih šol. Dijaki bivajo v dvo in triposteljnih sobah in uporabljajo skupne sanitarije po nadstropjih. Za učenje imamo učilnice, za prosti čas pa prostore za interesne dejavnosti: čitalnico, telovadnico, prostor za prosti čas … Vse dejavnosti potekajo pod mentorstvom naših vzgojiteljev in zunanjih sodelavcev.

Dom dijakinjam in dijakom zagotavlja tudi zdravo in pestro prehrano, odločiš se lahko za navadni, vegetarijanski ali športni meni. V našem dijaškem domu bivajo dijaki (dekleta in fante), ki obiskujejo različne srednje šole, največ jih je seveda iz Gimnazije Šiška. Vodilne misli našega dela so, da dijake pripravljamo na samostojno delo in življenje, ki ni vedno posuto z rožicami. Kajti tudi za mladino naj velja pregovor: “Per aspera ad astra – do zvezd – uspeha – pelje trnova pot.” Vsak jo mora tako ali drugače prehoditi sam. V Dijaškem domu smo vam pripravljeni pomagati.

Virtualni ogled

(Klikni na fotografijo)

Galerija

Pogosta vprašanja

Zakaj na Gimnazijo Šiška? V čem je ta šola drugačna - boljša - od katere druge šole, kaj je njena prednost?

Gimnazija Šiška je prav posebna gimnazija v slovenskem prostoru. Že trideset let razvijamo zdravo in pozitivno naravnano okolje, v katerem lahko mladi dijaki športniki uspešno vzporedno opravljajo šolo in razvijajo športno kariero. Številne prilagoditve pri izvajanju pouka, pomoč športnih in pedagoških koordinatorjev, dodatne ure učne pomoči in usklajevanju med dijaki, starši, trenerji in učitelji, prinašajo izvrstne rezultate in predstavljajo unikum v slovenskem šolskem prostoru. Za dijake poskrbimo celostno, od individualnega prilagajanja pedagoškega procesa športu, do bivanja v dijaškem domu s celodnevno oskrbo. S tem poskrbimo za višjo dnevno učinkovitost, več časa za trening, regeneracijo in učenje. Tako nudimo športniku, ob odličnem športnem programu, prilagojeno prehrano (9 dnevnih obrokov), fizioterapijo in športnega psihologa.

Kaj je posebnost Gimnazije Šiška in kako se razlikuje od ostalih gimnazij?

Gimnazija Šiška velja za NAJ ŠPORTNO ŠOLO saj že trideset let razvijamo zdravo in pozitivno naravnano okolje, v katerem lahko mladi dijaki športniki uspešno vzporedno opravljajo šolo in razvijajo športno kariero. Številne prilagoditve pri izvajanju pouka, pomoč športnih in pedagoških koordinatorjev, dodatne ure učne pomoči in usklajevanju med dijaki, starši, trenerji in učitelji, prinašajo izvrstne rezultate in predstavljajo unikum v slovenskem šolskem prostoru. Največjo prednost prestavlja dejstvo, da za dijake posrbimo v celoti, saj lahko, na šolskem prostoru koristijo celostno oskrbo in s tem poskrbimo za višjo dnevno učinkovitost, več časa za trening, regeneracijo in učenje. Tako nudimo športniku, ob odličnem športnem programu, prilagojeno prehrano (v kuhinji ekipa pripravlja devet različnih obrokov), fizioterapijo in športnega psihologa. V sklopu šole deluje tudi dijaški dom.

Kje lahko dobim osnovne informacije o šoli in letošnjem vpisu? Ali je pri vpisu morebitna omejitev in kako visoka je?

Osnovne informacije lahko dobite na naši spletni strani www.gimnazija-siska.si. Vse informacije o vpisu so zbrane v razdelku VPIS.
V zadnjih letih je pri obeh programih, ki jih ponujamo (športni oddelki in oddelki splošne gimnazije) veljala omejitev vpisa. Število potrebnih točk je odvisna od naborov kandidatov, ki se za vpis odločijo in v športnem oddelku nihajo od 160 do 165 točk. V oddelkih splošne gimnazije je omejitev nekoliko nižja in sicer od 144 do 149 točk. Na spodnji meji pogosto odloča tudi nacionalno preverjanje znanja. Omejitve za nekaj zadnjih let si lahko ogledate na naši spletni strani v razdelku Vpis/pomembne informacije.
Naši dijaki zaključijo šolanje s splošno maturo, zato se lahko vpišejo na vse študijske smeri, tako univerzitetne kot ostale. Po naših analizah in povratnih informacijah ki jih dobimo, se naši dijaki najpogosteje vpisujejo na Fakulteto za šport, Ekonomsko fakulteto, Zdravstveno fakulteto, Pravno fakulteto, Fakulteto za družbene vede…

Ali je ocenjevanje napovedano?

Vsa ocenjevanja (pisna in ustna) so napovedana in pazljivo načrtovana. V vsakem razredu se ocenjevanje načrtuje s pomočjo pedagoškega koordinatorja ob začetku vsakega ocenjevalnega obdobja. Načrtuje se glede na športne obremenitve dijakov. Dijaki, ki imajo individualen status ali imajo v določenem obdobju povečano športno obremenitev, se ocenjevanje (pisno in ustno) popolnoma prilagodi. Za to poskrbi pedagoški koordinator, ki skupaj z vsakim dijakom pregleda obremenitve in prilagodi termine ocenjevanj. Za te dijake se organizirajo tudi individualne ure. Ko je načrt ocenjevanja pripravljen, je pomembno, da se ga dijaki zares držijo.

Kako je organizirana prehrana? Katere obroke pripravljamo?

Prehrana je na Gimnaziji Šiška zares dobro urejena in v skladu s potrebami dijakov športnikov. Dijakom gimnazije in dijaškega doma pripravimo zajtrk, za malico lahko izberejo suho malico, topli obrok ali vegetarijanski topli obrok, za kosilo nudimo osnovno kosilo, športno kosilo ali vegetarijansko kosilo, na voljo je tudi popoldanska malica in večerja. Primere menijev si lahko pogledate na naši Facebook strani.

Ali je nujno, da ima devetošolec status športnika v OŠ?

Ne. Status športnika v športnem oddelku se ureja ob oddaji dokumentacije v času vpisnega postopka. Status športnika ali umetnika v splošnem oddelku se ureja v začetku šolskega leta. Naša gimnazija je primerna tudi za dijake, ki niso športniki. Vpišejo se lahko v splošni oddelek gimnazije. Ponujamo vrsto aktivnosti, kot so kulturne dejavnosti, prireditve, ekskurzije, ŠILA, prostovoljno socialno delo ipd.