Gimnazija, Šolski center Slovenske Konjice-Zreče

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Šolski center Slovenske Konjice-Zreče izvaja splošne, strokovne in poklicne programe izobraževanja mladine. V Slovenskih Konjicah izvajamo program splošne gimnazije, v Zrečah pa programe strojni tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij. Ker imamo na Šolskem centru tudi programe za izobraževanje odraslih in šolo vožnje, lahko dijakom ponudimo veliko dodatnih možnosti za karierni razvoj ter že med srednjim šolanjem opravljanje vozniškega izpita.

Pouk v programih izobraževanja mladine je kakovosten in obogaten z uporabo IKT orodij ter z aktivnimi učnimi metodami. Pri vseh programih je zagotovljeno napovedano spraševanje, nudimo svetovalne ure za dijake, priprave na tekmovanja, ekskurzije doma in v tujini, izmenjave dijakov (ko bodo omogočene), dodatni tuji jeziki, pridobitev statusov dijakov (športniki, kulturniki …). Ponašamo se z odličnimi rezultati na splošni maturi in poklicni maturi ter pri zaključnih izpitih. Sodelujemo v mednarodnem okolju, predvsem s partnerji iz Avstrije, Finske, Španije, Češke, Nemčije, Portugalske, Italije, Hrvaške in Madžarske.

Vsak naš program je zanimiv, zato lahko pri nas izberete izobraževanje zase.

Gimnazija Slovenske Konjice: učno-izdelovalni laboratorij, kreativne delavnice in metode razmišljanja, pestra izbira šolskih in obšolskih vsebin, mednarodni projekti in izmenjave, športna, kulturna, raziskovalna dejavnost dijakov, ITS, tekmovanja.

Strojni tehnik (SPSŠ Zreče): CNC programiranje, robotizacija in avtomatizacija, učni izdelovalni laboratorij, raznolike dejavnosti dijakov doma in v tujini.

Gastronomsko-turistični tehnik (SPSŠ Zreče): trendovska gastronomija, kulinarične ekskurzije, strežba in vodenje strežbe, mednarodne izmenjave in dogodki.

Oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij (SPSŠ Zreče): najbolj iskan poklici na trgu dela, samostojna karierna pot, usposabljanje v uspešnih lokalnih podjetjih.

Vsi programi se izvajajo v novih, sodobno urejenih prostorih, v čudovitem in spodbudnem okolju.

Predstavitev programov

Gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Gimnazija Slovenske Konjice je zagotovo nekaj posebnega, je moderno opremljena, znana po mavrici vsebin, ki jih ponuja, in bogata po zavidljivih dosežkih.

Šola je varna, nahaja se blizu športnega parka in glasbene šole, v prostoru brez motečega hrupa.

Med dijaki in učitelji vladajo pristni odnosi. Vsakemu dijaku nudimo pomoč pri odkrivanju in razvijanju talentov. Pouk bogatimo z e-vsebinami in v učno-izdelovalnem laboratoriju. Nudimo nadstandardne vsebine in dodatno pomoč tam, kjer jo dijaki potrebujejo. Sodelujemo v mednarodnih projektih, preko katerih dijaki spoznavajo tuje države. Podpiramo naše športnike, saj jim omogočamo opravljanje individualnih in skupinskih treningov. Učitelji so mentorji pri raziskovalnih nalogah in na različnih tekmovanjih, kjer naši dijaki segajo po najvišjih priznanjih. Maturantje naše gimnazije izkazujejo nadpovprečne rezultate na maturi in uspešno študirajo.

Učitelji in dijaki sooblikujemo kulturni utrip življenja v našem okolju. Med šolanjem imajo naši dijaki priložnost dobrega spoznavanja lokalnega okolja in že v dijaških letih sodelujejo pri njegovem razvoju.

Kontakt:
Šolski center Slovenske Konjice-Zreče
Tattenbachova ulica 2 a
3210 Slovenske Konjice
Telefon: 03 757 18 00
E-naslov: info-konjice-zrece@guest.arnes.si
Spletna stran: http://www.sc-konjice-zrece.si
Fb: Gimnazija Slovenske Konjice

Pogosta vprašanja

Koliko točk je potrebnih za vpis?

Ob vpisu se točke upoštevajo samo v programih, ki imajo omejitev vpisa. Če šola nima omejitve vpisa, sprejme vse kandidate, ki se prijavijo na šolo.

Kako skrbite za dijake športnike in kulturnike? Ali šola podeljuje statuse?

Dijaki, ki dejavno sodelujejo v športnih klubih ali se dejavno ukvarjajo s kulturno dejavnostjo, lahko zaprosijo za status. Na podlagi statusa se dijakom prilagodijo roki in načini ocenjevanja znanja ter izpolnjevanja drugih obveznostih, obdobje obvezne prisotnosti pri pouku in druge pravice ter obveznosti dijaka in šole.

Ali je na šoli brezžično omrežje, dostopno za dijake?

Vsi dijaki dobijo dostop do programov Office 365, s tem pa dostop do brezžičnega omrežja.

Je vaša šola udeležena v programih Erasmus+?

Dijaki se lahko brezplačno udeležijo mednarodnih projektov, spoznavajo nove kulture in nadgrajujejo znanje tujega jezika. V tem času sodelujemo s partnerji iz Avstrije, Finske, Španije, Češke, Nemčije, Portugalske, Italije, Hrvaške in Madžarske.
Dijaki lahko opravljajo praktično usposabljanje v tujini.

Kako je z delovno prakso in možnostjo štipendiranja v programu strojni tehnik, gastronomsko-turistični tehnik, oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij?

Dijaki programa strojni tehnik opravljajo v 4-letnem izobraževanju 304 ure praktičnega usposabljanja pri delodajalcu  ̶ v 2. in 3. letniku 114 ur, v 4. letniku pa 76 ur. Dijaki programa gastronomsko-turistični tehnik opravljajo v 4-letnem izobraževanju 266 ur, praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, kar pomeni v 2. in 3. letniku 114 ur, v 4. letniku pa 38 ur. Dijaki programa oblikovalec kovin – orodjar in inštalater strojnih inštalacij opravljajo v 3-letnem izobraževanju 912 ur praktičnega usposabljanja pri delodajalcu, kar pomeni v 2. in 3. letniku 114 ur, v 3. letniku pa 684 ur.

Praktično usposabljanje opravljajo v različnih podjetjih, če je mogoče, v kraju bivanja. Z organizacijo se sklene kolektivna učna pogodba za posameznega dijaka, ki velja za čas opravljanja praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcu. V 3. letniku imajo dijaki 4–letnega programa možnost 3-tedenskega praktičnega usposabljanja v tujini (Nemčija, Portugalska …). Dijaki lahko pridobijo kadrovsko štipendijo v bližnjih podjetjih (Unior, GKN, Kostroj, Unitur, Javno komunalno podjetje Slovenske Konjice …).

Kakšne so moje možnosti po zaključku šolanja?

Gimnazijskim dijakom so po zaključku šolanja in opravljeni splošni maturi odprta vrata za vpis na katerikoli univerzitetni ali visokošolski študijski program.

4-letno strokovno izobraževanje se zaključi s poklicno maturo. Za vpis na univerzitetni študijski program je treba opraviti poklicno maturo s 5. predmetom, kar je pogoj za vpis na določene fakultete. Izpit iz posameznega predmeta splošne mature lahko opraviš na našem Šolskem centru.

3-letno poklicno izobraževanje se zaključi z zaključnim izpitom, potem pa se lahko odločiš za zaposlitev ali za nadaljnje izobraževanje.