Gimnazija Moste

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

V stavbi Gimnazije Moste je bilo v dobrih 100 letih, odkar obstaja, več različnih programov.

Leta 1990 je v njej ponovno zaživel gimnazijski program. Prvi dijaki so se v prenovljeni gimnazijski program vpisali v šolskem letu 1990/91. V tem šolskem letu se je šola preimenovala v Gimnazijo Moste. V šolskem letu 1994/95, ko je bila ponovno uvedena matura, smo na gimnaziji začeli izvajati tudi pouk v maturitetnem tečaju in letno vpisali dva oddelka dijakov s poklicnih in srednjih strokovnih šol, ki so z uspešno opravljenim tečajem lahko šolanje nadaljevali na fakulteti.

V šolskem letu 2002/03 je bil sprejet sklep o obnovi Gimnazije Moste.

Veselje in ponos sta bila nepopisna, ko smo 8. 11. 2005 uradno odprli prenovljeno šolo. Stari del šole je bil v celoti obnovljen, nova pa sta bila prizidek in telovadnica. Dijaki so dobili čudovito teraso za druženje, kasneje tudi mali zunanji fitnes in kolesarnico. Šola je ob obnovi pridobila specialne učilnice za biologijo, fiziko, kemijo, multimedijsko učilnico, dve manjši računalniški učilnici, predavalnico, veliko telovadnico in knjižnico, kabinete, garderobo in jedilnico. Tudi zaradi tega, predvsem pa zaradi pravih vrednot, ki jih spodbujamo, v šoli danes izvajamo kakovosten in sodoben pouk.

Gimnazija Moste je šola, v kateri nas ne povezuje samo znanje! Zavedamo se, da so za poklicne izzive v prihodnosti poleg znanja pomembne tudi druge sposobnosti in veščine (npr. komunikativnost, podjetnost, delo v timu), zato redni pouk dopolnjujemo z različnimi dejavnostmi, kot so projektni dnevi, ekskurzije, tabori, priprave na različna tekmovanja … Dijakom tako omogočimo, da lahko razmišljajo drugače, odkrivajo svojo kreativnost in pridobivajo nove izkušnje. Hkrati pa se med delom lahko tudi zabavajo, tkejo nova prijateljstva in ustvarjajo nepozabne spomine.

Predstavitev programov

Gimnazija

Gimnazija Moste je srednje velika šola (približno 550 dijakov in 45 učiteljev), ki izvaja splošni gimnazijski program.

V prvem letniku lahko dijaki za drugi tuji jezik izbirajo med različnimi jeziki (nemščina, francoščina, italijanščina, španščina). Prvi tuji jezik je angleščina.

Nerazporejene ure v tretjem letniku namenjamo interdisciplinarnim tematskim sklopom (20. stoletje, Evropska unija, Kognitivna znanost, Prvine projektnega dela in raziskovanja, Študij okolja). V četrtem letniku so nerazporejene ure namenjene pripravi na maturo.

Pouk, ki ga izvajamo v sodobno opremljenih učilnicah in laboratorijih, poteka samo dopoldne. Začne se ob 8.00 in večinoma traja do 14.35. Vmes je 45-minutni odmor, namenjen malici. V šolski kuhinji lahko dijaki izbirajo med hladno in toplo malico. V prijetnem okolju šolske restavracije imajo na voljo več različnih menijev (mesni, vegetarijanski, tudi meni, prilagojen dijakom z alergijami).

Pogosta vprašanja

Koliko točk potrebuješ za vpis na Gimnazijo Moste?

V šolskem letu 2020/21 je bilo potrebno za vpis na Gimnazijo Moste v prvem krogu 133 točk, v drugem pa 157.

Od kdaj do kdaj traja pouk in kako je z malico na šoli?

Pouk večinoma traja od 8.00 do 14.30. Na šoli imamo organizirano toplo in hladno malico, izbirate lahko med 8 meniji.

Ali je na šoli učbeniški sklad?

V šolski knjižnici si vsak dijak na šoli lahko izposodi učbeniški sklad.

Kateri projekti potekajo na šoli?

Vključeni smo v projekte: Inovativna pedagogika 1:1, Podjetnost, Zdrava šola, Mepi, Erasmus.

Imate na Gimnaziji Moste športne oddelke?

Olimpijski komite Slovenije nas je prepoznal kot športnikom prijazna šola. Imamo športne razrede in sodelujemo s klubi, v katerih naši dijaki trenirajo.

Zakaj slogan MOSTE. VEČ KOT GIMNAZIJA?

Ker se zavedamo, da mora dijak poleg znanja na sredni šoli usvojiti tudi druge veščine in spretnosti, pomembne v prihodnosti. Zato se trudimo za vključevanje dijakov v različne dejavnosti, pri katerih razvijajo svoje talente in sklepajo nova prijateljstva.