logo_mreza

Gimnazija Ledina

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Naša šola stoji v središču Ljubljane, streljaj od Zmajskega mostu. Ustanovljena je bila leta 1867 kot Cesarsko-kraljevo učiteljišče. Zamenjala je še šest imen, preden je leta 1992 postala Gimnazija Ledina. Danes v meščanski stavbi deluje sodobno opremljena šola, pripravljena na vse izzive vzgoje in izobraževanja.

Na Gimnaziji Ledina čutimo pripadnost šoli, smo spoštljivi in odgovorni ter krepimo dobre medosebne odnose. Šola je urejena in sodobno opremljena. Dijaki so vedoželjni, motivirani, vestni in nesebično pomagajo drug drugemu. S sodobnimi učnimi metodami izvajamo kakovosten pouk, dosegamo dobre rezultate in ob tem dijake tudi spodbujamo k razvijanju nadarjenosti.

Dijaki Gimnazije Ledina so aktivni in samoiniciativni člani družbe. Radi se preizkušajo in razvijajo svoje potenciale, šola pa jim za to nudi spodbudno in varno okolje. Njihovi projekti so šoli v poseben ponos.

Predstavitev programov

Gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Ob vpisu se dijaki odločijo za družboslovno-jezikovno ali naravoslovno-matematično smer. Za drugi tuji jezik lahko izbirajo med nemščino, francoščino, španščino, italijanščino ali ruščino. Po štirih letih dijaki vedo, kaj hočejo, in imajo znanje za vstop na fakulteto.

Gimnazija Ledina ima ob pouku še živahen in kakovosten program dejavnosti, ki naučeno v šolskih klopeh prenašajo v prakso na terenu. Največja učilnica je zunaj šole. Ekskurzije širijo obzorja, saj z njimi povezujemo svoje znanje. Vsako leto se odpravimo v različne bližnje ali bolj oddaljene kraje, kjer spoznavamo ljudi, mesta, jezike, naravo, zgodovino, tehnologijo, umetnost in še veliko drugega, kar bogati naše izkušnje.

Dijaki naše šole se ukvarjajo z astronomijo, ekologijo, kreativnim pisanjem, računalništvom, jogo, planinarjenjem, gledališko igro, študijskim risanjem, hodijo na koncerte in predstave, debatirajo, športajo ter pohajkujejo.

Pogosta vprašanja

Kakšen je urnik?

Imamo urnik A, B in C. To pomeni, da se nam ure skozi vse dneve in šolsko leto enakomerno razporedijo. Pouk se začne ob 7.30 in se načeloma konča ob 13.45 ali pa celo prej. Predur nimamo.

Ali so na Gimnaziji Ledina tudi interesne dejavnosti?

Seveda! Vsako leto je razpisanih veliko krožkov (joga, fitnes, dijaška skupnost, šolski časopis Mladika, fizikalni krožek, planinski krožek, geološki krožek, bralni klub, dramski krožki itd.)

Kako je s statusi?

Za vse dijake je napovedano ocenjevanje. Dijaki s statusom imajo prednost pri izbiri datumov za ustno ocenjevanje.

Kje dijaki “visijo” med odmori?

Vedno imajo na voljo učilnice, kjer je naslednjo uro pouk, na šoli so tudi različni kotički (siva in zelena soba, dnevna soba, ornažni in rumeni kotiček …), kjer se lahko sproščajo, učijo ali klepetejo s prijatelji.

Koliko časa na dan se je treba učiti?

Odvisno od tega, koliko si sam pripravljen vložiti v sprotno delo in sledenju pouku. Dijaki, ki vse delajo sproti in so pri pouku aktivni, se po navadi za teste ne učijo več kot dan ali dva prej.

Kje ledinci jedo malico?

Lahko si naročen na malico ali kosilo v šoli. Na voljo je več menijev. Dijaki imajo možnost toplega in hladnega obroka. Če ti šolska malica ne diši, jo lahko kupiš izven šole.