logo_geps

Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

Enota v Portorožu

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Enota v Piranu

Za kratico GEPŠ se od leta 2013 skriva zavod z daljšim imenom Gimnazija, elektro in pomorska šola Piran, a naša mladost je le v številki. Bogate izkušnje in tradicijo na gimnaziji, ki se nahaja le nekaj korakov od osrednjega piranskega Tartinijevega trga, gojimo že več kot 25 let, morju najbližja šola tako po vsebini kot po legi – edina pomorska šola v Sloveniji – pa se ponaša z več kot 70-letno zgodovino. V isti stavbi se izobražujejo bodoči elektrotehniki, od letos pa ponujamo tudi program logističnega tehnika.

Prijetni in sodobno opremljeni prostori, učilnice, delavnice in računalnice nam omogočajo, da smo v koraku s časom, motivirani in izvirni profesorji in profesorice pa pomagajo, da naši dijaki in dijakinje razvijajo svoje zmožnosti in talente, kar dokazujejo z izjemnimi rezultati tako pri zaključku šolanja kot na številnih tekmovanjih in pri podjetniških izzivih.  

GEPŠ sta torej dve stavbi s štirimi različnimi izobraževalnimi programi in maturitetnim tečajem. Za vse, ki bi za nadaljnja štiri leta izobraževanja radi izbrali naše programe, a živijo predaleč, lahko ponudimo tudi namestitev v Dijaškem domu Portorož.

Več o naših programih lahko preberete v nadaljevanju.

Predstavitev programov

Gimnazija

Poklic po zaključku šolanja: Gimnazijski maturant

Pa ne še ena gimnazija!

A naša šola ni le ena izmed mnogih. Predmetnik in maturitetni cilj sta lahko enaka ostalim gimnazijam, razliko pa naredi pot, ki jo na naši šoli opravite drugače, avtentično, projektno, raziskovalno in sodelovalno ter čim bolj podobno pripravi na odraslo življenje.  

Na Gimnaziji Piran, ki je vpeta v turistično in kulturno okolje našega najlepšega sredozemskega mesta, spodbujamo učenje tujih jezikov (obvezen 3. tuj jezik), zanimanje za drugačne kulture in običaje ter povezujemo znanje. Gostimo domače in tuje predavatelje, se vključujemo v izmenjave in vodimo pouk projektno. Poleg rednega pouka organiziramo med jesenskimi počitnicami ekskurzije v dežele jezikov, ki se jih učimo, in tako tudi s potovanji širimo svoja obzorja.

Izobraževanje se zaključi s splošno maturo. Vsa naša prizadevanja pri zagotavljanju široke splošne izobrazbe se kažejo tudi v uspešno opravljeni maturi, saj se uvrščamo med uspešne gimnazije. Vsako leto se lahko pohvalimo z zlatimi in odličnimi maturanti, ki opravljajo izpit iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov, ki ju izberejo v 4. letniku.

Med vsemi temi dejavnostmi pa skrbimo predvsem za odnose, uspešno sporazumevanje in reševanje težav. Maturant Gimnazije Piran je tisti, ki ob zaključku šolanja naše prostore zapusti kot zrelejši, odgovornejši posameznik, sposoben kritičnega mišljenja, pa tudi občutka za sočloveka in pripravljen na vstop v svet študija in vseživljenjskega izobraževanja.

Gimnazija Piran je sodobna šola, ki:

  • se s spoštljivim vzajemnim odnosom posveča posamezniku
  • z dogovorom postavlja skupna pravila in vzgaja odgovornost
  • omogoča izražanje in zagovarjanje lastnega mnenja ter spoštuje drugačnost
  • vzgaja občutek varnosti in pripadnosti šoli
  • skrbi za okolje.

 

Zakaj na Gimnazijo Piran?

Ker si na poti do znanja pomagamo.
Ker probleme raje rešujemo, kot skrivamo.
Ker večkrat pogledamo po svetu in se hitreje učimo, če je malo drugače …
Ker lahko pokažeš, kdo si.
Ker se Gimnazija Piran spozna na uspeh.

Na Gimnaziji Piran spodbujamo učenje tujih jezikov (obvezen 3. tuj jezik), zanimanje za drugačne kulture in običaje ter povezujemo znanje tujih jezikov z drugimi predmeti (zgodovino, geografijo, sociologijo, slovenščino …). Gostimo tuje predavatelje, smo vključeni v izmenjave in izvajamo različne projekte povezane s tujimi jeziki. Poleg rednega pouka organiziramo med jesenskimi počitnicami ekskurzije v dežele jezikov, ki se jih učimo, in tako tudi s potovanji širimo naša obzorja.

Izobraževanje se zaključi s splošno maturo. Vsa naša prizadevanja pri zagotavljanju široke splošne izobrazbe se kažejo tudi v uspešno opravljeni maturi, saj se uvrščamo med uspešne gimnazije. Vsako leto se lahko pohvalimo z zlatimi in odličnimi maturanti. Maturanti opravljajo izpit iz slovenščine, matematike, tujega jezika in dveh izbirnih predmetov, ki ju izberejo v 4. letniku (glej predmetnik). Dijaki kot izbirni predmet lahko izberejo tudi Informatiko.

Morje priložnosti

Smo šola s tradicijo, izkušnjami in sodobnim pristopom k poučevanju, smo majhna šola, ki gradi na dobrih odnosih in povezanosti. Vzgajamo odgovorne, samostojne, ustvarjalne in kritične posameznike, kakovosten pouk podpiramo z veliko praktičnimi vsebinami, projekti, ekskurzijami in mednarodnim povezovanjem, nismo samo šola, ampak tudi prostor druženja, rasti in dobrega počutja.

Šola s prekrasnim pogledom na morje, ki se dijakom ponuja ob pogledu skozi okno, nas kar sama popelje v svet odprtih možnosti in priložnosti. Tisti dijaki, ki si želijo odpluti z barko po širnih morjih sveta, imajo po štirih letih šolanja to možnost široko odprto. Ostali dijaki imajo po končani srednji šoli prav tako odprte poti za delo v poklicih, ki so danes v porastu. Elektrotehnika in logistika sta področji, ki se vedno bolj razvijata in sta vpeti v vse dele našega življenja. Vsi trije programi imajo v učni proces vključeno tudi praktično usposabljanje pri različnih podjetjih. Gimnazijski program pa dijakom ponuja dobro pripravo na katerikoli fakulteto.

Posebnost šole: Pomorski krst

Od ustanovitve dalje (od leta 1947) ima šolo poseben običaj, pri katerem novinci doživijo pomorski ali Neptunov krst, s katerim prisežejo zvestobo šoli. Dijake prvih letnikov »krstijo« dijaki višjih letnikov simbolično tako, da jih vržejo v morje. Dogodek je danes prerastel v širšo kulturno in turistično zanimivost.

Plovbni tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Plovbni tehnik

Izobražuje bodoče pomorščake v programu PLOVBNI TEHNIK, ki ga kot edina šola v državi izvajamo od ustanovitve leta 1947. Je osnova za opravljanje službe častnika/častnice krova in kapitana/kapitanke ladje. Splošnoizobraževalni predmeti omogočajo dobro splošno znanje, vrsta strokovnih predmetov pa preko izkustvenega učenja pripravlja dijake za odgovorno opravljanje poklica oz. varno vodenje vseh vrst ladij po morjih sveta.

Izobraževanje poteka v specializiranih učilnicah, na simulatorjih, v laboratorijih, čolnarni, na različnih plovilih (na vesla, jadra in motor). Po končanem tretjem letniku dijaki opravljajo delovno prakso na prekooceanskih ladjah. V času šolanja organiziramo oglede ladij, obiske pomorščakov ter strokovne ekskurzije v tujino. Dijaki izven obalnega področja se lahko nastanijo v našem dijaškem domu, ki se nahaja v bližini šole. Ladjar Splošna plovba Portorož redno razpisuje kadrovske štipendije za čas srednješolskega šolanja.

Možnost zaposlitve

Pomorski poklic je poseben poklic z velikimi izzivi, pa tudi odgovornostjo in ponosom. Je zanimiv in raznolik, saj nudi raziskovanje morij, oceanov, ladij, ljudi, mest, običajev, dežel… Delo pomorščaka je iskano, polno izzivov, odgovorno, z odličnim zaslužkom, možnostjo varčevanja in dolgimi dopusti.

Po enoletni pripravniški dobi na ladjah sledi strokovni izpit, s katerim se pridobi naziv častnik krova. Za zaposlitev je na izbiro možnost dela na raznovrstnih ladjah po vsem svetu – na tovorni kontejnerski ladji, na potniški ladji, na tankerju, jahti, vlačilcu ali raziskovalni ladji…

Častnik krova med plovbo s poveljniškega mostu varno vodi, upravlja in odgovarja za ladjo in potnike. Poleg tega pa opravlja še druga dela v zvezi s tovorom, potniki, opremo, vzdrževanjem ladje in dokumenti.

Včasih je bil pomorski poklic rezerviran le za moške, danes pa ni več tako. Kar nekaj deklet, ki je končalo našo šolo, danes s ponosom upravlja ladje širom sveta.

Za plovbo moraš izpolnjevati predpisane zdravstvene pogoje. V kolikor teh pogojev ne izpolnjuješ ali se odločiš nadaljevati kariero na trdih tleh ali bližje domu, se lahko zaposliš v pomorskem gospodarstvu in službah, povezanih z morjem, kot so: marine, pristanišča, pomorske agencije, vojna mornarica, pomorska policija, kapitanija, iz-delava plovil, »skiperstvo«…

Z vestnim delom, sodelovanjem, izobraževanjem in vztrajnostjo je postati kapitan/ka ladje realen in dosegljiv cilj.

Logistični tehnik

Poklic po zaključku šolanja: Logistični tehnik

Logistiko srečamo na vsakem koraku. Takoj ko zapustimo varno zavetje doma, se srečamo s prometom, obiščemo trgovino, se z avtobusom odpeljemo v šolo. Vse poteka zelo organizirano, po predpisih ali dogovorih, ki jih spoštujemo. Zato da je vse v nekem redu in tako kot mora biti, je odgovorna dobra logistika. 4-letni srednješolski strokovni program Logistični tehnik nas usposobi za organizacijo varnega, okolju prijaznega, hitrega in gospodarnega pretoka oseb in blaga v lokalnem in globalnem prostoru. Nauči nas, kako najhitreje, najceneje in najvarneje pripeljati blago ali potnike na cilj.

Izučenemu logističnemu tehniku se odprejo možnosti za privlačna delovna mesta: v državnih in zasebnih podjetjih na področju transporta, špedicije, carine, skladiščenja, načrtovanja prometnih in logističnih tokov in proizvodnih obratih na različnih delovnih mestih. Naša šola sodeluje s podjetji, tako da sta praksa in stik z bodočimi delodajalci zagotovljena. Dijaki, ki se v času prakse izkažejo, dobijo možnosti takojšnje zaposlitve. Delodajalci za dijake ponujajo tudi štipendije.

Posebnost programa Logistični tehnik na naši šoli je, da edini v Sloveniji nudi znanja s področja pomorske agenture. Splošnoizobraževalni predmeti omogočajo dobro splošno znanje, vrsta strokovnih predmetov pa preko izkustvenega učenja pripravlja dijake za odgovorno opravljanje poklica logističnega tehnika, z znanji pomorskega agenta. Dijaki izven obalnega področja se lahko nastanijo v našem dijaškem domu, ki se nahaja v bližini šole.

Dijaki, ki se po opravljeni poklicni maturi še ne želijo zaposliti, se lahko vpišejo na vse višje in visoke strokovne šole. Če poleg poklicne mature opravijo še peti predmet na gimnazijski maturi, se lahko vpišejo na univerzitetne programe različnih smeri. Naši bivši dijaki, ki se z voljo po novih znanjih odpravijo na univerze, dosegajo vidne rezultate in že po nekaj letih jih srečujemo na konferencah, sejmih, kjer zastopajo fakultete ali podjetja.

Elektrotehnik

Poklic po zaključku šolanja: Elektrotehnik

Drzni si spoznati NANO svet, ki nas obdaja

Elektroniko srečamo na vsakem koraku -doma, na poti, v službi, šoli… Ali si sploh še lahko predstavljamo življenje brez telefonov, računalnikov, televizorjev, gospodinjskih aparatov, avtomobilov, ki zaznavajo ovire . Avtomatika je malo bolj skrita, srečamo jo v tovarnah (roboti, avtomatske linije), pristaniščih, cestah, železnicah, bolnišnicah… Elektrotehnik je program, ki fante in dekleta popelje v svet sestavljanja, priključevanja, servisiranja, načrtovanja, programiranja elektronskih in avtomatskih naprav. V času šolanja ob številnih praktičnih primerih spoznavajo zakonitosti, ki poganjajo brivnike, televizorje, telefone, računalnike pa tudi dvigala, vlake, elektrarne… Kot izučenemu elektrotehniku se odprejo možnosti za privlačna delovna mesta tudi na Obali: od vzdrževanj in montaže v gospodinjstvih, gostinstvu, industriji, preko proizvodnje elektronike in avtomatike, do razvoja najsodobnejših naprav sodobne družbe. Šola prejema v zadnjih letih čedalje več ponudb za delovno prakso v podjetjih. Dijaki, ki so se v času prakse izkazali, imajo tudi takojšnje možnosti zaposlitve.

Spoznavanje elektrotehnike se začne s sestavljanjem in razumevanjem osnovnih vezav in vezij, nadaljuje preko osnovnih zakonitosti digitalne tehnike in mikroračunalnikov ter nadgrajuje v razumevanje sistemov, ki nas obdajajo. Sodobna elektronika pomaga tudi učiteljem elektronike, saj s pomočjo računalnikov, elektronskih tabel, kamer in fotoaparatov lahko »nano« svet prikažejo milijonkrat povečan.

Dijaki, ki se po opravljeni poklicni maturi še ne želijo zaposliti, se lahko vpišejo na vse višje in visoke strokovne šole. Če poleg poklicne mature opravijo še peti predmet na gimnaziji, se lahko vpišejo na univerzitetne programe tehniške smeri.

Naši bivši dijaki, ki se z voljo po novih znanjih odpravijo na univerze, dosegajo vidne rezultate in že po nekaj letih jih srečujemo na konferencah, sejmih, kjer zastopajo fakultete ali podjetja.

Elektrotehnika prepleta delo za mizo, računalnikom, merilniki, mikroskopi, električnimi in elektronskimi napravami, stroji. zato je tudi njeno delovno okolje zelo odprto (mehanična delavnica, sodobna kuhinja v restavraciji, operacijska soba, tovarna televizorjev, razvoj programske opreme v eksotičnih krajih, do stanovanja). Vsakdo s smislom za tehniko, natančnost, vztrajnost, sistematičnost lahko najde svoj kotiček in zasluži svoj kruh. Čeprav je bila elektrotehnika vrsto let fantovska zadeva, je danes vedno več deklet, ki uspešno pomagajo širiti elektronska obzorja.
Drzni si tudi ti stopiti v skrivnostni NANO svet!

Maturitetni tečaj

Cilj maturitetnega tečaja je omogočiti kandidatom pripravo na splošno maturo, ki jo potrebujejo kot pogoj za vpis v študijske programe. Gre za redno obliko izobraževanja, ki traja 29 tednov (od oktobra do maja) v dopoldanskem času. Dijak opravlja tečaj iz maturitetnih predmetov: obvezni so slovenščina in matematika ter tuji jezik (dijak lahko izbira med angleščino in italijanščino), izbirna maturitetna predmeta pa sta geografija in sociologija. Tečajniki uspešno opravijo maturitetni tečaj, če so pozitivno ocenjeni pri vseh predmetih. Uspešno opravljen tečaj omogoča dijaku, da pristopi k opravljanju splošne mature.

V maturitetni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil:

  • srednje poklicno,
  • srednje tehniško oz. strokovno izobraževanje,
  • tretji letnik gimnazije, če je prekinil izobraževanje za najmanj eno leto ali
  • četrti letnik programa Waldorfske gimnazije, pa tudi
  • kdor je uspešno zaključil osnovnošolsko izobraževanje in hkrati opravil preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije.

 

Preizkus znanja na ravni tretjega letnika gimnazije kandidat opravlja na šoli, ki izvaja maturitetni tečaj.

Dijak se lahko redno izobražuje v programu maturitetni tečaj le, če pred tem (v predhodnem izobraževanju) še ni ponavljal ali prestopil v drug izobraževalni program brez napredovanja. To določilo velja za kandidate pod točkama a) in b), ki so eno srednješolsko izobraževanje že zaključili in si s tem že pridobili poklic. Za kandidate pod točkama d) in e), ki srednješolskega izobraževanja še niso zaključili in so se izobraževali v šolskem letu 2019/2020 ter izobraževanje nadaljevali v šolskem letu 2020/2021, pa določilo ne velja. Določilo tudi ne velja za kandidate pod točko c), če so se izobraževali v šolskem letu 2019/2020 in izobraževanje prekinili v šolskem letu 2020/2021.

Izobraževanje po programu maturitetnega tečaja traja eno leto. V maturitetnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

Kandidati, ki uspešno končajo izobraževanje po tem programu, lahko pristopijo k splošni maturi.

Galerija

Pogosta vprašanja

Zakaj na elektrotehniko?

Odgovor nekdanjega dijaka: Nekaj razlogov:
– Super profesorji, vsi so zelo prijazni, dostopni, prilagodljivi, vedno pripravljeni pomagati.
– Če si redno prisoten pri pouku in sodeluješ pri urah, se da večino predmetov opraviti brez pretiranega učenja.
– Po končani šoli imaš poklic na področju, na katerem služb ne primanjkuje; če si željan dodatnega znanja, lahko svoje izobraževanje brez težav nadaljuješ na fakulteti.
– Na šoli poleg teoretičnega pridobiš tudi veliko praktičnega znanja, kar ti na fakulteti zelo pomaga (pri laboratorijskih vajah, pa tudi pri samem razumevanju določenih snovi).
– Potreba po elektrotehnikih z leti raste in bo še rasla, tako da ni skrbi glede zaposlitve.
– Elektrotehnika je zelo široko področje, lahko delaš v raznih industrijah, lahko delaš kot programer, lahko delaš inštalacije, lahko greš na ladjo, načrtuješ vezja itd. Skoraj za vsakega se nekaj najde.

Luka Levac

Zakaj na gimnazijo Piran?

Odgovor nekdanje dijakinje: Gimnazijskih let se spominjam z nasmehom, saj bi mnoge dneve z veseljem še enkrat doživela. Zaradi prave kombinacije izzivov in spodbud sem imela priložnost spoznati sebe, svoje sposobnosti in ambicije, pa tudi uživati v znanju in spoznavanju. S pogledom nazaj se zavedam, da sem pridobila veliko izkušenj in kompetenc, hkrati pa smo bili na gimnaziji lahko tudi sproščeni, zares izživeli svojo mladost in preživeli trenutke, ki se jih je vredno spominjati.

Petruša Golja

Zakaj na gimnazijo Piran?

Odgovor nekdanje dijakinje: Gimnazija Piran je spomin, je izkušnja, je del mojega življenja. Je tudi majhna, prijazna, modra, uspešna, spodbudna in stopnic polna (kar je nekoliko manj navdušujoče). Predvsem pa je – šola. In kot se za šolo spodobi, me je veliko naučila, a ne samo šolske snovi.
Naučila sem se, da zmorem več, kot mislim in da moram za doseganje ciljev verjeti vase. Naučila sem se funkcionalnega odzivanja na stres ter spopadanja z ovirami. Naučila sem se učiti se, delati na sebi in se izboljševati tako akademsko kot tudi na osebnostni ravni. Naučila sem se pomagati in sprejemati pomoč, ob tem pa ravnati v skladu z lastnimi vrednotami, kadar morajo te imeti prednost. Predvsem pa sem se naučila ceniti dragocene trenutke, ki sem jih doživela v družbi prijateljev in profesorjev. Hvaležna sem, da so nekateri izmed slednjih postali podmnožica prej omenjenih.

Barbara Eva Strmčnik

Zakaj bi se vpisal v program Logistični tehnik?

– Ker je izvedba programa tesno povezana z delodajalci in po končanem šolanju ne bo težav z zaposlitvijo.
– Ker te bo program usposobil za raznoliko delo na področju transporta, špedicije in skladiščenja, vendar bodo tvoja znanja prenosljiva tudi na druga področja.
– Ker se boš usposobil/a za optimalno vodenje prometa, pošiljk in informacij.
– Ker se boš naučil/a tudi osnovnih pojmov o poslovanju in trženju.
– Ker se po izobraževanju lahko takoj vključiš v delovni proces, saj delodajalci že danes sprašujejo po kandidatih za zaposlitev, ali pa nadaljuješ izobraževanje na fakulteti ali višji šoli.
– Ker ima šola najlepši razgled, dobro opremljene učilnice in učitelje, ki prihajajo iz uspešnih logističnih podjetij.

Zakaj sem se odločil za program Plovbnega tehnika?

Odgovor nekdanjega dijaka: Najprej lokacija: kot se za pomorsko šolo spodobi, se ta nahaja blizu morja, kar ni dobro samo za praktičen pouk in poletno kopanje pri športni vzgoji, ampak tudi za preprosto druženje med odmori ali prostimi urami. Sama šolska zgradba stoji na majhni vzpetini s pogledom na morje in zavzema še ločeno telovadnico, čolnarno pri morju, dijaški dom in edini morski akvarij v Sloveniji. Vse to ustvarja prijetno skupnost, kar olajša učenje.
Druga točka, tradicija: naša pomorska šola obstaja že od daljnega leta 1949, med tem časom smo večkrat spremenili lokacijo, ampak navade in običaji so ostali enaki. Tako vsakoletna tekmovanja v veslanju kot tradicionalni pomorski krst skrbijo za občutek pripadnosti in pomagajo dijakom, da si pridobijo tudi praktične izkušnje in si krajšajo šolske dneve.
Tretja točka, izobrazba: v preteklosti je veljalo prepričanje, da smo pomorci »samo za na ladjo«, danes pa to vse manj drži. Pomorska trgovina je ena najbolj razširjenih panog na svetu, v kateri se lahko najde vsak avanturist, ki je željan pustolovščin in bi rad postal častnik ali kapitan dolge plovbe, kot tudi tisti, ki jih navdušuje zgolj pomorska industrija. Mednje spadam tudi sam. Po opravljeni maturi namreč nameravam študij nadaljevati na pomorski fakulteti in se zaposliti v koprski luki.

Nik Kos

Zakaj sem se odločil za program Plovbnega tehnika?

Odgovor nekdanjega dijaka: Zakaj si se odločil za smer navtike na GEPŠ, je vprašanje, ki mi ga je postavilo že več sogovornikov. Zagotovo je mamljivo plačilo, saj po statistikah za kapitana na ladji za razsuti tovor znaša približno 8.000 € in lahko naraste tudi do 15.000 € na križarkah ali celo 600 € dnevno na ladjah DP (dinamic positioning).
Drugo vprašanje, pred katerega sem bil postavljen, je bilo, ali si pravzaprav želim biti pomorščak. Nek pisatelj je nekoč rekel, da je najmanj raziskano področje na svetu tisto med našimi ušesi. Ampak kako in kdaj spoznati to področje? To spoznamo potem, ko začnemo potovati in spoznavati različne kulture, ljudi in tisto, kar nam je na svetu dano zastonj. Na svoji poti do cilja sem znanje v popolni meri dobil prav na GEPŠ, kjer so mi učitelji pomagali spodbuditi in še povečati željo po tem, da svojo kariero ustvarim na morju. Po zaključenem šolanju sem z njihovo pomočjo, poleg prakse, dobil tudi prvo zaposlitev na ladji, in sicer kot kadet. Do sedaj sem kar šestkrat prečkal Atlantik, preplul Mediteran in Črno morje, videl ogromno mest, kultur in spoznal veliko novih ljudi. Najlepše od vsega je, da imam čiste misli o tem, kar si želim delati v življenju – biti kapitan na čezoceanski ladji in poveljevati posadki s 100.000 tonami kovine, z motorji vrednimi več milijonov.

Robert Fon