Gimnazija BC Naklo

PREDSTAVITEV            PROGRAMI

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Gimnazijcu v Biotehniškem centru Naklo zagotavljamo optimalni razvoj njegovih sposobnosti, ustvarjalnosti, kreativnosti in njegove specifične nadarjenosti. Mladega človeka vzgajamo v strpno, humano, tolerantno in odgovorno osebnost, ki je sposobna skupinskega dela, sodelovanja in življenja v pluralni in demokratični družbi.

Predstavitev programov

Gimnazija

Izobrazba po zaključku šolanja: Gimnazijski maturant

Naši temeljni stebri dela so:

OSEBNOSTNI IN KARIERNI RAZVOJ MLADOSTNIKA
Posebno skrb posvečamo nadarjenim dijakom, ki se udeležujejo različnih tekmovanj in natečajev. Gimnazijci s pomočjo mentorjev razrednikov v štirih letih izdelajo karierno mapo, ki jo izpolnijo s svojimi izobraževalnimi in kariernimi cilji ter dosežki. Ponudimo jim priložnost, da se izkažejo pri organizaciji in vodenju različnih prireditev, delovanju šolske dijaške skupnosti, izdajanju dveh šolskih glasil, razvijanju in ohranjanju šolskih običajev.

PRIPRAVA NA IZBRANI ŠTUDIJ
Uporabljamo e-učilnice. Medpredmetno povezovanje dijakom omogoča povezovanje različnih znanj. Delo v skupinah in reševanje problemov poleg pridobitve kakovostnega znanja gimnazijce nauči uspešnega sodelovanja v skupini.

MEDNARODNO SODELOVANJE
Gimnazijce vključujemo v projekte mednarodnega sodelovanja Erasmus+, The Living Rainforest, eTwinning …, kjer spoznavajo evropske vrstnike. Sodelujemo z zamejsko Slovenijo. Vsako leto gimnazijci sodelujejo pri organizaciji izbirnih ekskurzij v tujino.

PESTER NABOR IZBIRNIH VSEBIN
Dijaki se skupaj z razrednikom udeležujejo večdnevnih taborov, na katerih poleg veščin med seboj stkejo globlje vezi. Nabor športnih in kulturnih dni ter ekskurzij po Sloveniji je raznolik. Na šoli delujejo številni krožki. Dijaki soustvarjajo šolsko glasilo Mlade brazde in The sky is the limit.

LABORATORIJSKO IN TERENSKO DELO
Pri naravoslovnih predmetih, laboratorijskih vajah in na ekskurzijah razvijamo spretnosti in veščine, ki so potrebne za samostojno in skupinsko raziskovalno delo. Okolica šole s svojimi raznovrstnimi možnostmi predstavlja teren za učenje na podlagi izkušenj in raziskovanja (šolski ribnik, akvaponika, travniški in gozdni ekosistemi).

VKLJUČEVANJE KLJUČNIH KOMPETENC
Vključevanje ključnih kompetenc 21. stoletja v vsakodnevno učenje. Sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca in osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost in kulturna zavest in izražanje.

PROJEKTNO IN RAZISKOVALNO DELO TER VKLJUČEVANJE V REALNE ŽIVLJENJSKE SITUACIJE
Dijake spodbujamo k projektnemu in raziskovalnemu delu. Spodbujamo projektno in raziskovalno razvojno delo v povezavi z možnostmi v okviru našega centra in mednarodnega prostora, v katerem delujemo.

Pogosta vprašanja

Kje lahko pridobim osnovne informacije o vpisu ?

Vse pomembne informacije dobiš na naši spletni strani pod zavihkom pod zavihkom VPIS 2022/23. Če na kakšno vprašanje ne boš našel/našla odgovora, pa lahko pokličeš našo svetovalno službo, ki ti bo z veseljem pomagala. Kontakt svetovalne službe: 012006735 ali spela.zura@presernova.si

Kakšni so vpisni pogoji?

Naša šola je imela zadnji dve leti omejitev vpisa (ET 2021/22 1. rok 124 točk, 2. rok 152 točk, EG 1. rok 142 točk, 2. rok 156 točk). Potrebno število točk je odvisno od števila učencev, ki se na program prijavi in njihovega uspeha.

Koliko prostih mest za vpis je letos na voljo?

Letos bomo vpisovali v 3 oddelke ekonomskega tehnika in 3 oddelke ekonomske gimnazije. Za vsak posamični program bo torej na voljo 84 prostih mest.

Ali je ekonomska gimnazija lažja od ostalih gimnazij?

Ne, po težavnosti je primerljiva z ostalimi gimnaziji. Na koncu se opravlja splošna matura, ki je za dijake vseh gimnazij, enaka. Od ostalih gimnazij se razlikuje po tem, da imamo namesto predmetov fizika in filozofija, predmeta ekonomija in podjetništvo. Smo edina ekonomska gimnazija v osrednjeslovenski regiji.

Kako je s statusom športnika?

Športniki imajo pri nas vse prilagoditve, kot bi jih imeli, če bi bili v športnem oddelku. Prednost je ta, da imajo sošolce, ki jim lahko posredujejo gradiva in aktualno snov ter jim pomagajo pri učenju.

Ali lahko delovno prakso v tujini opravljajo tudi dijaki ekonomske gimnazije?

Delovno prakso v tujini lahko opravljajo dijaki in dijakinje 3. in 4. letnikov programov ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija.

Zakaj se vpisati na Ekonomsko šolo Ljubljana?

  • Ker boš na naši šoli pridobil/a kakovostno znanje ter odlične temelje za nadaljnje šolanje in kariero.
  • Ker imamo dinamičen in sodobno zasnovan pouk, ki spodbuja tvojo kreativnost!
  • Ker na šoli vlada prijazno in prijetno vzdušje med sošolci in profesorji.
  • Ker sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in imamo ekskurzije po Sloveniji in tujini.
  • Ker pri nas dijaki lahko skozi številne projekte in krožke razvijajo svoje talente.
  • Ker imaš možnost igranja in tekmovanja v številnih športih in, ker te kot športnika s statusom podpiramo.
  • Ker imamo vzpostavljen sistem tutorstva- dijak pomaga dijaku in ti ni treba hoditi na inštrukcije.
  • Ker je naša lokacija -v centru mesta, izjemna in lahko dostopna in ker pouk poteka samo dopoldan.

Kako pri vas izgleda pouk informatike?

Pri pouku informatike se dijaki na aktraktiven način poleg osnov informatike naučijo tudi osnov programiranja s pomočjo robotkov in izdelave interaktivnih aplikacij in iger, pri čemer spoznajo tudi 3D modeliranje.

Kako povezujete pouk s prakso?

Redno nas obiskujejo podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva in drugih področij. Ker smo locirani v centru, nam to omogoča obisk različnih institucij, podjetij, pa tudi Banke Slovenije, NLB-ja, Hiše EU, Ajpes-a, Cankarjevega doma, sejmov na Gospodarskem razstavišču itd.

Kako dobro gre vašim dijakom pri nadaljnjem študiju?

Naši dijaki imajo občutno prednost pri ekonomskih in poslovnih študijih, tovrstna znanja pa so tudi sicer koristna za življenje ne glede na kariero. Sicer pa se dijaki naše šole vpisujejo v zelo različne študijske programe, in so pri tem ravno tako nadvse uspešni (tako s področja računalništva, tujih jezikov, arhitekture, matematike, novinarstva…).