Ekonomska šola Ljubljana

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

Na Prešernovi ne le sledimo temveč tudi samostojno razvijamo sodobne metode pouka. Prilagajamo ga potrebam delodajalcev in željam dijakov, da bodo po končanem šolanju opremljeni z znanji in veščinami, s katerimi bodo uspešni tako pri študiju kot tudi na svoji poklicni poti. Ker dandanes ni dovolj le vedeti, ampak je ključno, da znamo naučeno tudi uporabiti, dijaki veščine tudi preizkusijo!

Predstavitev programov

Ekonomska gimnazija

Na Ekonomski šoli Ljubljana kot edini v osrednjeslovenski regiji izvajamo program ekonomska gimnazija, ki dijakom nudi odlično kombinacijo gimnazije in poslovnih ter ekonomskih znanj. Tovrstne veščine so v današnjem svetu prepoznane kot ključne za karierni uspeh – ne glede na študijsko in poklicno pot, ki si jo kasneje izberete. Tako kot splošna se tudi ekonomska gimnazija zaključi s splošno maturo, ki omogoča vpis na različne univerzitetne, visokošolske in višje šolske programe, razlikuje pa se v predmetniku, saj namesto fizike in filozofije vključuje ekonomijo in podjetništvo. Z novim šolskim letom bo vpeljan tudi izbirni modul z naslednjimi možnostmi: mednarodno poslovanje, poslovna informatika, trženje in prodaja, računovodstvo ter finance. Znanje pogosto prepletamo s prakso, in sicer z obiski podjetnikov ter strokovnjakov iz mnogih področij, sodelovanji v različnih projektih in razvojem lastne podjetniške ideje, gimnazijci pa se ravno tako lahko udeležijo 3-tedenske Erasmus+ mednarodne prakse v tujini.

Ekonomski tehnik

Na Ekonomski šoli Ljubljana izvajamo 4-letni program ekonomski tehnik, ki dijake opremi s kakovostnimi in sodobnimi znanji s področja trženja, financ, mednarodnega poslovanja, podjetništva, računovodstva, poslovne informatike, bančništva in drugih področij. Pri oblikovanju našega predmetnika smo še posebno pozornost namenili temu, da vključuje takšno kombinacijo predmetov, ki dajejo dijakom kar največ možnosti za hitro zaposlitev, saj pokriva kar 145 različnih poklicev – v turizmu, na bankah, v zavarovalnicah, v javni upravi, na področju digitalnega in klasičnega trženja, v financah ter računovodstvu, v mednarodnem poslovanju, in mnogih drugih. Dijakom nudimo tudi številne priložnosti stika s prakso – tako preko sodelovanja v 3-tedenski Erasmus+ delovni praksi v tujini, ter mnogih drugih mednarodnih in lokalnih projektih ter tekmovanjih, kakor tudi z obiski podjetnikov in drugih strokovnjakov. Šolanje se zaključi s poklicno maturo, večina dijakov pa se nato vpiše na različne študijske programe, na katerih so ravno tako zelo uspešni.

Pogosta vprašanja

Kje lahko pridobim osnovne informacije o vpisu ?

Vse pomembne informacije dobiš na naši spletni strani pod zavihkom pod zavihkom VPIS 2022/23. Če na kakšno vprašanje ne boš našel/našla odgovora, pa lahko pokličeš našo svetovalno službo, ki ti bo z veseljem pomagala. Kontakt svetovalne službe: 012006735 ali spela.zura@presernova.si

Kakšni so vpisni pogoji?

Naša šola je imela zadnji dve leti omejitev vpisa (ET 2021/22 1. rok 124 točk, 2. rok 152 točk, EG 1. rok 142 točk, 2. rok 156 točk). Potrebno število točk je odvisno od števila učencev, ki se na program prijavi in njihovega uspeha.

Koliko prostih mest za vpis je letos na voljo?

Letos bomo vpisovali v 3 oddelke ekonomskega tehnika in 3 oddelke ekonomske gimnazije. Za vsak posamični program bo torej na voljo 84 prostih mest.

Ali je ekonomska gimnazija lažja od ostalih gimnazij?

Ne, po težavnosti je primerljiva z ostalimi gimnaziji. Na koncu se opravlja splošna matura, ki je za dijake vseh gimnazij, enaka. Od ostalih gimnazij se razlikuje po tem, da imamo namesto predmetov fizika in filozofija, predmeta ekonomija in podjetništvo. Smo edina ekonomska gimnazija v osrednjeslovenski regiji.

Kako je s statusom športnika?

Športniki imajo pri nas vse prilagoditve, kot bi jih imeli, če bi bili v športnem oddelku. Prednost je ta, da imajo sošolce, ki jim lahko posredujejo gradiva in aktualno snov ter jim pomagajo pri učenju.

Ali lahko delovno prakso v tujini opravljajo tudi dijaki ekonomske gimnazije?

Delovno prakso v tujini lahko opravljajo dijaki in dijakinje 3. in 4. letnikov programov ekonomski tehnik in ekonomska gimnazija.

Zakaj se vpisati na Ekonomsko šolo Ljubljana?

  • Ker boš na naši šoli pridobil/a kakovostno znanje ter odlične temelje za nadaljnje šolanje in kariero.
  • Ker imamo dinamičen in sodobno zasnovan pouk, ki spodbuja tvojo kreativnost!
  • Ker na šoli vlada prijazno in prijetno vzdušje med sošolci in profesorji.
  • Ker sodelujemo v številnih mednarodnih projektih in imamo ekskurzije po Sloveniji in tujini.
  • Ker pri nas dijaki lahko skozi številne projekte in krožke razvijajo svoje talente.
  • Ker imaš možnost igranja in tekmovanja v številnih športih in, ker te kot športnika s statusom podpiramo.
  • Ker imamo vzpostavljen sistem tutorstva- dijak pomaga dijaku in ti ni treba hoditi na inštrukcije.
  • Ker je naša lokacija -v centru mesta, izjemna in lahko dostopna in ker pouk poteka samo dopoldan.

Kako pri vas izgleda pouk informatike?

Pri pouku informatike se dijaki na aktraktiven način poleg osnov informatike naučijo tudi osnov programiranja s pomočjo robotkov in izdelave interaktivnih aplikacij in iger, pri čemer spoznajo tudi 3D modeliranje.

Kako povezujete pouk s prakso?

Redno nas obiskujejo podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva in drugih področij. Ker smo locirani v centru, nam to omogoča obisk različnih institucij, podjetij, pa tudi Banke Slovenije, NLB-ja, Hiše EU, Ajpes-a, Cankarjevega doma, sejmov na Gospodarskem razstavišču itd.

Kako dobro gre vašim dijakom pri nadaljnjem študiju?

Naši dijaki imajo občutno prednost pri ekonomskih in poslovnih študijih, tovrstna znanja pa so tudi sicer koristna za življenje ne glede na kariero. Sicer pa se dijaki naše šole vpisujejo v zelo različne študijske programe, in so pri tem ravno tako nadvse uspešni (tako s področja računalništva, tujih jezikov, arhitekture, matematike, novinarstva…).