Biotehniška šola Maribor

PREDSTAVITEV            PROGRAMI           GALERIJA           POGOSTA VPRAŠANJA

NASLOV:

SPLETNA STRAN:

KONTAKT:

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR je šola z najstarejšo tradicijo kmetijskega izobraževanja v Sloveniji – naslednje leto bo praznovala 150-letnico obstoja na prostoru, kjer se nahaja od ustanovitve dalje.

Splošna in strokovno-teoretična znanja dijaki pridobivajo v specializiranih učilnicah, praktična znanja in veščine pa na šolskem posestvu, ki obsega kmetijske površine na Kalvariji ter v Svečini, kjer je tudi šolski hlev s konji in drobnico. Šola ima na šolskem posestvu več objektov z ustrezno opremo za izvajanje praktičnega dela pouka, kot so vinska klet s polnilnico, sadno skladišče, sušilnico sadja in zelenjave, objekt za žganjekuho in predelavo kisa, učno veterinarsko ambulanto, cvetličarsko učilnico, dva rastlinjaka, mehanično delavnico, čebelnjak in vrsto drugih objektov za izvajanje sodobnega praktičnega pouka … Dijaki in profesorji se vključujejo v evropske projekte Erasmus+ in druge evropske projekte, ki omogočajo opravljanje prakse in pridobivanje izkušenj v tujini. Na šoli je možno opraviti tudi tečaj varnega dela s traktorjem in traktorskimi priključki.

Po šolskem posestvu je speljana Razgledna vinogradniško-sadjarska učna pot, ki vključuje tudi 454 stopnic na Kalvarijo.

Programi:
• CVETLIČAR
• MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV
• NARAVOVARSTVENI TEHNIK
• KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK -KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK (PTI) (3+2)
• VETERINARSKI TEHNIK

Predstavitev programov

CVETLIČAR (3-letni program, IV. stopnja)

Poklic po zaključku šolanja: CVETLIČAR

CVETLIČAR je poklic, ki zaznamujejo naše in vaše življenje. Skozi oči uporabnikov vizualizira najlepši pogled dane situacije.

Potrjuje najgloblje življenjske procese: rojstvo, materinstvo, rojstni dnevi, poroka, dekoracija prostorov, obletnic in beleži spomine ob slovesu.

Poklic cvetličar je čudovit poklic. Je poklic, ki ga živiš, spremljaš in opravljaš z dušo.

Za poklic CVETLIČAR izobraževanje poteka na BIOTEHNIŠKI ŠOLI v Mariboru. To je šola s tradicijo na kateri dijaki dobijo temeljna strokovna znanja s področja oblikovanja cvetličnih veziv in dekoracij, priprave in izdelave aranžerskih materialov, poročne floristike, žalne floristike, priprave in izdelave aranžmajev, šopkov in nasadkov.

VPISNI POGOJI
V program lahko vpišete, kdor je uspešno končal osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

ZAPOSLITEV
Cvetličar se lahko zaposli v cvetličarnah, vrtnarijah, vrtnih centrih, cvetličnih butikih, skladiščih rezanega cvetja, lončnic in aranžerskega materiala ter drugje.

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV (3-letni program, IV. stopnja)

Poklic po zaključku šolanja: MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV

MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV je najbolj iskan poklic v slovenskem prostoru.

Za poklic MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV izobraževanje poteka na BIOTEHNIŠKI ŠOLI V Mariboru. Dijaki pridobijo predvsem temeljno znanje kmetijskih strojev in naprav. Kompetentni so za servisiranje, vzdrževanje, popravila kmetijskih, delavskih in gospodarskih strojev. Kmetijski mehanik uporablja tudi znanje in diagnostiko nastalih napak in okvar. Znano je, da je treba zagotoviti zamenjavo izrabljenih, poškodovanih ali polomiziranih sestavnih delov ter ponovno sestavo sklopov in naprav in po potrebi njihovo programiranje. Delo povezuje področje znanja elektronskega krmiljenja sklopov in naprav.

VPISNI POGOJI
V programu lahko vpišejo učenke in učenke, ki so tako uspešno končale osnovnošolsko in nižje poklicno izobraževanje.

ZAPOSLITEV
Zaposlijo se lahko v delavnicah za vzdrževanje kmetijskih, gozdarskih, komunalnih in gradbenih mehanizacij, v volkanizerskih delavnicah, v podjetju za izdelavo in montažno tehnološko podporo v kmetijstvu ter vrtnarstvu ali na kmetijah kot vzdrževalci strojne opreme.

KMETIJSKO - PODJETNIŠKI TEHNIK
(4-letni program, v. stopnja)

Poklic po zaključku šolanja: KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

Je vaša želja postala uspešni sadjar, vinogradnik, naslednji, živinorejec?

Potem ste na pravi poti. Izberite poklic KMETIJSKO PODJETNIŠKEGA TEHNIKA. To je poklic prihodnosti. V času, ki ga živimo, boste naučili, kako v procesu kmetijskih, pridelave, predelave, skladiščenja izdelkov tržno usmeriti in v procesu trženja plasirati izdelke na tržišču in zagotoviti dostojno življenje sebi in potencialnim odjemalcem.

Želite postati uspešen, inovativen KMETIJSKI PODJETNIK, nato naredite korak in preverite

VPISNE POGOJE
V program lahko vpišete, kdor je uspešno končal osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja.

ZAPOSLITEV
Kmetijsko podjetniški – tehnik je usposobljen:

• Za vodenje obratov rastlinske in živalske proizvodnje.
• Za vodenje kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti.
• Za svetovanje in prodajo kmetijskih proizvodov, semenskega materiala, gnojil in zaščitenih prostorov.

NARAVOVARSTVENI TEHNIK
(4-letni program, v. stopnja)

Poklic po zaključku šolanja: NARAVOVARSTVENI TEHNIK

Ohranjanje naravnih virov, zmanjševanje količine odpadkov, varovanje naravne in kulturne dediščine in uporaba obnovljivih virov energije? Vse to in še več zahteva veliko znanja, modrosti in predvsem sodelovanja med ljudmi.

Zato vas vprašam: »Ste za?« Če ste, potem je za vas zagotovo primeren poklic NARAVOVARSTVENEGA TEHNIKA. Kajti naravovarstveniki smo za, za naravo! In kar je najpomembneje, prihodnost je v naših rokah.

VPISNI POGOJI:
V program se lahko vpišejo učenke in učenci, ki so uspešno končali osnovnošolsko ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po nekdanjih predpisih.

Želite izvedeti še več o naravovarstvu? Če, da, potem lahko nadaljujete izobraževanje na višji šoli (inženir naravovarstva) ali na visokošolskih strokovnih programih (agronomija, biosistemsko inženirstvo, ekološko kmetijstvo in drugod) ali v nekaterih univerzitetnih programih – potreben je 5. maturitetni predmet (ekologija z naravovarstvom …).

ZAPOSLITEV
Pridobljeno znanje lahko uporabite:
• v naravnih parkih, kot vodnik v naravi,
• kot upravljalec kompostarn in bioloških čistilnih naprav,
• za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, kot so npr. pridobivanje bioplina, ogrevanje naselij z alternativnimi viri energije,
• na občinah, vodno gospodarskih in komunalnih podjetjih,
• v podjetjih za predelavo in reciklažo odpadkov,
• izvajanje številnih opazovanj, vzdrževanj ekosistemov v naravi (habitati, ptice, redke rastlinske in živalske vrste …),
kot samozaposlitev

VETERINARSKI TEHNIK
(4-letni program, v. stopnja)

Poklic po zaključku šolanja: VETERINARSKI TEHNIK

Veterinarski tehnik je program srednjega strokovnega izobraževanja. Izobraževanje traja 4 letaje program srednjega strokovnega izobraževanja. Zaključi se s poklicno maturo.
Poklic veterinarskega tehnika je primeren za tiste, ki imajo radi živali, so v dobri psiho – fizični kondiciji, so delavni, vedoželjni, vztrajni in imajo radi razgibano delo. Veterinarski tehniki morajo imeti sposobnost opazovanja, spretne roke in prste, biti morajo natančni in iznajdljivi. Zraven odlične strokovne podlage, veterinarski tehnik pridobi znanja in veščine na področju:
• Empatije do ljudi in živali.
• Razvije podjetniško žilico.
• Razvije znanja za delo v timu.
• Razvijejo zanesljivost za opravila na svojem poklicnem področju.
• Razvije znanja za tehnično rokovanje z instrumenti.

VPISNI POGOJI
V program se lahko vpišejo učenke in učenci, ki so uspešno zaključili osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje.

ZAPOSLITEV
Poklic VETERINARSKI TEHNIK je usposobljen za asistiranje doktorjem veterinarske medicine pri zdravljenju na področju reprodukcije, pri preventivnem cepljenju živali, pri kirurških posegih, pri odvzemanju vzorcev za izvajanje rutinskih laboratorijskih preiskav in za delo v veterinarsko – higienski službi.

KMETIJSKO – PODJETNIŠKI TEHNIK (3 + 2) program PTI, v. stopnja

Poklic po zaključku šolanja: KMETIJSKO PODJETNIŠKI TEHNIK

Je vaša želja postala uspešni sadjar, vinogradnik, naslednji, živinorejec?

Potem ste na pravi poti. Izberite poklic KMETIJSKO PODJETNIŠKEGA TEHNIKA . To je poklic prihodnosti. V času, ki ga živimo, boste naučili, kako v procesu kmetijskih, pridelave, predelave, skladiščenja, .. izdelke tržno usmerite v postopek trženja plasiranja izdelkov na tržišču in zagotovite dostojno življenje v potencialnih odjemalcih.

Želite postati uspešen, inovativni KMETIJSKI PODJETNIK, nato naredite korak in preverite,

VPISNE POGOJE.
V poklicno-tehniško izobraževanje (PTI) lahko vpišete, kdor je uspešno končal program srednjega poklicnega izobraževanja in si pridobil enega od nazivov: mehanik kmetijskih in delovnih strojev, cvetličar, vrtnar, kmetovalec, kmetovalka – gospodinja, gozdar, gospodar na podeželju.

ZAPOSLITEV
Kmetijsko podjetniški – tehnik je usposobljen:
• Za vodenje obratov rastlinske in živalske proizvodnje,
• Za vodenje kmetijskih gospodarstev in dopolnilnih dejavnosti
• Za svetovanje in prodajo kmetijskih proizvodov, semenskega materiala, gnojil in zaščitenih prostorov.

Pogosta vprašanja

Kako se vpišem v prvi letnik srednje šole?

Prijavnico za vpis morate poslati v rokih, ki so navedeni v Rokovniku za pripravo in objavo razpisa za vpis v srednje šole in dijaške domove za naslednje šolsko leto. Za poklicno-tehniške programe se morate prijaviti v mesecu maju, za ostale programe pa v mesecu aprilu. Vpis v poklicno tehniške programe poteka julija, v ostale programe pa junija. Prijavnico oddate na svoji osnovni šoli ali pa jo po pošti pošljete izbrani srednji šoli.

Na kateri naslov oddam vlogo?

BIOTEHNIŠKA ŠOLA MARIBOR
Vrbanska cesta 30
2000 Maribor
T 02/23-53-700
info@bts.si

Kje lahko najdem predmetnik za program, ki me zanima?

Predmetniki so objavljeni na spletni strani šole http://bts.si/index.php/programi
Najdi zavihek: Programi. Sledi izbira željenega programa, kjer so objavljeni predmetniki.

Ali pri vpisu obstajajo omejitve?

Izobraževanje v vseh programih je primerno tako za dekleta in fante. Za noben program ni potrebno predložiti zdravniškega potrdila. Omejitev vpisa običajno ni, v preteklih letih je bilo nekajkrat le na programu Veterinarski tehnik (takrat, ko je število prijavljenih kandidatov pomembno preseglo število razpisanih mest). Zadnjih nekaj let, ko v programu Veterinarski tehnik razpisujemo tri oddelke za novince, omejitev vpisa tudi na tem programu ni bilo. V ostalih programih do sedaj nikoli ni bilo omejitev vpisa.

Kakšni so učitelji?

Zadovoljstvo dijakov in učiteljev kaže na dobro počutje v šoli oziroma prijetno šolsko klimo. Poglejte si ta prispevek.

Kje se lahko zaposlim s pridobljeno izobrazbo?

Možnosti zaposlitve so odvisne od dokončanega programa. Vabimo vas na virtualne informativne dneve, ki bodo objavljeni na spletni strani šole http://www.bts.si/

Kje se lahko zaposlim z pridobljeno izobrazbo?

Odvisno je od izbranega programa in dokončanega le tega. Vabimo Vas, da na Virtualne informativne dneve, ki bodo objavljene na spletni strani šole  http://www.bts.si/.