Srednje šole, ki ustrezajo vašim pogojem:

Gimnazija Vič

Na Gimnaziji Vič dijakom omogočamo ne le da pridobijo odlično splošno izobrazbo, ampak tudi da razvijajo svoje talente in uresničujejo svoje interese.

VEČ »

Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška

Šola s kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti dijakom, zagotavlja takšen nivo splošnega znanja in obvladovanja poslovnih veščin, da le-tem daje prednost pri vključevanju na trg dela in hkrati dobro osnovo za nadaljevanje izobraževanja.

VEČ »

Srednja šola tehniških strok Šiška

Na šoli izvajamo vpis v programe tehnik mehatronike (SSI), elektrikar (SPI) in računalnikar (SPI). Programa računalnikar in elektrikar ponujata možnost nadaljevanja izobraževanja na programu PTI, in sicer na programu elektrotehnik in tehnik računalništva.

VEČ »

Strokovni izobraževalni center Ljubljana

V SKLOPU SIC LJUBLJANA DELUJE SPSŠB- Srednja poklicna in strokovna šola Bežigrad, MIC – Medpodjetniški izobraževalni center, Avtošola Ježica (izobraževanje poklicnih voznikov, voznikov vseh kategorij, učiteljev vožnje – inštruktorjev, učitelje predpisov, …).

VEČ »
Skip to content