Srednje šole, ki ustrezajo vašim pogojem:

Gimnazija Vič

Na Gimnaziji Vič dijakom omogočamo ne le da pridobijo odlično splošno izobrazbo, ampak tudi da razvijajo svoje talente in uresničujejo svoje interese.

VEČ »

Gimnazija, Šolski center Rogaška Slatina

Na Šolskem centru Rogaška Slatina, vas bomo lepo sprejeli in vam odprli nove poti za uresničitev vaših želja. Z izbiro gimnazije poglobite in nadgradite svoje znanje ter razvijate razne spretnosti in veščine pri obveznih in izbirnih predmetih.

VEČ »

Srednja šola Črnomelj

S svojo strokovnostjo in usmerjenostjo na posameznika ustvarjamo delovno in učno okolje, v katerem dijaki pridobijo trajno in uporabno znanje s sodobnimi učnimi pristopi ter razvijejo pripadnost in vpetost v lokalno okolje.

VEČ »

Srednja tehniška šola Koper

Srednja tehniška šola Koper (STŠ Koper) je z več kot 800 dijakinjami in dijaki (letos 823), ki se izobražujejo v enajstih izobraževalnih programih, že nekaj let zapored največja šola na Obali.

VEČ »
Skip to content