Srednje šole, ki ustrezajo vašim pogojem:

SREDNJA ŠOLA ZA OBLIKOVANJE IN FOTOGRAFIJO

Smo osrednja državna šola za oblikovanje in fotografijo. Če nameravaš resno razvijati svoj likovni talent in postati nadpovprečno uspešen/uspešna v svojem poklicu, se nam pridruži. Spoznal/a boš najbolj kreativne sovrstnike iz vseh koncev Slovenije.

VEČ »

Ekonomska šola Ljubljana

Na Prešernovi razvijamo sodobne metode pouka, ki je prilagojen potrebam delodajalcev in željam dijakov, da bodo opremljeni z znanji in veščinami, s katerimi bodo uspešni tako pri študiju kot tudi na svoji poklicni poti.

VEČ »

Gimnazija Bežigrad

Gimnazija Bežigrad je šola z dolgoletno tradicijo odličnosti. Poleg splošnega gimnazijskega programa se na šoli izvajajo še programi športne gimnazije, mednarodne mature in mednarodne šole.

VEČ »

Gimnazija Moste

Gimnazija Moste je šola, v kateri nas ne povezuje samo znanje! Zavedamo se, da so za poklicne izzive v prihodnosti poleg znanja pomembne tudi druge sposobnosti in veščine, zato redni pouk dopolnjujemo z različnimi dejavnostmi.

VEČ »

Gimnazija Poljane

Na naši šoli dijaki in zaposleni delajo v prenovljenih učilnicah s sodobnimi učili in po modernih učnih metodah uspešno nadaljujejo tradicijo ene najboljših in največjih slovenskih gimnazij.

VEČ »

Gimnazija Šiška

Na Gimnaziji Šiška ustvarjamo okolje, ki našim dijakom športnikom omogoča združevanje in usklajevanje šolskih in športnih obveznosti. Šola ponuja edinstveno kombinacijo visokokakovostnega šolskega programa z osredotočenostjo na telesno dejavnost in ekipni duh. Zavedamo se pomembnosti vzgoje dijakov skozi šport, zato trdno verjamemo, da organiziranost, vztrajnost, timsko delo in spoštovanje do vseh udeleženih v učnem procesu predstavljajo ključ do uspeha.

VEČ »

Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška

Šola s kakovostnim poukom, ki je zasnovan na reševanju problemov in razvijanju ustvarjalnosti dijakom, zagotavlja takšen nivo splošnega znanja in obvladovanja poslovnih veščin, da le-tem daje prednost pri vključevanju na trg dela in hkrati dobro osnovo za nadaljevanje izobraževanja.

VEČ »
Skip to content