KOTO d.o.o.

KOTO je slovensko proizvodno podjetje z več kot 130 zaposlenimi, ki že od leta 1947 s svojimi rešitvami nudi pomembno podporo slovenski živilsko predelovalni industriji, v zadnjem času pa tudi komunalnemu gospodarstvu. Z našimi storitvami, inovativnim pristopom in izvozno usmerjenostjo krepimo svoj položaj tudi v mednarodnem prostoru.

Za čisto in varno prihodnost je slogan, s katerim se v družbi KOTO zavezujemo k trajni skrbi za čisto in varno prihodnost. Na vseh področjih svojega delovanja zasledujemo najvišje okoljske in veterinarske zahteve. Z visokokakovostnimi storitvami in inovativnimi rešitvami pripomoremo k ohranjanju čistega okolja ter varovanju zdravja ljudi in živali, s čimer prispevamo k dolgoročnemu varnemu razvoju in obstoju družbe kot celote.

Dejavnosti družbe so:

  • zbiranje, obdelava in prodaja surovih kož;
  • trgovanje z živalskimi in rastlinskimi maščobami, mešanicami, derivati in drugimi krmnimi komponentami za potrebe živilske, pet food in kemične industrije;
  • zbiranje in predelava živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2 ter kategorije 3;
  • zbiranje kuhinjskih odpadkov, odpadnih jedilnih olj in ostalih biološko razgradljivih odpadkov;
  • predelava biološko razgradljivih odpadkov v bioplin in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov;
  • zbiranje in predelava blat in muljev iz komunalnih in industrijskih čistilnih naprav za vodo.

Štipendije

Elektrikar / Elektrikar elektronik / Elektrotehnik

Štipendija 1
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Elektrikar
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Štipendija 2
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Elektrikar elektronik
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Štipendija 3
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Elektrotehnik
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Strojni tehnik / Diplomirani inženir strojništva (visokošolski študij)

Štipendija 4
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Strojni tehnik
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Štipendija 5
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Diplomirani inženir strojništva (visokošolski študij)
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Oblikovalec kovin / oblikovalec kovin – orodjar

Štipendija 6
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Oblikovalec kovin 
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Štipendija 7
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Oblikovalec kovin – orodjar
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Avtoserviser / Avtoservisni tehnik

Štipendija 8
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Avtoserviser 
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Štipendija 9
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Avtoservisni tehnik
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Mehatronik operater / Tehnik mehatronike / Diplomirani inženir mehatronike (visokošolski študij)

Štipendija 10
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Mehatronik operater
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Štipendija 11
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Tehnik mehatronike
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Štipendija 12
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Diplomirani inženir mehatronike (visokošolski študij)
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Mesar / Živilski tehnik / Inženir živilstva (višješolski študij) / Pomočnik v biotehniki / Živilec

Štipendija 13
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Mesar
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Mesar / Živilski tehnik / Inženir živilstva (višješolski študij) / Pomočnik v biotehniki / Živilec

Štipendija 14
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Pomočnik v biotehniki
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Štipendija 15
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Živilec
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Štipendija 16
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Živilski tehnik
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana

Štipendija 17
Študijsko leto: 22/23

V družbi KOTO, ki se nahaja na obrobju Ljubljane razpisujemo štipendije za dijake in študente. Z njimi želimo prepoznati mlade talente, pridobiti perspektivne posameznike ter jim omogočiti možnosti za razvijanje lastnih potencialov in profesionalni napredek.

Višina mesečne štipendije: 180 EUR
Št. razpisanih štipendij: 1
Izobrazba: Živilska tehnologija – inženir živilstva (višješolski študij)
Rok prijave: 31.8.2022

Kontakt za dodatne informacije

E- pošta: anita.colic@koto.si
Telefonska številka: 01 587 81 02

Način za oddajo vloge

E- pošta: anita.colic@koto.si
Pisno preko naslova: KOTO d. o. o., Agrokombinatska 80, 1000 Ljubljana