Komunala Kranj d.o.o.

Podjetje Komunala Kranj ima bogato zgodovino in je bilo ustanovljeno z namenom, da se dolgoročno in trajno zagotavlja izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb, kot so oskrba s pitno vodo ter ravnanje z odpadnimi vodami in odpadki. Ustanoviteljice podjetja so Mestna občina Kranj ter Občine Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor in Jezersko.

Sedež podjetja je na Ulici Mirka Vadnova 1 v Kranju. V servisnem objektu Zarica na Savski loki 33 se nahajajo SE Vodovod (DE Vodovodno omrežje in DE Črpanje in distribucija vode), skladišče in enota za vzdrževanje vozil in objektov, delovna enota SE Odpadki (DE Zbiranje odpadkov) in pa delovna enota SE Mestne službe – DE Vzdrževanje cest. Centralna čistilna naprava Kranj je na Savski loki 31, kjer je lociran SE Odpadne vode. Pogrebna služba ima svoje prostore na Mestnem pokopališču Kranj, Cesta Talcev 92, Kranj.

Osnovne dejavnosti našega podjetja predstavljajo izvajanje gospodarskih javnih služb:

– oskrba s pitno vodo v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Medvode, Naklo, Preddvor, Jezersko;
– odvajanje in čiščenje odpadne vode v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur, Cerklje na Gorenjskem, Naklo, Preddvor, Jezersko;
– ravnanje z odpadki v Mestni občini Kranj ter Občinah Šenčur, Naklo, Preddvor, Jezersko.

Na območju Mestne občine Kranj poleg naštetih dejavnosti izvajamo še izbirne gospodarske javne službe:

– vzdrževanje občinskih cest,
– javno snago in čiščenje javnih površin,
– pogrebno in pokopališko dejavnost,
– upravljanje mestne tržnice,
– upravljanje javnih parkirišč,
– odstranitev vozil.

Imamo jasno vizijo, zavedamo se svojega poslanstva in poznamo pot, kako to dosegati. Zavedamo se tudi pomembnosti vpliva našega delovanja na okolje. V podjetju je približno 240 zaposlenih.

Štipendije

Štipendija 1
Študijsko leto: 22/23

Kadrovske štipendije za dijake in študente strojništva

Višina mesečne štipendije: 150 – 220 EUR
Št. razpisanih štipendij: 5
Izobrazba: inštalater strojnih inštalacij, strojni tehnik, inženir strojništva, dipl. inženir strojništva, mag. inž. strojništva

Rok prijave:
30.9.2022

Kontakt za dodatne informacije in oddaja vloge

E- pošta: kadri@komunala-kranj.si
Telefonska številka: 04 28 11 309
Pisno preko naslova: Kadrovska služba, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Želena vsebina vloge: Življenjepis, Motivacijsko pismo

Štipendija 2
Študijsko leto: 22/23

Kadrovske štipendije za dijake in študente gradbeništva

Višina mesečne štipendije: 150 – 220 EUR
Št. razpisanih štipendij: 5
Izobrazba: upravljalec gradbene mehanizacije, zidar, gradbeni tehnik, inženir gradbeništva

Rok prijave:
30.9.2022

Kontakt za dodatne informacije in oddaja vloge

E- pošta: kadri@komunala-kranj.si
Telefonska številka: 04 28 11 309
Pisno preko naslova: Kadrovska služba, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Želena vsebina vloge: Življenjepis, Motivacijsko pismo

Štipendija 3
Študijsko leto: 22/23

Kadrovske štipendije za dijake in študente elektro smeri ali mehatronike

Višina mesečne štipendije: 150 – 220 EUR
Št. razpisanih štipendij: 5
Izobrazba: elektrikar, elektrotehnik, mehatronik operater, tehnik mehatronike, inženir energetike, inženir elektrotehnike, inženir strojništva

Rok prijave:
30.9.2022

Kontakt za dodatne informacije in oddaja vloge

E- pošta: kadri@komunala-kranj.si
Telefonska številka: 04 28 11 309
Pisno preko naslova: Kadrovska služba, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Želena vsebina vloge: Življenjepis, Motivacijsko pismo

Štipendija 5
Študijsko leto: 22/23

Kadrovske štipendije za dijake in študente  kemije, informatike, interdisciplinarnih ved s področja varstva okolja in komunale

Višina mesečne štipendije: 150 – 220 EUR
Št. razpisanih štipendij:3
Izobrazba: SOK 5, 6, 7, 8

Rok prijave: 30.9.2022

Kontakt za dodatne informacije in oddaja vloge

E- pošta: kadri@komunala-kranj.si
Telefonska številka: 04 28 11 309
Pisno preko naslova: Kadrovska služba, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Želena vsebina vloge: Življenjepis, Motivacijsko pismo

Praktično izobraževanje

Praktično izobraževanje 1
Študijsko leto: 22/23

Št. mest: 5
Opis delovne prakse: praksa za dijake smer inštalater strojnih inštalacij

Kaj pričakujemo od kandidatov:
Od kandidatov pričakujemo zanimanje za delo monterjev vodovodnih naprav na javnem vodovodnem omrežju, željo po pridobivanju novih znanj, pripravljenost za delo v skupini, na terenu.

Kaj ponujamo kandidatom: Praksa poteka v dopoldanskem času od ponedeljka do petka. Kandidatom zagotovimo strokovno usposobljenega mentorja, usposabljanje za varno delo, vsa potrebna sredstva za delo in osebno varovalno opremo, povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza ter nagrado. Uspešni kandidati lahko dobijo tudi kadrovsko štipendijo ali opravljajo počitniško delo.

Kontakt za dodatne informacije in oddaja vloge

E- pošta: kadri@komunala-kranj.si
Telefonska številka: 04 28 11 309
Pisno preko naslova: Kadrovska služba, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Želena vsebina vloge: Življenjepis, Motivacijsko pismo

Praktično izobraževanje 2
Študijsko leto: 22/23

Št. mest: 5
Opis delovne prakse: praksa v vzdrževanju vozil

Kaj pričakujemo od kandidatov:
Na prakso na področju vzdrževanja vozil sprejmemo dijake smeri avtoserviser, mehanik kmetijskih in delovnih strojev ali upravljalec gradbene mehanizacije, ki jih zanima delo s specialnimi komunalnimi vozili.

Kaj ponujamo kandidatom: Praksa poteka v dopoldanskem času od ponedeljka do petka. Kandidatom zagotovimo strokovno usposobljenega mentorja, usposabljanje za varno delo, vsa potrebna sredstva za delo in osebno varovalno opremo, povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza ter nagrado. Uspešni kandidati lahko dobijo tudi kadrovsko štipendijo ali opravljajo počitniško delo.

Kontakt za dodatne informacije in oddaja vloge

E- pošta: kadri@komunala-kranj.si
Telefonska številka: 04 28 11 309
Pisno preko naslova: Kadrovska služba, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Želena vsebina vloge: Življenjepis, Motivacijsko pismo

Praktično izobraževanje 3
Študijsko leto: 22/23

Št. mest: 5
Opis delovne prakse: praksa na področju ravnanja z odpadki

Kaj pričakujemo od kandidatov:
Od kandidatov, ki jih zanima delovna praksa na področju ravnanja z odpadki, pričakujemo pripravljenost za delo z odpadki, za delo na terenu ali v zbirnih centrih, komunikativnost, delavnost, zaželeno je osnovno računalniško znanje.

Kaj ponujamo kandidatom:Urnik opravljanja prakse je lahko prilagodljiv. Praksa lahko poteka eno ali dvoizmensko, od ponedeljka do petka oz. sobote. Kandidatom zagotovimo strokovno usposobljenega mentorja, usposabljanje za varno delo, vsa potrebna sredstva za delo in osebno varovalno opremo, povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza ter nagrado. Možnost počitniškega dela.

Kontakt za dodatne informacije in oddaja vloge

E- pošta: kadri@komunala-kranj.si
Telefonska številka: 04 28 11 309
Pisno preko naslova: Kadrovska služba, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Želena vsebina vloge: Življenjepis, Motivacijsko pismo

Praktično izobraževanje 4
Študijsko leto: 22/23

Št. mest: 5
Opis delovne prakse: praksa na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod -laboratorij Centralne čistilne naprave Kranj

Kaj pričakujemo od kandidatov: Delovno prakso nudimo dijakom in študentom kemije, biokemije, kemijske tehnologije, naravovarstveni tehnik, ki jih zanima področje delovanja čistilnih naprav.


Kaj ponujamo kandidatom:

Praksa poteka v dopoldanskem času od ponedeljka do petka. Kandidatom zagotovimo strokovno usposobljenega mentorja, usposabljanje za varno delo, vsa potrebna sredstva za delo in osebno varovalno opremo, povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza ter nagrado. Uspešni kandidati lahko dobijo tudi kadrovsko štipendijo ali opravljajo počitniško delo.

Kontakt za dodatne informacije in oddaja vloge

E- pošta: kadri@komunala-kranj.si
Telefonska številka: 04 28 11 309
Pisno preko naslova: Kadrovska služba, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Želena vsebina vloge: Življenjepis, Motivacijsko pismo

Praktično izobraževanje 5
Študijsko leto: 22/23

Št. mest: 5
Opis delovne prakse: praksa na področju elektro – strojnega vzdrževanje (čistilne naprave in črpališča)

Kaj pričakujemo od kandidatov: V oddelku elektro – strojnega vzdrževanja lahko opravljajo prakso elektrotehniki, mehatroniki ali strojniki, vseh stopenj.

Kaj ponujamo kandidatom: Praksa poteka v dopoldanskem času od ponedeljka do petka. Kandidatom zagotovimo strokovno usposobljenega mentorja, usposabljanje za varno delo, vsa potrebna sredstva za delo in osebno varovalno opremo, povračilo stroškov prehrane med delom in prevoza ter nagrado. Uspešni kandidati lahko dobijo tudi kadrovsko štipendijo ali opravljajo počitniško delo.

Kontakt za dodatne informacije in oddaja vloge

E- pošta: kadri@komunala-kranj.si
Telefonska številka: 04 28 11 309
Pisno preko naslova: Kadrovska služba, Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
Želena vsebina vloge: Življenjepis, Motivacijsko pismo